Browse Category

Заперечні речення

Заперечне речення, це речення, яке містить заперечення — категорію, яка означає відсутність зв'язку між певними об'єктами реальної дійсності
Заперечення

Заперечення (Заперечні речення)

27.03.2010
2 хвилини читання
В англійській мові в простому реченні можливе тільки одне заперечення (тобто одне заперечне слово або частку), тоді як в українській мові просте речення може мати два або кілька заперечень. Порівняйте: Не never comes late. Він ніколи не спізнюється. Tom didn’t answer anything. (Tom answered
Повернутисьнаверх