//

Заперечення (Заперечні речення)

2 хвилини читання

В англійській мові в простому реченні можливе тільки одне заперечення (тобто одне заперечне слово або частку), тоді як в українській мові просте речення може мати два або кілька заперечень. Порівняйте: Не never comes late. Він ніколи не спізнюється. Tom didn’t answer anything. (Tom answered…

Детальніше