Browse Category

Члени речення

Одна зі складових частин речення
Вставні члени речення

Вставні члени речення

22.05.2010
1 хвилина читання
Вставні члени речення в англійській мові — це слова або групи слів (фрази), які означають не якийсь член речення, а все речення в цілому. Вони звичайно означають певне ставлення того, хто говорить, до висловлювання (сумнів, упевненість, жаль, схвалення тощо). Вставні члени речення менш тісно
Місце обставини у реченні

Місце обставини у реченні

18.05.2010
3 хвилини читання
Обставини в англійській мові можуть стояти на початку, в кінці і в середині речення. Проте місце обставини у реченні залежить від її значення і способу вираження, і певні види обставин мають свої місця в реченні. Загальним правилом є те, що обставина не може відокремлювати
Типи обставин в англійській мові

Типи обставин в англійській мові

14.05.2010
4 хвилини читання
Обставина в англійській мові, як і в українській,— це другорядний член речення, який означає різні характеристики дії (час, місце, причину, мету і т. п.), а також ступінь якості. В даній статті ми розглянемо типи обставин в англійській мові За значенням обставини поділяються на обставини
Постпозитивні означення

Постпозитивні означення

11.05.2010
1 хвилина читання
Постпозитивні означення ставляться безпосередньо після означуваного іменника. Воно може бути виражене: Іменником або герундієм з прийменником; Означальні сполучення з іменниками утворюють такі прийменники: of: The works of B.Y. Paton have been translated into many languages. about: I like books about great travellers. for: Many
Повернутисьнаверх