B2 First: розповідаємо про іспит

B2 First

B2 First або FCE (назва до 2018 р.) – міжнародний іспит, який підтверджує ваше володіння англійською мовою на рівні Upper-Intermediate (вище середнього). Сертифікат про здачу іспиту B2 First (FCE) засвідчує, що ваші навички володіння англійською достатні для життя або роботи в англомовних країнах, а також для навчання англійською мовою.

Загальні відомості про FCE

Рівень англійської мови, необхідний для здачі іспиту: Upper-Intermediate або B2.

Що дає сертифікат: Сертифікат підтверджує, що ви можете використовувати розмовну та письмову англійську на роботі, у навчанні та повсякденному житті на рівні вище середнього.

Сфери застосування сертифіката:

 • Робота за кордоном і в Україні. Список зарубіжних компаній, які приймають результати міжнародного іспиту B2 First (FCE), представлений на офіційному сайті. За даними на 2016 рік B2 First (FCE) приймають понад 20 000 організацій і освітніх установ.
 • Навчання за кордоном.
 • Переїзд. Сертифікат B2 First (FCE) свідчить, що ваших знань англійської достатньо, щоб жити в англомовній країні: ви можете пред’явити його в посольстві при отриманні візи або оформленні документів на імміграцію.
 • Мотивація. Сертифікат стане відмінним мотиватором для подальшого вивчення англійської мови.

Формати B2 First (FCE): традиційний, з письмовим виконанням завдань, і комп’ютерний.

Традиційний формат – письмові завдання виконуються на виданих листах олівцем або ручкою. При цьому ви можете робити необхідні позначки прямо в тексті завдання. Однак вам треба буде витрачати час на перенесення відповідей у ​​спеціальні бланки.

Комп’ютерний формат – всі письмові завдання виконуються на комп’ютері. Робити позначки не вийде, зате не потрібно витрачати час на перенесення відповідей до бланку.

Усна частина (Speaking) при будь-якому форматі іспиту здається екзаменатору. При цьому Speaking здається в парі з іншим кандидатом, рідше втрьох. Зазвичай цю частину іспиту переносять на наступний день після здачі інших частин.

Термін дії сертифіката: безстроковий.

Термін отримання результатів: від 2 до 8 тижнів.

При складанні іспиту ви отримуєте секретний код. Зареєструвавши його на сайті, можна дізнатися результати іспиту до отримання сертифіката. Так, якщо ви здаєте комп’ютерний варіант, то результати викладають через 2 тижні після тесту, а при традиційному варіанті – приблизно через 4 тижні. Сертифікат ви отримаєте приблизно через 6-8 тижнів після складання іспиту.

Підрахунок балів: Кандидат, який успішно склав іспит B2 First (FCE), отримує два документи: сам сертифікат в друкованому вигляді та Statement of Results в електронному вигляді. У Statement of Results вказані бали за кожну частину іспиту, загальна оцінка і ваш рівень.

БалОцінкаЩо дадуть
180-190АСертифікат з оцінкою A і рівнем C1 (Advanced) + Statement of Results
173-179ВСертифікат з оцінкою B і рівнем B2 (Upper-Intermediate) + Statement of Results
160-172ССертифікат з оцінкою C і рівнем B2 (Upper-Intermediate) + Statement of Results
140-159В1Сертифікат з оцінкою Level B1 і рівнем B1 (Intermediate) + Statement of Results
122-139Statement of Results, але без сертифіката
80-121Не видаються ніякі документи

Cтруктура іспиту

У 2015 році кембриджський міжнародний іспит зазнав змін. По-перше, він став коротше: замість 4 годин B2 First (FCE) триває 3,5 години. По-друге, частини Reading і Use of English тепер об’єднані в одну частину, і іспит складається всього з 4 частин. По-третє, скасовано письмове завдання «твір по книзі».

Склад іспиту:

ЧастинаТривалістьКількість частинКількість завданьБали
Reading and Use of English1 година 15 хвилин7 частин52 питання40% загальної оцінки за іспит
Writing1 година 20 хвилин2 частин2 роботи20%
Listening40 хвилин4 частин30 питань20%
Speaking14 хвилин4 частин4 завдання20%

Як складати?

Reading and Use of English

Включає в себе 7 частин:

 • Multiple-choice cloze: 8 завдань по 1 балу.

Вам необхідно буде заповнити пропуски в тексті, вибравши одне із запропонованих чотирьох слів. Всього пропущено 8 слів.

 • Open cloze: 8 завдань по 1 балу.

Потрібно знову заповнити пропуски в тексті словами, відповідними за змістом. Пропущено 8 слів, але в цей раз вам не дають варіанти відповіді.

 • Word formation: 8 завдань по 1 балу.

