Місце обставини у реченні

Місце обставини у реченні

Обставини в англійській мові можуть стояти на початку, в кінці і в середині речення. Проте місце обставини у реченні залежить від її значення і способу вираження, і певні види обставин мають свої місця в реченні. Загальним правилом є те, що обставина не може відокремлювати додаток від дієслова (тобто стояти між дієсловом і його додатком).

Нижче наведено основні види обставин з вказівкою на їх звичайне місце в реченні.

  • Обставини часу (Adverbials of Time) означають час або тривалість дії.

Обставини часу звичайно стоять в кінці речення.

Не left a few weeks ago.

Він поїхав декілька тижнів тому.

We shall start on Sunday morning.

Нам слід розпочати в неділю зранку.

Вони можуть також стояти і на початку речення, особливо при наявності кількох обставин у реченні або при бажанні виділити обставини часу.

This morning the train arrived late.

Цього ранку поїзд запізнився

Last summer we went to the mountains, this summer we’re going to the Black Sea Coast.

Минулого літа ми поїхали в гори, а цього літа ми їдемо до Чорного Моря.

Обставина часу, виражена герундієм з прийменником, ставиться на початку або в кінці речення.

After seeing the film we discussed it.

Після перегляду фільму ми обговорили його.

We discussed the film after seeing it.

Ми обговорили фільм після перегляду.

Якщо в реченні є дві обставини часу, точніша ставиться звичайно першою.

Let’s meet at two o’clock tomorrow.

Давай зустрінемось о другій годині завтра.

  • Обставини частоти і повторюваності (Adverbials of Indefinite Time and Frequency).

Якщо ці обставини виражені прислівником, то вони звичайно стоять перед смисловим дієсловом, але після допоміжного дієслова, модального дієслова або дієслова to be.

I often meet Jack on his way to school.

Я часто зустрічаю Джека, коли він йде до школи.

I’m always ready to help you.

Я завжди готовий допомогти тобі.

I’ve never been here before.

Я ніколи не був тут раніше.

You must never do that again.

Ти не повинен повторювати цього.

У питальних реченнях ці обставини стоять після підмета.

Do you often play tennis?

Ти часто граєш в теніс?

Have you ever been there?

Ти колись там був?

Обставини частоти, виражені групою слів (every other day, twice a week і т. п.), ставляться звичайно в кінці речення — перед обставинами означеного часу, але після обставини місця.

I have been to the museum several times this year.

Я був у музеї декілька разів цього року.

  • Обставини місця (Adverbial of Place) означають місце або напрям дії.

Обставини місця звичайно стоять в кінці речення, але передують обставинам часу.

Hang up the map on the wall, please.

Повішай карту на стіну, будь ласка.

We are going to Kyiv next week.

Ми збираємось в Київ наступного тижня.

Якщо в реченні є дві обставини місця, точніша або конкретніша звичайно ставиться першою.

She lives in a small village in Prykarpatia.

Вона живе в маленькому селі на Прикарпатті.

  • Обставини способу дії (Adverbials of Manner) дають якісну характеристику дії або вказують на супровідні факти.

Якщо обставину способу дії виражено прислівником, то вона стоїть звичайно після головного дієслова і його додатка (якщо він є).

Don’t speak so fast, I can hardly understand you.

Не говори так швидко, я не можу тебе зрозуміти.

You have done the work well.

Ти чудово виконав роботу.

Listen to me attentively.

Слухай мене уважно.

При дієсловах з відокремленим суфіксом обставини способу дії можуть стояти як перед дієсловом, так і після суфікса.

The boy quietly went out.

Хлопчик тихо вийшов.

The boy went out quietly.

Хлопчик вийшов тихо.

Якщо обставина способу дії виражена іменником або герундієм з прийменником, то вона ставиться після дієслова-присудка і його додатка або на початку речення (залежно від прийменника).

I can do it only with your help.

Я можу це зробити тільки з твоєю допомогою.

By doing that he managed to solve the problem.

Зробивши це, він впорався з проблемою.

  • Обставини ступеня (Adverbials of Degree) означають ступінь дії або якості.

Обставини ступеня, що визначають дієслово, стоять перед смисловим дієсловом і після допоміжного, модального дієслова або дієслова to be.

I quite understand you.

Я трохи розумію тебе.

I have almost finished the work.

Я майже завершив роботу.

Обставини ступеня, що визначають прикметники або прислівники, стоять безпосередньо перед тими словами, до яких вони відносяться. Прислівник enough звичайно ставиться після означуваного слова.

I’m awfully glad to see you.

Я жахливо радий бачити тебе.

You are quite right.

Ти таки правий.

It’s pretty cold, isn’t it?

Тут досить прохолодно, чи не так?

You don’t work hard enough.

Ти не працюєш в повну міру.

  • Обставини мети (Adverbials of Purpose) означають мету дії. Вони звичайно виражаються інфінітивом і ставляться після дієслова.

We’ll have to run to catch the train.

Нам треба буде бігти, щоб наздогнати поїзд.

  • Обставини наслідку (Adverbials of Result) означають наслідок дії. Ці обставини також виражаються інфінітивом і ставляться після присудка.

I’m too tired to go any further.

Я занадто стомився, щоб йти далі.

Jack is clever enough to understand his mistake.

Джек досить розумний, щоб зрозуміти свою помилку.

  • Обставини причини (Adverbials of Cause) означають причину виконання дії. Ці обставини часто виражаються дієприкметниковими зворотами і комплексами і звичайно стоять на початку речення.

Being hungry and thirsty, the tourists decided to camp at once.

Будучи голодними і спраглими, туристи вирішили одразу розкласти табір.

The weather being fine, they continued their journey.

Погода була гарною, вони продовжили свій шлях.

Додатковий матеріал до теми “Місце обставини у реченні”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box