//

Слова-речення і фрази-речення

1 хвилина читання

Слова-речення і фрази-речення у англійській мові на відміну від неповних речень не можуть бути заповнені додаванням до них головних членів. Основні типи слів- і фраз-речень такі: Модальні слова і фрази підтвердження та заперечення: yes, no; of course; of course not; sure; by all means;…

Детальніше
//

Неповні речення

2 хвилини читання

Неповні речення в англійській мові дуже різноманітні за своєю структурою і складом. Вони досить часто вживаються в розмовній мові. Найпоширеніші типи неповних речень англійської мови такі: неповні відповіді на спеціальні запитання, які містять той член речення, до якого відноситься запитання: – How are you?–…

Детальніше
//

Підмет у простому реченні

4 хвилини читання

Головними членами речення в англійській мові, як і в українській, є підмет (the Subject) і присудок (the Predicate). Тому в дані статті ми пропонуємо вам розглянути підмет у простому реченні. Про місце підмета і присудка в реченнях різного типу читайте тут. Підмет Підмет може бути…

Детальніше
//

Просте речення

1 хвилина читання

Просте речення в англійській мові це речення, яке має в своєму складі один підмет і один присудок (або однорідні члени в складі підмета або присудка). В складі простого речення, крім головних членів, можуть бути і другорядні члени речення — додаток, означення та обставина, а…

Детальніше