IELTS: розповідаємо про іспит

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) – це найпопулярніший міжнародний іспит на знання англійської мови як іноземної, що входить в так звані «кембріджські» іспити. Даний тест є власністю трьох впливових міжнародних організацій – British Council, IDP IELTS Australia і Cambridge English Language Assessment, що, безумовно, робить його одним з найбільш добре складених тестів, які реально оцінюють знання англійської мови.

Завдання IELTS розроблені таким чином, що в них знаходить відображення навколишній нас контекст: тексти в секції читання взяті з книг, рекламних оголошень, наукових або ділових журналів і газет; аудіозаписи є реальними діалогами і монологами на загальні і спеціальні теми; завдання з письмової частини є типовими творами або листами, з написанням яких ми можемо зіткнутися в реальному житті; перевірка нашого усного мовлення відбувається в розмові з півробітником, протягом якого ми показуємо, наскільки добре ми вміємо підтримувати бесіду і висловлювати власну думку.

IELTS представлений в двох модулях: Academic і General Training. Модуль Academic здається, як правило, тими, хто прагне вступити до ВНЗ або продовжити свою вищу освіту в Британії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. Атестат саме цього модуля потрібна також для наукових співробітників, які бажають продовжити свою кар’єру в університеті в вищенаведених країнах. General Training є достатнім для здобуття середньої освіти, роботи і імміграції до Британії, Канади, Австралії або Нової Зеландії. У завданнях з аудіювання та усного мовлення Academic і General Training збігаються, в той час як в читанні і письмовій частині складнішим є модуль Academic.

IELTS проводить оцінку вашого рівня знання англійської шляхом перевірки чотирьох основних навичок:

 • Listening (Аудіювання)
 • Reading (Читання)
 • Writing (Письмо)
 • Speaking (Говоріння)

Кожен навик тестується окремо, для чого присутня однойменна секція. Всі навички тестуються в один день, безпосередня тривалість тесту – 2 години 45 хвилин.

Аудіювання (Listening)

Першим тестується Listening (Аудіювання). Час, виділений цієї частини – 30 хвилин, і вона однакова і для модуля General Training, і для модуля Academic. У неї входять чотири секції:

 • Part 1 – розмова між двома людьми на повсякденні теми (наприклад, запит інформації про ціни, послуги і так далі).
 • Part 2 – монолог на повсякденні теми трохи вищого рівня, ніж в секції 1 (наприклад, проста презентація або промова).
 • Part 3 – розмова між декількома людьми на академічну або загальноосвітню теми (наприклад, студенти, які обговорюють майбутній проект).
 • Part 4 – монолог на академічну тему (наприклад, уривок з лекції чи програми на наукову тему).

Дана частина тесту перевіряє, наскільки добре кандидати розуміють загальні ідеї і конкретні факти, і як вони вміють робити правильні висновки про зміст сказаного. У записі треків для тесту беруть участь носії різних акцентів (британського, американського, канадського та інших).

Читання (Reading)

Далі йде перевірка Reading (Читання). Час, який виділяється для тестування читання складає 60 хвилин. Здаючи цю частину, кандидати повинні продемонструвати свою здатність розуміти конкретні факти, визначати точку зору авторів і їх ставлення до питання, розпізнавати ключові ідеї, протиставляти аргументи і так далі. Тексти для модулів Academic і General Training розрізняються. В обох варіантах дається 40 завдань по 3 текстам. Завдання для модуля General Training засновані на уривках з журналів, газет, книг, інструкцій, листів і так далі, які несуть в собі інформацію, з якою ми часто стикаємося в повсякденності. Завдання для модуля Academic базуються на трьох текстах складної конструкції і тематики, які зазвичай взяті з науково-популярних видань, лекцій або наукових журналів, але можуть бути зрозумілі аудиторією, яка не має спеціальної підготовки в тій чи іншій науковій галузі.

Всі тексти і уривки, які використовуються в цій частині, є однаково автентичні, тобто не є адаптованими для будь-якого рівня володіння англійською.

Письмо (Writing)

Третя частина тесту – це Writing (Письмо). Час, який надається для цієї частини – 60 хвилин, протягом яких кандидати повинні виконати два письмові завдання. Завдання для модулів Academic і General Training розрізняються. Розділ Writing в Academic Module складається з наступних завдань:

 • Part 1 – твір, де необхідно описати своїми словами графік або діаграму, представлені на малюнку. Обсяг написаного тексту повинен бути 150 або трохи більше слів, і на це має піти близько 20 хвилин.
 • Part 2 – також написати есе англійською мовою, що виражає власну думку на надану тему. При цьому обсяг написаного есе повинен складати 250 або трохи більше слів, а витрачений час – близько 40 хвилин. І перше, і друге завдання повинні включати в себе спеціальні вирази на рівні Upper-Intermediate, які використовуються при вираженні думки на письмі.