Вам треба заповнити пропуски в тексті, утворюючи потрібні слова від запропонованих однокореневих слів.

 • Key word transformations: 6 завдань по 2 бали.

Вам дають речення і певне слово або словосполучення. Вам треба перетворити речення таким чином, щоб в нього увійшло дане словосполучення.

 • Multiple-choice: 6 завдань по 2 бали.

Вам дають текст для читання і кілька запитань до нього. Вам потрібно прочитати текст і відповісти на питання, вибравши один з чотирьох запропонованих варіантів відповіді.

 • Gapped text: 6 завдань по 2 бали.

Вам дають текст, в якому пропущено кілька речень. Нижче наведені ці речення в довільному порядку. Вам потрібно розставити де вони повинні знаходитись, при цьому одне з речень буде зайвим.

 • Multiple matching: 10 завдань по 1 балу.

Вам потрібно прочитати текст і вказати, в якому з абзаців представлена зазначена в конкретному завданні інформація.

Сумарна кількість слів у всіх текстах завдань цієї частини складає 2 200 слів. Тексти беруться з газет, журналів, книг і т. п. Таким чином, Reading and Use of English перевіряє, наскільки впевнено ви відчуваєте себе з різними видами текстів, а також показує, наскільки добре ви знаєте граматику і лексику англійської мови.

Writing

Включає в себе 2 завдання:

 • Compulsory question: essay title and two ideas linked to the title. Есе на 140-190 слів.

Вам дають тему есе і дві ідеї, на основі яких необхідно написати твір. Крім того, в своє есе ви повинні додати ще й третю ідею, відмінну від згаданих двох, але також відноситься безпосередньо до заданої теми. Виконання цього письмового завдання не вимагає якихось спеціальних знань.

 • Situationally based writing task: article, email / letter, report or review. Письмова робота на 140-190 слів.

Вам дають завдання написати текст певного формату і стилю. Це може бути стаття, лист, повідомлення електронною поштою, звіт або відгук. Щоб вам легше було виконати завдання, вам також повідомляють контекст, мету роботи і цільову аудиторію, тобто потенційного читача даної роботи.

Таким чином, частина Writing перевіряє ваше вміння писати різні типи текстів, а також здатність письмово переконувати, аргументувати, висловлювати свою думку.

Listening

Включає в себе такі частини:

 • Multiple choice: 8 завдань по 1 балу.

Ви слухаєте діалог чи монолог, а потім відповідаєте на запитання до нього: потрібно вибрати правильний варіант відповіді з трьох запропонованих.

 • Sentence completion: 10 завдань по 1 балу.

Ви слухаєте монолог, який триває приблизно 3 хвилини. Під час прослуховування необхідно заповнити представлені в завданні пропуски почутими словами.

 • Multiple matching: 5 завдань по 1 балу.

Ви слухаєте 5 монологів різних людей по 30 секунд. Після цього вам потрібно вказати 5 тверджень, відповідно до кожного монологу, з 8 можливих варіантів відповіді.

 • Multiple choice: 7 завдань по 1 балу.

Ви слухаєте розмову 2 і більше осіб приблизно 3-4 хвилини. Після цього вам треба відповісти на питання до завдання, вибравши правильний варіант з трьох запропонованих.

Speaking

Складається з наступних частин:

 • Interview: 2 хвилини в цілому.

Ви з напарником по черзі спілкуєтеся з екзаменатором. Викладач задає питання про вашому хобі, вільний час, роботі і т. п. Вам потрібно відповідати 2-4 невеликими реченнями на кожне питання.

 • Long turn: 1 хвилина для кожного кандидата.

Вам дають пару фотографій і питання до них. Необхідно буде вести монолог протягом 1 хвилини, відповідаючи на питання, вказаний біля картинок. Після цього ваш напарник буде 30 секунд говорити про вашу пару фотографій. Потім він говорить про свою пару картинок, а ви уважно його слухаєте, адже потім вам дають 30 секунд на коментарі.

 • Collaborative task: 3 хвилини в цілому.

У цій частині вам треба буде вести діалог зі своїм напарником. Вам дають матеріал з будь-яким завданням. Необхідно протягом 2 хвилин обговорити завдання, а протягом останньої хвилини прийти до спільного рішення даного вам питання.

 • Discussion: 4 хвилини в цілому.

Вам треба буде знову вести діалог зі своїм напарником на тему, підняту під час виконання попереднього завдання. При цьому екзаменатор може направляти вас своїми питаннями.

На Speaking вам потрібно показати багатий словниковий запас, знання різноманітних граматичних конструкцій та ідіом, вміння вести діалог і висловлювати свою точку зору з будь-якого питання.

Додатковий матеріал до теми “B2 First: розповідаємо про іспит”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box