Схожі слова з різними префіксами в англійській мові

Уміння «розібрати» слово на складові, а також знання того, що ці елементи означають, допомагає вагомо розширити словниковий запас. Адже, зустрічаючи незнайоме слово, ви можете здогадатися, що воно означає, за умови, що ви знайомі з принципами словотворення.

Наприклад, ви знаєте, що слово understand перекладається як «розуміти». Читаючи статтю, ви натикаєтеся на слово misunderstand, яке вам незнайоме. Саме час відкрити словник. Але можна обійтися і без цього. Якщо головне слово вам знайоме і ви знаєте, що префікс mis- володіє заперечним значенням, ви можете здогадатися, що слово misunderstand перекладається як «не зрозуміти», «неправильно зрозуміти». І ми говоримо лише про одну приставку, навіть не розбираючи слово на частини.

В англійській мові існує велика кількість префіксів і суфіксів, значення яких варто би вивчити. Ці знання нерідко будуть вас виручати. Але існує і зворотна сторона медалі. Це велика кількість префіксів, що додаються до одного і того ж початкового слова, призводить до того, що ми починаємо плутатися в значеннях різних слів. Адже самі слова виглядають практично однаковими.

Нижче я розповім про слова, вживання яких викликає труднощі. Потрібно бути дуже уважним у виборі відповідного слова для кожного певного контексту.

Слова, що збивають з пантелику

У всіх представлених слів є своє коріння (root) і додаткові префікси і суфікси. Суфікси допомагають створювати слова різних частин мови, а префікси змінюють значення слів.

Група іменників з коренем lus:

Delusion – обман, омана, безглузда ідея.

Allusion – натяк, відсилка, непряма вказівка.

Illusion – ілюзія, міраж, помилкове сприйняття.

Collusion – таємна домовленість, змова, угода.

They’re under the delusion that they will get a pay rise next month. – Вони в омані, вважаючи, що вони отримають підвищення зарплати в наступному місяці.

She could not fully understand the allusion to China. – Вона не могла повністю зрозуміти натяк на Китай.

My father had no illusions about my talent as a dancer. – Мій тато не мав жодних ілюзій щодо мене як танцівниці.

She was accused of collusion with the enemies. – Її звинуватили в змові з ворогами.

Група іменників з коренем flu:

Confluence – злиття, місце сполуки.

Influence – вплив.

Affluence – розмаїття, багатство, достаток.

This city is at the confluence of the Rhone and Arv rivers. – Це місто розташоване біля злиття річок Рона і Арв.

Believe me! I have never used influence on her! – Повір мені! Я ніколи не впливав (використовував вплив) на неї.

Last decade saw the increase of affluence in European society. – В останньому десятилітті спостерігалося зростання добробуту в європейському суспільстві.

Група дієслів з коренем duc:

Adduce – посилатися, наводити як доказ.

Induce – спонукати, схиляти, переконувати, примушувати.

Seduce – спокушати, зваблювати.

Reduce – зменшувати, скорочувати.

Deduce – робити висновок, укладати.

She adduced arguments which I was incompetent to comprehend. – Вона привела аргументи, які я не зміг зрозуміти.

We induced her to take the job by offering her a company car. – Ми переконали її погодитися на цю роботу, пообіцявши службову машину.

She is trying to seduce her neighbor but in vain. – Вона намагається спокусити сусіда, але безуспішно.

The train reduced speed as it approached the railway station. – Поїзд зменшив швидкість, коли підійшов до станції.

They could not deduce very much from this information. – Вони не могли зробити висновок з цієї інформації.

Група дієслів з коренем sur:

Assure – завіряти, переконуватися, забезпечувати.

Ensure – гарантувати, поручитися.

Insure – страхувати.

I assured my mother that her house would be ready soon. – Я запевнила маму, що її будинок незабаром буде готовий.

Can her father ensure that they will stay in safety? – Може її батько гарантувати, що вони залишаться в безпеці?

This company refuses to insure retired people. – Ця компанія відмовляється страхувати людей, які вийшли на пенсію.

Група слів з коренем spect:

Perspective – перспектива, вигляд; погляд, ракурс, точка зору.

Prospective – майбутній, очікуваний, потенційний.

Respective – відповідний.

Shall we consider the problem from a child’s perspective? – Може нам поглянути на проблему з точки зору дитини?

She is interviewing a number of prospective employees. – Вона проводить інтерв’ю з декількома потенційними працівниками.

Germany and Spain were represented by their respective ambassadors. – Німеччина та Іспанія були представлені своїми послами.

Прикметники з коренем satis:

Unsatisfied – незадоволений.

Dissatisfied – виражає невдоволення, незадоволений.

The excursion was very interesting but her curiosity was still unsatisfied. – Екскурсія була дуже цікавою, але її допитливість все ще залишилася незадоволеною.

We were dissatisfied with the service in the hotel, but we decided not to complain to the manager. – Ми були незадоволені обслуговуванням в готелі, але вирішили не скаржитися менеджеру.

Прикметники з коренем voke:

Evoke – пробуджувати почуття, викликати почуття.

Invoke – молити, волати, закликати.

Provoke – провокувати, дратувати, сердити.

Revoke – скасовувати, анулювати, відкликати.

This smell of pastry always evokes memories of my childhood. – Цей запах випічки завжди викликає в мені спогади про моє дитинство.

Dancing around the fire, they were trying to invoke spirits. – Танцюючи навколо багаття, вони намагалися викликати духів.

New laws in the sphere of the intellectual property provoked public outcry. – Нові закони в сфері інтелектуальної власності спровокували загальне обурення.

My permission to use our clients ‘personal information was revoked. – Мій дозвіл використовувати особисту інформацію наших клієнтів було анульовано.

Група дієслів і прикметників з коренем rupt:

Corrupt – зіпсований, продажний; псувати, розбещувати, спотворювати.

Erupt – вивергатися, вибухнути, спалахнути.

Disrupt – розривати, зруйнувати, розладнати плани.

Abrupt – раптовий, різкий, грубий.

Bankrupt – збанкрутілий, неспроможний.

Interrupt – перервати, перебити, втрутитися.

They decided to bribe a corrupt judge in order to win a competition. – Вони вирішили дати хабар продажному судді, щоб виграти змагання.

There are many volcanoes that have not erupted in the past thousand years. – Є вулкани, що не вивергалися останні тисячі років.

A rebellious student disrupted a lesson on purpose. – Неслухняний учень цілеспрямовано зірвав урок.

Why is she being so abrupt with the children today? – Чому вона така груба з дітьми сьогодні?

The current crisis has led to several small companies going bankrupt. – Нинішня криза призвела до того, що кілька невеликих компаній збанкрутували.

It’s not polite to interrupt a teacher at every moment. – Неввічливо перебивати вчителя кожну хвилину.

Як ви бачите, відрізняються ці слова всього лише декількома літерами, тому їх так легко переплутати. Успіхів у вивченні англійської мови!

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box