Present Simple Questions
///

Present Simple Questions простими словами

1 хвилина читання

Present simple questions – це запитання, які утворюються з допомогою трьох допоміжних дієслів: be, do, does. Основа запитання полягає у зміні місцями допоміжного дієслова та предмета в реченні. Для інших дієслів, do або does повинно стояти перед предметом речення.

Запитання з “be”

Щоб утворити запитання у теперішньому простому часі за допомгою to be потрібнозмінити порядок предмета та дієслова:

You are Canadian. (у розповідному реченні предмет перед дієсловом) → Are you Canadian? (в запитанні дієслово стоїть на початку речення)

Як утворюється

Be Предмет Решта речення
Am I Canadian?
Is He / she / it
Are You / we / they

Приклади вживання

Am I on time?

Я вчасно?

Am I on the list?

Я є в списку?

Is he your brother?

Він твій брат?

Is it time to leave?

Нам час йти?

Where are we? (слова, які утворюють спеціальні запитання ставляться перед допоміжним дієсловом)

Де ми знаходимось?

Are they friendly?

Вони дружелюбні?

Запитання з do та does

Запитання, які не можливо утворити з be,ми утворюємо за допомогою do та does. В реченнях такого типу не потрібно міняти місцями предмет та головне дієслово в реченні.

You work in an office. → Do you work in an office? (do потрібно ставити до запитань з I, you, we, they)

She works in a school → Does she work in a school? (does додаємо до he, she, it та використовуємо початкову форму дієслова ‘works’→’work’)

Як утворюється

Do/does Предмет Початкова форма дієслова Решта речення
Do I / you / we / they Work In an office?
Does He / she / it

Приклади вживання

Do they live in Paris?

Вони живуть в Парижі?

Do you usually finish work at 4 pm?

Ти зазвичай закінчуєш працювати о 4 годині вечора?

Does Tom get up at 6am?

Том встає о 6 ранку?

When does the party start?

Коли починається вечірка?

Поширені помилки

Не потрібно додавати закінчення “-s” або “-es” до початкової форми дієслова, коли утворюємо запитання. Навіть в 3 особі однини (he, she, it).

Does he finish work on time? ≠ Does he finishes work on time?

Матеріал, схожий present simple questions: