Постпозитивні означення

Постпозитивне означення ставиться безпосередньо після означуваного іменника. Постпозитивне означення може бути виражене: іменником або герундієм з прийменником; означальні сполучення з іменниками утворюють такі прийменники: of:…

1 9 10 11 12 13 17