Вставні члени речення


Вставні члени речення в англійській мові — це слова або групи слів (фрази), які означають не якийсь член речення, а все речення в цілому. Вони звичайно означають певне ставлення того, хто говорить, до висловлювання (сумнів, упевненість, жаль, схвалення тощо). Вставні члени речення менш тісно зв’язані з реченнями, ніж інші другорядні члени, і часто відокремлюються комами.

Perhaps he will come yet.

Surely you don’t mean that!

Luckily we reached home before the rain started. 

To tell you the truth, I don’t want to go there myself.

You’ll like the book, I’m sure.

Вставні члени речення можуть бути виражені:

Unfortunately our train was late.

Maybe she is ill.

Of course I understand everything.

  • інфінітивним зворотом:

To cut a long story short, our team won the match.

(Коротко кажучи, наша команда виграла матч.)

То tell you the truth, I’m afraid of these exams.

  • дієприкметниковим зворотом:

Frankly speaking, I don’t like the book.

Generally speaking, you’re right.

  • вставним реченням:

You are hungry, I suppose.

He speaks English pretty well, I must say.

Вставним членом речення є також пряме звертання:

Come here, Jurij!

Oh, it’s you, Nika.


Підпишіться на наш Telegram!