Вставні члени речення

Вставні члени речення в англійській мові — це слова або групи слів (фрази), які означають не якийсь член речення, а все речення в цілому. Вони звичайно означають певне ставлення того, хто говорить, до висловлювання (сумнів, упевненість, жаль, схвалення тощо). Вставні члени речення менш тісно зв’язані з реченнями, ніж інші другорядні члени, і часто відокремлюються комами. Perhaps he will come yet. Можливо, він ще прийде. Surely you don’t mean that! Звичайно, ви не це маєте на увазі! Luckily we reached home…

Місце обставини у реченні

Обставини в англійській мові можуть стояти на початку, в кінці і в середині речення. Проте місце обставини у реченні залежить від її значення і способу вираження, і певні види обставин мають свої місця в реченні. Загальним правилом є те, що обставина не може відокремлювати додаток від дієслова (тобто стояти між дієсловом і його додатком). Нижче наведено основні види обставин з вказівкою на їх звичайне місце в реченні. Обставини часу (Adverbials of Time) означають час або тривалість дії. Обставини часу звичайно…

Типи обставин в англійській мові

Обставина в англійській мові, як і в українській,— це другорядний член речення, який означає різні характеристики дії (час, місце, причину, мету і т. п.), а також ступінь якості. В даній статті ми розглянемо типи обставин в англійській мові За значенням обставини поділяються на обставини місця, часу, частоти та повторюваності, способу дії, причини, мети, результату і ступеня. Обставини найчастіше виражаються іменниками з прийменниками. Обставини з прийменниками Нижче наводяться приклади обставин з найбільш уживаними прийменниками: About – по, біля, навколо, при (місце)…

Постпозитивні означення

Постпозитивні означення ставляться безпосередньо після означуваного іменника. Воно може бути виражене: Іменником або герундієм з прийменником; Означальні сполучення з іменниками утворюють такі прийменники: of: The works of B.Y. Paton have been translated into many languages. about: I like books about great travellers. for: Many thanks for the book. The struggle for peace is developing throughout the world. from: The distance from Earth to Venus is about 40 million kilometres. in: Do you like the pictures in this book? on: I’m…

Підпишіться на наш Telegram канал та Instagram!