Письмові завдання в модулі General Training, звичайно ж, легше, ніж в модулі Academic, але їх також 2, і на них відводиться теж 60 хвилин:

 • Part 1 – надіслати листа. У цьому листі потрібно запросити інформацію щодо, наприклад, курсів, послуг, товарів і так далі, або ж пояснити ситуацію уявному господареві квартири. Завдань або ситуацій може бути безліч. Лист повинен складатися з 150 або трохи більше слів, і, звичайно ж, він пишеться з урахуванням конкретних слів і виразів, які використовуються для написання листів.
 • Part 2 – есе, в якому кандидат повинен висловити власну думку щодо даної в завданні проблеми або точки зору. Есе повинно включати в себе близько 250 або трохи більше слів, і для отримання хорошого результату при його написанні рекомендується використовувати спеціальні вирази на рівні Intermediate, які допомагають виражати свої думки при написанні творів.

Говоріння (Speaking)

Останньою частиною тесту є тестування навичок усного мовлення – Speaking. Speaking тестується після невеликої перерви, даної після попередніх трьох частин, і є однаковим і для модуля Academic, і для модуля General Training. Тестування розмовної частини проходить з сертифікованим екзаменатором і включає в себе спілкування на різні теми. Ця частина тесту, як і попередні, складається з декількох частин, зокрема в цьому випадку їх три:

 • Part 1 – інтерв’ю – кандидату пропонується відповісти на прості запитання щодо його особистості, сім’ї, захоплень, уподобань і так далі. На цю частину йдуть 4-5 хвилин.
 • Part 2 – у другій частині кандидат висловлює свою думку щодо певної теми, причому екзаменатор задає 1-2 запитання в кінці монологу кандидата. У цій частині кандидату дається 1 хвилина на підготовку, після чого він повинен говорити 2 хвилини.
 • Part 3 – третя частина є дискусією з екзаменатором на тему, порушену в другій частині. Дискусія триває приблизно 4-5 хвилин. У всіх трьох частинах кандидат повинен продемонструвати здатність реагувати на ситуацію і питання екзаменатора, а також висловлювати свою думку на велику кількість різноманітних тем, від особистих переваг до сучасної політичної ситуації в його країні.

У наступній таблиці ми коротко наведемо дані по структурі обох модулів:

Вміння/МодульGeneralAcademic
Listening4 секції – 30 хвилин4 секції – 30 хвилин
Reading3 тексту з використанням загальної лексики, що стосуються повсякденного життя в англомовному середовищі – 60 хвилин (всього близько 2000-2500 слів)3 тексту, кожен текст по 650-1000 слів, взятий зі спеціалізованих газет, журналів, лекцій, але доступний для розуміння без спеціальної підготовки – 60 хвилин
Writing1 завдання – написати лист (~ 150 слів);
2 завдання – написати короткий твір на задану тему (~ 250 слів) – всього 60 хвилин
1 завдання – описати діаграму, таблицю, роботу якогось механізму (~ 150 слів);
2 завдання – написати твір на задану тему – всього 60 хвилин
SpeakingЗавдання однакові для обох модулів – 11-14 хвилинЗавдання однакові для обох модулів – 11-14 хвилин

Після здачі тесту перевіряючим потрібно 13 днів, щоб перевірити тест і відправити кандидатам їх результати. Результати відправляються у вигляді спеціального сертифікату, званого як Test Report Form, при цьому копії даного сертифікату можуть бути безкоштовно відправлені на прохання кандидата в ще п’ять організацій (університетів, корпорацій і так далі). В сертифікат виноситься оцінка від 1 до 9, яка є середнім балом за всі 4 аспекти (Listening, Reading, Writing, Speaking) іспиту, а також окремі результати на кожну зі зданих частин.

Для успішного складання IELTS перш за все необхідно знати формат цього тесту, тобто види завдань, які можуть в ньому зустрічатися, стратегії і порядок їх виконання. Крім того, потрібно мати знання певних слів, фраз і виразів, які незамінні при виконанні описаних письмових завдань, а загальний рівень словникового запасу і знання граматичних структур повинен бути достатнім, щоб кандидат міг зрозуміти представлені тексти, а також грамотно висловити свою думку в розмові з екзаменатором. На курсі підготовки до іспиту IELTS ви зможете пропрацювати типові завдання іспиту, розібратися з важкими темами і досягти своїх цілей вивчення англійської мови.

Додатковий матеріал до теми “Іспити: IELTS”


Підпишіться на наш Telegram канал та Instagram!