///

Present Simple Questions простими словами

1 хвилина читання

Present simple questions – це запитання, які утворюються з допомогою трьох допоміжних дієслів: be, do, does. Основа запитання полягає у зміні місцями допоміжного дієслова та предмета в реченні. Для інших дієслів, do або does повинно стояти перед предметом речення. Запитання з “be” Щоб утворити…

Детальніше
///

Present Simple Negative простими словами

1 хвилина читання

В цій статті ми розберемо утворення Present Simple Negative простими словами. Щоб утворити заперечне речення використовуючи допоміжне дієслово “be” в теперішньому простому часі, частинка “not” ставиться перед дієсловом. Для інших дієслів використовуються допоміжні дієслова “do not” або “does not”. Заперечення з “be” Дієслово “be”…

Детальніше
///

Present Simple простими словами

2 хвилини читання

The Present Simple Present Simple використовується для того, щоб показати простий факт, дії, які часто повторюються та описати речі, які завжди є правдивими. I eat (початкова форма дієслова to eat) lunch at noon every day (прислівники часто використовуються з теперішнім часом). She eats (з…

Детальніше
/

Умовні речення для Кембриджських іспитів.

4 хвилини читання

Нашу статтю ми розпочнемо з основ. Які ж це умовні речення (a conditional sentence)? Це складне речення, що складається з головного (a main clause) і підрядного речень (a subordinate clause). Причому підрядне позначає умову і вводиться такими сполучниками (conjunctions): if – якщо; in case…

Детальніше