//

Вставні члени речення

1 хвилина читання

Вставні члени речення в англійській мові — це слова або групи слів (фрази), які означають не якийсь член речення, а все речення в цілому. Вони звичайно означають певне ставлення того, хто говорить, до висловлювання (сумнів, упевненість, жаль, схвалення тощо). Вставні члени речення менш тісно…

Детальніше
//

Місце обставини у реченні

3 хвилини читання

Обставини в англійській мові можуть стояти на початку, в кінці і в середині речення. Проте місце обставини у реченні залежить від її значення і способу вираження, і певні види обставин мають свої місця в реченні. Загальним правилом є те, що обставина не може відокремлювати…

Детальніше
//

Типи обставин в англійській мові

4 хвилини читання

Обставина в англійській мові, як і в українській,— це другорядний член речення, який означає різні характеристики дії (час, місце, причину, мету і т. п.), а також ступінь якості. В даній статті ми розглянемо типи обставин в англійській мові За значенням обставини поділяються на обставини…

Детальніше
//

Постпозитивні означення

1 хвилина читання

Постпозитивні означення ставляться безпосередньо після означуваного іменника. Воно може бути виражене: Іменником або герундієм з прийменником; Означальні сполучення з іменниками утворюють такі прийменники: of: The works of B.Y. Paton have been translated into many languages. about: I like books about great travellers. for: Many…

Детальніше