Присвійний відмінок


Як правило, тільки іменники, які означають назви людей і тварин, можуть мати форму присвійного відмінка.

Форма присвійного відмінка однини утворюється додаванням закінчення -‘s (тобто апострофа і букви s; вимовляється [s], [z], або [iz]) до форми загального відмінка однини:

Загальний відмінок: my sister Kate

Присвійний відмінок: mу sister’s book; Kate’s brother

Якщо іменник у загальному відмінку однини закінчується на -s [s],-ss [s], [ks], то у присвійному відмінку на письмі додається тільки апостроф, а при вимовлянні — закінчення [iz]:

Dickens’  novels

Закінчення -‘s вимовляється:
1) як [s] після глухих приголосних (крім сибілянтів):

Jack’s penknife

Kate’s pencil

the cat’s tail

2) як [z] після дзвінких приголосних (крім сибілянтів) і голосних:

the doctor’s  son

Jane’s sister

3) як [iz] після сибілянтів, тобто звуків [s], [z]

the horse’s eyes; George’s book

Закінчення -‘s може бути не тільки формою присвійного відмінка; воно може також бути скороченою формою дієслів is або has . В усіх цих випадках закінчення вимовляється однаково:

Mary’s frock is always tidy.
Mary’s (is) one of my best friends.
Mary’s got (has got) many presents for her birthday.

Форма присвійного відмінка множини утворюється додаванням (на письмі) тільки апострофа (‘) після закінчення множини -s або -es , причому у вимові ніякий звук не додається.

my sisters’ friends (друзі моїх сестер)
the workers’ newspaper (робітнича газета)
the teachers’ room (учительська)

Загальний відмінок множини: my sisters
Присвійний відмінок множини: my sisters’ books

Іменники, які утворюють множину не додаванням закінчення -(е)s , а іншим способом мають у присвійному відмінку множини закінчення -‘s , яке додається до форми множини: children’s books (дитячі книжки, книжки для дітей)

International Women’s Day (Міжнародний жіночий день)

Загальний відмінок: child children
Присвійний відмінок: child’s children’s

Присвійний відмінок звичайно означає належність або особисті стосунки; іменник у присвійному відмінку є означенням до другого іменника і на відміну від української мови завжди стоїть перед означуваним іменником:

Jack‘s clothes are too big for him (одяг Джека).
She is my sister‘s friend, not mine (подруга моєї сестри).

Якщо перед іменником стоїть означення або прикладка, то закінчення присвійного відмінка додається тільки до останнього слова (звичайно Іменника):

Professor Parker’s son (Син професора Паркера).
My friend Boris’s brother (Брат мого друга Бориса).

З іменників, що означають неживі предмети, та інших слів у присвійному відмінку можуть вживатися такі:

1) Іменники, що означають поняття часу, відстані, вартості (minute, hour, year, day, week, month, mile, moment та ін.).

We’ll have two week’s holidays in winter.
There was a moment’s silence.
We’ve done a good day’s work today.
We’ll have to walk about a mile’s distance to get there.
I want a shilling’s worth of apples.

2) Географічні власні імена та іменники town, city, country, the world, the earth, the sun, the sea, the ocean.

It is pleasant to lay in the sun’s rays and listen to the sea’s roar.
All Kyiv’s critics welcomed the performance.
Some day people will know the moon’s geography as good as the earth’s.

3) Збірні іменники: party, company, union, army, government, family та ін.

The Ukrainian government’s proposals on disarmament are welcomed by all peace-loving people.

4) Іменники, що означають судна, літаки, автомашини (ship, boat, vessel (судно), car, plane та ін.).

Our boat’s crew consisted of three boys.
What is the car’s number?
The ship’s captain gave orders to set sail.

5) Деякі прислівники, утворені від іменників, а саме: today, yesterday, tomorrow, tonight.

At tomorrow’s lesson you’ll speak about your summer holidays.

Have you read yesterday’s newspaper?

Значення присвійного відмінка іноді може бути передане сполученням прийменника of з іменником у загальному відмінку.

My friend’s sister — the sister of my friend.