Постпозитивні означення

Постпозитивні означення

Постпозитивні означення ставляться безпосередньо після означуваного іменника. Воно може бути виражене:

 • Іменником або герундієм з прийменником;

Означальні сполучення з іменниками утворюють такі прийменники:

 1. of: The works of B.Y. Paton have been translated into many languages.
 2. about: I like books about great travellers.
 3. for: Many thanks for the book. The struggle for peace is developing throughout the world.
 4. from: The distance from Earth to Venus is about 40 million kilometres.
 5. in: Do you like the pictures in this book?
 6. on: I’m going to make a report on space flights.
 7. to: Here is the key to the door.
 8. with: Do you like coffee with milk?
 9. without: My little brother Taras doesn’t like books without pictures.

Про вживання герундія з прийменником як означення читайте тут.

 • Дієприкметниковим зворотом:

The high peak lighted by the morning sun was very beautiful.

Високий пік, освітлений ранковим сонцем, був дуже красивою.

 • Інфінітивом:

You have no need to worry.

Тобі не варто переживати.

I’ve got many things to do today.

В мене багато справ.

 • Прийменниковим синтаксичним комплексом з герундієм:

What’s the use of my going there now?

В чому сенс того, що я піду туди?

 • Означальним підрядним реченням:

That’s all I have to say.

Це все, що я хотів сказати.

Крім іменників, означення можуть приймати також деякі неозначені займенники. У цьому випадку означення ставиться після означуваного слова.

Tell me something interesting.

Розкажи мені щось цікаве.

I saw nothing of importance there.

Я не бачив нічого цікавого там.

Особливим видом означення є прикладка (the Apposition). Прикладка звичайно виражена іменником з словами, що його визначають: вона дає характеристику того слова, до якого відноситься. Прикладка може бути препозитивною:

This is Doctor Brown.

Це доктор Браун.

My elder brother Tom is a university student.

Мій брат Том – студент в університеті.

Постпозитивна прикладка складається з кількох слів і на письмі відокремлюється кома ми.

London, the capital of Great Britain, has a population of about 9 million.

Лондон, столиця Великобританії, має населення близько 9 мільйонів.

Jack London, the famous American writer, was born in 1876.

Джек Лондон, відомий американський письменник, народився в 1876 році.

Додатковий матеріал до теми “Постпозитивні означення”:

Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box