Заперечення (Заперечні речення)

В англійській мові в простому реченні можливе тільки одне заперечення (тобто одне заперечне слово або частку), тоді як в українській мові просте речення може мати два або кілька заперечень. Порівняйте: Не never comes late. Він ніколи не спізнюється. Tom didn’t answer anything. (Tom answered nothing.) Том нічого не відповів. Never do that again! Ніколи більше цього не роби. Nobody knows anything about it. Ніхто про це нічого не знає. В англійському реченні заперечення найчастіше входить до складу присудка: I haven’t…

Підпишіться на наш Telegram канал та Instagram!