Вставні члени речення

Вставні члени речення

Вставні члени речення в англійській мові — це слова або групи слів (фрази), які означають не якийсь член речення, а все речення в цілому. Вони звичайно означають певне ставлення того, хто говорить, до висловлювання (сумнів, упевненість, жаль, схвалення тощо). Вставні члени речення менш тісно зв’язані з реченнями, ніж інші другорядні члени, і часто відокремлюються комами.

Perhaps he will come yet.

Можливо, він ще прийде.

Surely you don’t mean that!

Звичайно, ви не це маєте на увазі!

Luckily we reached home before the rain started.

На щастя, ми дійшли додому, перш ніж почався дощ.

To tell you the truth, I don’t want to go there myself.

Правду кажучи, я не хочу йти туди сама.

You’ll like the book, I’m sure.

Тобісподобається книга, я впевнений.

Вони можуть бути виражені:

Unfortunately our train was late.

На джаль, наш поїзд запізнився.

Maybe she is ill.

Напевно, вона захворіла.

Of course I understand everything.

Звісно ж, я все зрозумів.

  • Інфінітивним зворотом:

To cut a long story short, our team won the match.

Коротко кажучи, наша команда виграла матч.

То tell you the truth, I’m afraid of these exams.

Правжду кажучи, я боюсь цих іспитів.

  • Дієприкметниковим зворотом:

Frankly speaking, I don’t like the book.

Чесно кажучи, мені книжка не подобається.

Generally speaking, you’re right.

Загалом, ти маєш рацію.

  • вставним реченням:

You are hungry, I suppose.

Ти голодний, гадаю.

He speaks English pretty well, I must say.

Мушу визнати, що англійською він спілкується досить добре.

Вставним членом речення є також пряме звертання:

Come here, Jurij!

Юріє, йди сюди!

Oh, it’s you, Nika.

О, це ти, Ніко.

Додатковий матеріал до теми “Вставні члени речення”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box