Вживання префіксів il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-


Префіксів існує дуже велика кількість. Як і в українській мові, ці префікси можуть повністю змінювати значення слова. Сьогодні ми розглянемо приставки il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-, що мають заперечне значення, яке ми вживаємо з іменниками, прикметниками чи дієсловами.

  • Il – вживається зі словами, що починається з приголосної  l:

Logicalillogical (логічний – нелогічний); legibleillegible (розбірливий – нерозбірливий)

  • Ir – вживається зі словами, що починається з приголосною r:

Responsibleirresponsible (відповідальний – безвідповідальний);

Replaceableirreplaceable (замінний – незамінний);

  • Im – як правило вживається перед прикметниками, що починаються з приголосної p:

Polite – impolite (ввічливий – неввічливий);

Personal – impersonal (персональний – безликий);

  • In – частіше всього вживається:

Перед сполученням букв ac: accurateinaccurate (точний – неточний); activeinactive (активний – неактивний). АЛЕ unacceptable – неприйнятний

Перед приголосною c: coherentincoherent (зв’язаний – незв’язний); capableincapable (здібний – нездатний)

Виключення: informal – неформальний; inarticulate – невнятний;

  • З префіксом un- можна утворити найбільшу кількість слів з протилежним значенням, також він є основним при утворенні у дієслів. Нажаль, не існує чіткого правила, коли і де його можна вживати. Тому слова з цим префіксом треба просто запам’ятати. Але існують деякі часткові випадки, які зможуть вам допомогти:

Найчастіше всього вживається перед приголосними в прикметниках і дієприкметниках: useableunusable (придатний – непридатний); attractiveunattractive (привабливий – непривабливий)

Перед приголосними: bearable – unbearable (терпимий – нестерпний); dauntedundaunted(який лякає – безстрашний); welcomingunwelcoming (дружелюбний – недружелюбний); naturalunnatural (природній – неприродній);

Дієслова з un- найчастіше всього мають не заперечне значення, а протилежне: doundo (защепити – розщепити); chainunchain (скувати – звільнити)

  • Префікс dis- може надати трохи плутанини у вживання заперечних префіксів, так як dis- може вживатися перед голосними, також як і деякі інші префікси. У випадку з –dis треба просто запам’ятати:

Прикметники і дієприкметники: advantageousdisadvantageous (переважний – невигідний); organizeddisorganized (організований – неорганізований);

Слова, що починаються літери h, що вимовляється: harmonius – disharmonius (гармонічний – негармонічний); heartened – disheartened (запальний – сумовитий)

З деякими словами, що починаються з приголосної: passionatedispassionate (пристрастний – безпристрасний); respectfuldisrespectful (поважний – неповажний);

З іменниками і дієсловами: dissatisfy – не задовольняти; disabuse – виводити із омани; disability – інвалідність.

  • Для того, аби краще запам’ятати приставку mis- асоціюйте її з чимось «неправильним», «помилковим», так як найчастіше вона вживається саме в цьому значенні.

Misfortune – невдача; misdial – набрати неправильний номер; misleading – що вводить в оману

  • Останній префікс non- вживається досить рідко, він походить від частки no, інодіможе замінюваит інші префікси (наприклад –un)

Unprofessionalnonprofessional (непрофесійний); nonrecoverableunrecoverable (не відновлювальні)

Ці невеликі правила можуть полегшити для вас розуміння вживання префіксів з заперечними значеннями, але, нажаль, існує дуже багато виключень, які необхідно просто запам’ятати. Якщо у вас є можливість, то краще всього кожний окремий випадок дивитися в словнику.