Present Simple Negative
///

Present Simple Negative простими словами

1 хвилина читання

В цій статті ми розберемо утворення Present Simple Negative простими словами. Щоб утворити заперечне речення використовуючи допоміжне дієслово “be” в теперішньому простому часі, частинка “not” ставиться перед дієсловом. Для інших дієслів використовуються допоміжні дієслова “do not” або “does not”.

Заперечення з “be”

Дієслово “be” використовується в однаковій формі в розповідному та заперечному реченнях. Єдина відмінність – це частка “not”.

I am a farmer. I am not a doctor. – Я фермер. Я не лікар.

Утворення Present Simple Negative

Предмет + “be” “not” Решта речення
I am
She is
We are
Not A doctor
doctors

 Скорочення заперечень

Заперечення “is not” та “are not” можуть бути скорочені двома шляхами. Можна скоротити предмет та дієслово, або дієслово та частку “not”. Значення речення від цього не зміниться.

You are not a doctorYou’re not a doctor (В цьому випадку You are перетворюється на You’re) / You aren’t a doctor (Тут are not стає aren’t)

Приклади вживання

I’m not a doctor. (Варіант I amn’t є неправильним)

Я не є лікарем.

He’s not a farmer / He isn’t a farmer.

Він не фермер.

They’re not American / They aren’t American.

Вони не Американці

Заперечення з іншими дієсловами

Окрім дієслова “be” заперечення можна утворити й з іншими дієсловами. У такому випадку нам допомагають “do not” та “does not”.

I work outside – I do not work outside

He works on farm. – He does not work on farm. (У запереченому варіанті дієслово залишається у початковій формі)

Утворення заперечення

Предмет Do/does + not Початкова форма Решта речення
I / You / We / They Do not Work Outside.
He / She / It Does not    

Приклади вживання

You do not have a computer.

В тебе немає комп’ютера.

He does not live in Los Angeles.

Він не проживає в Лос-Анджелесі.

We don’t start work at 8am.

Ми не починаємо працювати о 8 ранку.

He doesn’t have a car. (doesn’t – скорочена форма does not)

У нього немає автомобіля.

Поширені помилки

Дієслово завжди залишається у початковій формі, особливо з використанням займенників he, she, it.

He doesn’t works outside. → He doesn’t work outside.

Матеріал, схожий на Present Simple Negative: