Зворот “there is”, “there are”

Зворот there is (there are) повідомляє про наявність у визначеному місці особи (осіб)  чи предмету (предметів), ще невідомих співрозмовнику. Зворот there is має значення «є, знаходиться».

В українській мові речення у таких випадках, як правило, розпочинається з обставини місця чи часу:

На столі книга. В класі учні. Учора в клубі було зібрання.

В англійській мові такі речення розпочинаються із звороту there is/are, за яким слідує іменник зі словами що до нього відносяться, а потім обставина місця чи часу. Дієслово to be узгоджується з іменником що прямує на за ним:

There is a book, some pencil and a pen on the table.

There are some pencils, a book and a pen on the table.

Переклад таких речень розпочинається з обставини місця чи часу, при чому зворот there is на українську мову часто-густо не перекладається.

There is a book on the desk.

На письмовому столі (лежить) книга.

Оскільки there у звороті there is не перекладається, то, якщо в реченні повинно бути слово there у значенні «там», воно займає місце обставини і перекладається на українську мову:

There is a chair there.

Там стоїть стілець.

Після звороту there is зчислювальні іменники в однині вживаються з неозначеним артиклем:

There is a book on the table.

На столі стоїть книга.

Іменник у множині часто вживається з неозначеними займенниками some, any, many, a lot, much, little і з кількісними числівниками:

There are some books on my table.

На моєму столі декілька книг.

There are three Ukrainian books in my bag.

У мене в портфелі три книги на українській.

Дієслово to be у звороті there is може вживатися у різних часах:

There was a meeting at the club yesterday.

Вчора у клубі було зібрання.

There will be a good concert at our club tomorrow.

Завтра у нас у клубі буде хороший концерт.

У питальній формі дієслово to be ставиться попереду there:

Is there a library at your institute?

У вас в інституті є бібліотека?

Якщо дієслово to be вжито у складному часі, то на перше місце виноситься допоміжне дієслово:

Will there be a meeting at the institute tomorrow?

Завтра в інституті буде зібрання?

Заперечна форма звороту there is утворюється за допомогою заперечної частки not, яка ставиться безпосередньо після дієслова to be. При цьому після частки not зчислювальний іменник в однині вживається з неозначеним артиклем, а зчислювальний іменник у множині чи незчислювальний – вживається з any.

There isn’t a book in my bag.

У мене в портфелі немає книг.

There aren’t any books in the desk.

На столі немає книг.

There isn’t any milk in this jug.

В цьому збанку нема молока.

Заперечна форма утворюється також за допомогою займенника no, яке ставиться перед іменником. Займенник no виключає вживання артикля перед іменником:

There is no map in that room.

В цій кімнаті немає карти.

There is no ink in my pen.

У моїй ручці немає чорнил.

Короткі відповіді на запитання зі зворотом there is складається із “yes” чи “no” і звороту there is у стверджувальній чи заперечній формі у відповідному часі.

Is there a book on the table?

На столі є книга?

Yes, there is.

 Так.

No, there is not / No, there isn’t.

Ні.

Між реченнями «There is a book on the table» та “The book is on table” існує змістова різниця. У першому випадку той, хто говорить, хоче вказати, ЩО саме знаходиться у вказаному місці, а у другому випадку, ДЕ саме знаходиться даний предмет. В українській мові це передається порядком слів у реченні і логічним наголосом:

There is a book on the table.

На столі книга.

The book is on the table.

Книга на столі.

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box