Вживання префіксів

Вживання префіксів

1 хвилина читання

Префіксів існує дуже велика кількість. Як і в українській мові, ці префікси можуть повністю змінювати значення слова. Сьогодні ми розглянемо вживання префіксів il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-, що мають заперечне значення, яке ми вживаємо з іменниками, прикметниками чи дієсловами.

  • Il – вживається зі словами, що починається з приголосної L: logical illogical (логічний – нелогічний); legible illegible (розбірливий – нерозбірливий)
  • Ir – вживається зі словами, що починається з приголосною R: responsibleirresponsible (відповідальний – безвідповідальний); replaceableirreplaceable (замінний – незамінний);
  • Im – як правило вживається перед прикметниками, що починаються з приголосної P: politeimpolite (ввічливий – неввічливий); personalimpersonal (персональний – безликий);
  • In – частіше всього вживається:

Перед сполученням букв Ac: accurate inaccurate (точний – неточний); active inactive (активний – неактивний). АЛЕ unacceptable – неприйнятний

Перед приголосною C: coherent incoherent (зв’язаний – незв’язний); capable incapable (здібний – нездатний)

Виключення: informal – неформальний; inarticulate – незрозумілий;

  • З префіксом Un– можна утворити найбільшу кількість слів з протилежним значенням, також він є основним при утворенні у дієслів. Нажаль, не існує чіткого правила, коли і де його можна вживати. Тому слова з цим префіксом треба просто запам’ятати. Але існують деякі часткові випадки, які зможуть вам допомогти:

Найчастіше всього вживається перед приголосними в прикметниках і дієприкметниках: useable unusable (придатний – непридатний); attractiveunattractive (привабливий – непривабливий)

Перед приголосними: bearable unbearable (терпимий – нестерпний); daunted undaunted (який лякає – безстрашний); welcoming unwelcoming (дружелюбний – недружелюбний); natural unnatural (природній – неприродній);

Дієслова з un– найчастіше всього мають не заперечне значення, а протилежне: do undo (защепити – розщепити); chain unchain (скувати – звільнити)

  • Префікс dis– може надати трохи плутанини у вживання заперечних префіксів, так як dis– може вживатися перед голосними, також як і деякі інші префікси. У випадку з –dis треба просто запам’ятати:

Прикметники і дієприкметники: advantageous disadvantageous (переважний – невигідний); organized disorganized (організований – неорганізований);

Слова, що починаються літери H, що вимовляється: harmonius disharmonius (гармонічний – негармонічний); heartened disheartened (запальний – сумовитий)

З деякими словами, що починаються з приголосної: passionate dispassionate (пристрастний – безпристрасний); respectfuldisrespectful (поважний – неповажний);

З іменниками і дієсловами: dissatisfy – не задовольняти; disabuse – виводити із омани; disability – інвалідність.

  • Для того, аби краще запам’ятати приставку mis– асоціюйте її з чимось «неправильним», «помилковим», так як найчастіше вона вживається саме в цьому значенні.

Misfortune – невдача; misdial – набрати неправильний номер; misleading – що вводить в оману

  • Останній префікс non– вживається досить рідко, він походить від частки no, іноді може замінювати інші префікси (наприклад –un)

Unprofessional nonprofessional (непрофесійний); nonrecoverableunrecoverable (не відновлювальні)

Ці невеликі правила можуть полегшити для вас розуміння вживання префіксів з заперечними значеннями, але, нажаль, існує дуже багато виключень, які необхідно просто запам’ятати. Якщо у вас є можливість, то краще всього кожний окремий випадок дивитися в словнику.

Додатковий матеріал до теми “Вживання префіксів”: