Синтаксичні властивості герундія

До синтаксичних властивостей герундія належать такі: Дієслівні властивості. Герундій перехідних дієслів може мати прямий, непрямий і прийменниковий додаток: Would you mind passing me the bread?…

Герундій

Герундій — неособова форма дієслова, яка поєднує властивості дієслова та іменника. Такої неособової форми в українській мові немає. Таблиця форм герундія Форма герундія Неперехідні дієслова…

Комплекси з дієприкметником

Дієприкметник у сполученні з іменником або займенником може утворювати синтаксичні комплекси, які виконують функції складних членів речення і за своїм значенням еквівалентні підрядним реченням. Уживані…

Підпишіться на наш Telegram!