Товариство дієслова з герундієм та інфінітивом

Раніше ми вже розглядали цю тему в статтях «Герундій» та «Інфінітив чи герундій». А зараз, давайте оглянемо випадки вживання дієслова з герундієм та інфінітивом Дієслово…

Комплекс з герундієм

Герундій, як інфінітив і дієприкметник, може утворювати синтаксичний комплекс, який виконує роль складного члена речення і рівноцінний підрядному реченню. Комплекс з герундієм складається з двох…

Синтаксичні властивості герундія

До синтаксичних властивостей герундія належать такі: Дієслівні властивості. Герундій перехідних дієслів може мати прямий, непрямий і прийменниковий додаток: Would you mind passing me the bread?…