Present Simple
///

Present Simple простими словами

2 хвилини читання

The Present Simple

Present Simple використовується для того, щоб показати простий факт, дії, які часто повторюються та описати речі, які завжди є правдивими.

I eat (початкова форма дієслова to eat) lunch at noon every day (прислівники часто використовуються з теперішнім часом).

She eatshe, she та it до дієслова додаємо закінчення -ss) lunch at 3pm every day.

Приклади вживання

We drink coffee every morning. – She drinks coffee every morning

We start work at 9am. – He starts work at 11 am.

They leave work at 5pm. – John leaves work at 6pm.

Утворення Present Simple

Напочатку речення повинен стояти предмет, потім дієслово та решта речення:

Предмет Дієслово Решта речення
I / we / you / they eat lunch at 2pm every day
He / she / it eats

Закінчення -s та -es

В деяких дієсловах з займенниками he / she / it вживається закінчення es. До цих дівєслів відносяться ті, які закінчуються на shchossxz.

I go to bed → He goes to bed

I finish work → He finishes work

I watch TV → She watches TV

I cross the road → She crosses the road

I fix cars  He fixes cars

Their phone buzz all day → His phone buzzes all day

Поширені помилки:

  • Коли Present Simple вживається з he / she / it або з іменем якоїсь людини – дієслово завжди буде закінчуватись на s або es

He start work at 11pm. → He starts work at 11pm.

  • Не потрібно вживати допоміжне дієслово do. Воно використовується тільки для того, щоб утворювати запитання або заперечення.

I do eat lunch at noon every day → I eat lunch at noon every day

Дієслово BE в Present Simple

Дієслово to be – це важлива частина часу, адже з його допомогою ми й утворюємо деякі речення. Воно змінює свою форму залежно від часу та особи з якою його використовують.

I am 19 years old – в даному випадку допоміжне дієслово відображене у вигляді am, яке застосовується тільки з займенником I.

You are a chef – are використовується з you, we та they.

He is happy – is стоїть після he, she та it.

Як утворювати

Предмет “be” Решта речення
I Am happy
You Are
He/She/It Is
We/They Are

“Have” у Present Simple

Have це неправильне дієслово, третя особа однини якого “has” а не “haves

I have a garage.

У мене є гараж.

He has a garage. – як вже було сказано вище, has використовується в третій особі однини разом з “he” “she” “it”

Як утворювати

Предмет Have Об’єкт
I You We They Have A garage
He She It Has

Приклади

  1. I have a car. – У мене є автомобіль.
  2. You have a sister. – У тебе є сестра.
  3. I have a painful back – У мене біль в спині.
  4. They have the same dress – У них є однакові плаття.
  5. The cat has a new collar – У кота є новий ошийник.
  6. He has a cold – Він простудився.
  7. Thomas has a driving lesson today – У Томаса був урок з водіння.

Більш широке пояснення цього часу ви зможете знайти за посиланням: Теперішній простий час – Present Simple