Умовне речення
/

Умовні речення для Кембриджських іспитів.

4 хвилини читання

Нашу статтю ми розпочнемо з основ. Які ж це умовні речення (a conditional sentence)? Це складне речення, що складається з головного (a main clause) і підрядного речень (a subordinate clause). Причому підрядне позначає умову і вводиться такими сполучниками (conjunctions):

 • if – якщо;
 • in case – в тому випадку, якщо;
 • provided (that) – за умови (що);
 • on the condition (that) – за умови (що);
 • unless – якщо не;
 • as (so) long as – так як, якщо, оскільки, раз.

If I had a car I would give you a lift.

Якби у мене була машина, я б тебе підвіз.

You will not pass this exam unless you make an effort.

Ти не скалдеш цей іспит, якщо не додаси зусилля.

Як видно з прикладів, структури підрядних речень в англійській мові не збігаються зі структурами підрядних в українській. В українській мові ми маємо на увазі теперішній час (якщо б у мене зараз була машина), а в англійській використовуємо Past Simple (if I had a car). Або unless you make an effort – використовуємо Present Simple, а українським переклад буде в майбутньому часі – «якщо не додаси зусилля». Таким чином, саме розбіжність граматичних структур викликає найбільше замішання у наших студентів.

Ця стаття розповість вам про перефразування (a paraphrase), адже це стане в пригоді на міжнародних іспитах. Так, у відповіді на питання необхідно показати, як добре ви знаєте граматику, це можна зробити шляхом перефразування: одне речення сказати декількома варіантами. І в письмовій частині є завдання на цю тему, яке схоже на тест. Що ж, пропоную розглянути кожен тип умовних речень в контексті перефразування.

Нульовий тип умовних речень

Отже, нульовий тип умовних речень (zero conditional) використовується для того, щоб вказати дію, яка можлива в будь-який час.

If you heat water, it boils.

Якщо нагрівати воду, вона кипить.

If I’m late for work, my boss gets angry.

Якщо я спізнююся на роботу, мій начальник злиться.

Слід зазначити, що даний тип умовних речень зазвичай не перефразовують, так як його мета – передати чітку і конкретну інформацію.

Перший тип умовних речень

Перший тип умовних речень (first conditional) вживається щоб вказати на дію, яка можлива в майбутньому.

If he takes up pilates, he’ll lose some weight.

Якщо він займеться пілатесом, він скине вагу.

Можливі варіанти перефразування цього речення:

 1. If he should take up pilates, he’ll lose some weight. – Якщо так станеться, що він займеться пілатесом, він скине вагу.
 2. If he happens to take up pilates, he’ll lose some weight. – Якщо так станеться, що він займеться пілатесом, він скине вагу.
 3. Should he take up pilates, he’ll lose some weight. – Якби трапилось так, що він займеться пілатесом, він скине вагу.

Модальне дієслово should після сполучника if, як і дієслово happen, вказує на малу ймовірність дії, а також надає вислову відтінок формальності.

If he should come before 5, I will ask him to wait.

Якщо трапиться так, що він прийде до п’ятої, я попрошу його почекати.

У третьому прикладі ми бачимо умовне речення демонструє таке явище, як інверсія – це зміна традиційного порядку слів (підмет + присудок), яке часто зустрічається в текстах формального і офіційного характеру.

Другий тип умовних речень

Другий тип умовних речень (second conditional) вживається щою вказати на дію, яка майже неможлива в майбутньому або теперішньому.

If I won the lottery, I would buy a mansion.

Якби я виграв в лотерею, я б купив великий особняк.

Можливі варіанти, щоб перефразувати це умовне речення:

 1. If I were to win the lottery, I would buy a mansion. – Якби я виграв в лотереї, я б купив великий особняк.
 2. Were I to win the lottery, I would buy a mansion. – Якби я виграв в лотереї, я б купив великий особняк.
 3. Should I win the lottery, I would buy a mansion. – Якби я виграв в лотереї, я б купив великий особняк.

Виносячи на перше місце в реченні were (was для I, he, she, it в розмовному стилі), ми надаємо вислову більше формальності.

Зверніть увагу на особливість побудови заперечення в подібному реченні:

 1. If there were not any sea walls, the city would be at risk of flooding. – Якби не хвилерізи, місто було б під загрозою затоплення.
 2. Were it not for the sea walls, the city would be at risk of flooding. – Якби не було хвилерізів, місто було б під загрозою затоплення.
 3. But for the sea walls, the city would be at risk of flooding. – Якби не хвилерізи, місто було б під загрозою затоплення.

Умовні речення третього типу

Третій тип умовних речень (third conditional) описує дії, які відбулися в минулому, жаль за минулим:

If he had woken up earlier, he would not have missed the train.

Якби він прокинувся раніше, він би не пропустив свій потяг.

Можливі варіанти перифразування цього речення:

 1. Had he woken up earlier, he would not have missed the train. – Якби він прокинувся раніше, він би не пропустив свій потяг.
 2. Had it not been for his lie-in, he would not have missed the train. – Якби не його довге лежання в ліжку, він би не пропустив свій потяг.
 3. If it had not been for his lie-in, he would not have missed the train. – Якби не його довге лежання в ліжку, він би не пропустив свій потяг.
 4. But for his lie-in, he would not have missed the train. – Якби не його лежання в ліжку, він би не пропустив свій потяг.

Інші способи передачі умови в реченні

 • На початку статті згадувалося, що підрядне умовне речення може вводитися не тільки сполучником if, але і in case, provided (that), on the condition (that), unless, as (so) long as. Ці сполучники використовуються в умовних реченнях першого типу. Наприклад:

I’ll cook if / in case / provided / on the condition / as long as you wash up afterwards.

Я буду готувати, якщо ти помиєш посуд після цього.
 • Перед сполучником if також можливе вживання прислівника even – навіть. Умовне речення отримує більше емоційності, що робить на ньому особливий акцент:

Even if we do not see each other again, I will always love you.

Навіть якщо ми більше не побачимося, я завжди буду любити тебе.

Even if you paid me $ 100,000, I would not do that job.

Навіть якби ти платив мені 100 000 доларів, я б не робив цю роботу.

 • Що стосується умовних речень другого і третього типів, їх можна будувати за допомогою слів suppose / supposing, які вводять ніби гіпотетичну ситуацію:

Supposing / Suppose you won the lottery, what would you do?

Припустимо, ти виграв в лотерею, що б ти робив?

Suppose / Supposing you had not studied maths, you would not have graduated then.

Припустимо, ти не вчив математику, в такому випадку ти б не випустився.

 • Otherwise і or else можуть вводити альтернативну ситуацію замість if not:

You’d better not be late, otherwise / or else you’ll be in trouble.

Тобі краще не спізнюватися, інакше у тебе будуть неприємності.

Put a scarf on, otherwise / or else you’ll catch a cold.

Одягни шарф, а то застудишся.

Додатковий матеріал до теми “Умовні речення для Кембріджських іспитів”: