Перший рівень англійської

Перший рівень англійської мови

4 хвилини читання

Рівень Beginner – це ази англійської мови

Beginner – це перший рівень англійської мови, перша сходинка до знань. Якщо ви ніколи раніше не вивчали англійську, то курс Beginner – саме те, що вам потрібно. Рівень Beginner має те же буквене позначення, що і ElementaryA1. Це не випадково. Якщо ви можете побудувати кілька простих речень англійською мовою, знаєте ази граматики і правила читання, у вас невеликий словниковий запас, то можете сміливо переступити рівень Beginner і відразу приступати до Elementary.

Іноді буває важко визначитися, чи варто починати вивчення англійської з цього моменту або переходити відразу на наступний – Elementary. Давайте проллємо світло на це питання.

Ми рекомендуємо почати вивчати перший рівень англійської, якщо ви:

 1. Ніколи раніше не вивчали іноземні мови;
 2. Раніше вивчали іноземну мову, але не англійську;
 3. Вчили англійську в школі / ВНЗ / на курсах багато років назад і нічого не пам’ятаєте;
 4. Вчили англійську раніше, маєте елементарні розрізнені знання, але хочете почати з «нуля», щоб систематизувати їх;
 5. Вважаєте, що у вас немає здібностей до вивчення мов і англійська вам ніколи не підкориться.

Якщо вас стосується якийсь з перерахованих вище пунктів, починайте вчити мову з першої сходинки. Вивчення англійської «з нуля» допоможе вам правильно «зануритися» в мову: прості теми, цікаві завдання та зрозумілі пояснення викладача швидко дають позитивний результат.

Матеріал, який ви повинні знати, володіючи рівнем Beginner

Як визначити, на якому щаблі вам починати навчання: Beginner або Elementary? Наступні теми покажуть, які знання повинні бути у людини з рівнем Beginner.

Граматика

 1. Вам знайомі три простих часа: Present, Past і Future Simple.
 2. Ви розумієте, чому в речення з «I see a book. The book is good» перед словом book в першому реченні стоїть a, а в другому the (артиклі в англійській мові), хоча можете неправильно використовувати артиклі в своїй промові.
 3. Ви знаєте, що у дієслів є три форми, наприклад: go-went-gone (неправильні дієслова).
 4. Ви можете порахувати кількість предметів (однина і множина іменників) і сказати, кому вони належать (присвійний відмінок).
 5. Ви розумієте, що значить «There is no chocolate in my bag» (конструкції there is / are).
 6. Ви здатні поставити прості питання співрозмовнику, наприклад: «What do you usually eat for lunch?» (Порядок слів у питаннях).
 7. Ви вмієте попросити співрозмовника зробити щось, наприклад: «Sit down and listen to me» (наказовий спосіб).
 8. Ви знаєте, як розповісти про свої плани, наприклад: «I’m going to the cinema tomorrow» (конструкція be going to).
 9. Ви можете розповісти про свої уподобання і неулюблені заняття, наприклад: «I love reading but I do not like watching TV» (конструкція like doing).
 10. Ви можете скласти кілька простих речень про те, що вмієте або не вмієте, наприклад: «I can swim» (модальне дієслово can).
 11. Ви можете декількома простими словами охарактеризувати предмет, наприклад: good, bad, easy і т. П. (Англійські прикметники).

Словниковий запас

 1. Ваш словниковий запас становить від 500 до 700 слів і фраз.

Говоріння

 1. Ви знаєте алфавіт, можете рахувати англійською.
 2. Ви можете сказати час і дату на англійській мові.
 3. Ви можете росказати про себе кілька простих речень.
 4. Ви можете відповісти на елементарні питання про себе, своє хобі.
 5. Ви знаєте назви деяких професій, країн світу, національностей.
 6. Ви можете знайомитися з людьми, використовуючи кілька простих фраз.
 7. Ви можете підтримати розмову і поговорити про погоду.
 8. Ви можете зробити базові покупки в магазині і замовити блюдо в ресторані.

Читання

 1. Ви знаєте правила читання англійських слів.
 2. Ви можете читати прості невеликі тексти і діалоги, адаптовані для вашого рівня.

Аудіювання

 1. Ви розумієте адаптовані для свого рівня аудіозаписи.
 2. Ви можете зрозуміти примітивну мову іноземців, якщо вони говорять чітко і повільно і при цьому використовують тільки знайомі вам слова і фрази.

Письмо

 1. Ви правильно пишете букви англійського алфавіту.
 2. Ви можете написати короткий текст з кількох простих речень.

Навіть якщо ви володієте тільки половиною викладеного вище матеріалу, раніше вивчали англійську мову в школі або університеті, але мали тверду «трійку» з цього предмету, рекомендуємо починати навчання з рівня Elementary.

Програма рівня Beginner

Програма рівня Beginner передбачає вивчення наступних тем під час навчального курсу:

Граматичні теми Розмовні теми
Дієслово to be
Артиклі a / an, the
Вказівні займенники this / that / these / those
Однина і множина іменників
Прикметники
Присвійний відмінок
Конструкції there is / are
Прийменник місця
Неправильні дієслова
Модальне дієслово can
Present Simple
Час Present Continuous
Порядок слів у питаннях
Наказовий спосіб
Past Simple
Future Simple
Конструкція like doing
Конструкція be going to
Знайомство
Сім’я і друзі
Люди, країни і національності
Числа і кольори
Їжа та напої
Робота
Хобі
Розклад дня
Погода
Подорожі
Відвідування магазинів і ресторанів
Гроші
Одяг
У готелі, на заправці, в офісі

Розвиток навичок

На кожному ступені вивчення іноземної мови ви удосконалюєте чотири основних навички: говоріння, читання, аудіювання та письмо. Головним серед них буде говоріння, і саме навичкам  розмовляти швидко і правильно буде підпорядкована вся навчальна програма.

Перший рівень англійської буде побудований на англійському алфавіті і особливостями вимови звуків, які не мають аналогів в нашій рідній мові, навчитеся розуміти англійську мову і спілуватись на прості теми, використовуючи часто вживані слова та фрази.

Speaking

Навик говоріння (Speaking) починає розвиватися з першого заняття. Викладач пояснює вам матеріали українською, щоб вам все було зрозуміло, проте вже до кінця першого уроку ви будете знати кілька елементарних фраз англійською мовою. Після закінчення курсу, ви зможете самостійно будувати прості речення, відповідати на питання, будете знати базові фрази для щоденного спілкування. Ваша мова поки буде простою і досить повільною, зате на наступних рівнях ви зможете планомірно розвивати свої розмовні навички, оскільки вже будете знати принцип «роботи» мови. Рівень Beginner допомагає закласти певний фундамент, який дозволить вам удосконалювати свої вміння на наступному етапі вивчення англійської.

Listening

В україській мові не всі звуки схожі на англійські, а інтонація кардинально відрізняється, тому ви будете вчитися вимовляти звуки правильно і звикати до невластивою рідної мови інтонації. Щоб зрозуміти, як правильно «звучить» англійська мова, ви будете слухати (Listening) прості аудіозаписи, записані носіями мови. Теми аудіоматеріалів будуть відповідати темі уроку, в них ви почуєте вивчені на занятті слова і фрази.

Reading

Перший рівень англійської включає в себе розвиток навичок читання (Reading). Ви познайомитеся з правилами і будете читати вголос невеликі адаптовані тексти і діалоги з підручника.

Writing

Також особлива увага приділяється письму (Writing). На рівні Beginner ви освоюєте ази письма англійською мовою. Дуже важливо зрозуміти на початковому етапі, що в англійській мові принцип «що чуємо, то і пишемо» не працює: один звук на письмі може позначатися декількома буквами і навпаки. Тому ви будете тренуватися писати англійською прості тексти з декількох речень, використовуючи при цьому вивчені слова і спираючись на отримані знання з граматики.

Після закінчення курсу Beginner ваш словниковий запас (Vocabulary) становитиме приблизно 500-700 слів. Щоб вам було легко і цікаво запам’ятовувати нові вирази і слова, використовується наочний матеріал, який активує зорову і довгострокову пам’ять. Різні інтерактивні завдання дозволяють вам вчити мову граючись.

Навчальний курс побудований таким чином, що в одній вправі відбувається закріплення одночасно декількох аспектів мови. Наприклад, для закріплення граматики речення складаються на основі раніше вивчених слів і фраз, що мають безпосереднє відношення до теми поточного уроку. Таким чином, в одному завданні тренується граматика і лексика.

А зараз, ми хочемо запропонувати вам пройти невеличкий тест на оцінку знань рівня Beginner:

I think cycling is more dangerous ____ driving.

Correct! Wrong!

Jenny has got a holiday home near ____ sea.

Correct! Wrong!

____ ever been to Amsterdam?

Correct! Wrong!

____ meet for tea some time soon.

Correct! Wrong!

-I only have about 6 hours' sleep a night -That's not ____.

Correct! Wrong!

We ____ going to the cinema tomorrow.

Correct! Wrong!

-Did Connor finished the report? -No. He ____ it tomorrow.

Correct! Wrong!

Sarah ____ loves working with children.

Correct! Wrong!

If you got a cough, you ____ go home

Correct! Wrong!