C1 Advanced: розповідаємо про іспит

C1 Advanced

С1 Advanced або CAE (назва до 2018 р.) – міжнародний іспит, який підтверджує ваше володіння англійською мовою на рівні Advanced. Сертифікат про складання іспиту C1 Advanced (CAE) засвідчує, що ваших навичок володіння англійською досить для усної та письмової комунікації на високому рівні, життя, навчання і роботи в англомовній країні.

Загальні відомості про C1 Advanced

Рівень мови: Advanced або C1.

Що дає сертифікат: Сертифікат підтверджує, що ви можете використовувати розмовну та письмову англійська на роботі, у навчанні та повсякденному житті на високому рівні.

Сфери застосування сертифіката:

 • Робота за кордоном і в Україні. За даними, C1 Advanced (CAE) приймають більше 20 000 організацій і освітніх установ.
 • Навчання за кордоном.
 • Переїзд на за кордон на постійній основі. Сертифікат C1 Advanced (CAE) свідчить, що ваших знань англійської достатньо, щоб жити в англомовній країні: ви можете пред’явити його при оформленні документів на імміграцію.
 • Самомотивація. Сертифікат стане відмінним мотиватором для продовження вдосконалення знань англійської мови.

Формати: традиційний письмовий та комп’ютерний.

Традиційний формат – письмові завдання виконуються на виданих листах олівцем або ручкою. Ви можете робити необхідні позначки прямо в тексті завдання. Однак при цьому ви витрачаєте час на перенесення відповідей у ​​спеціальні бланки.

Комп’ютерний формат – всі письмові завдання виконуються на комп’ютері. Робити позначки не вийде, зате не треба витрачати час на перенесення відповідей до бланку.

Усна частина (Speaking) при будь-якому форматі приймається екзаменатором тільки очно. При цьому Speaking здається в парі з іншим кандидатом, рідше втрьох. Зазвичай, цю частину іспиту переносять на наступний день після здачі інших частин.

Термін дії сертифіката: безстроковий.

Термін отримання результатів: від 2 до 8 тижнів.

При складанні іспиту ви отримуєте спеціальний код. З його допомогою ви можете дізнатися свої результати до отримання сертифіката, досить зареєструвати код на сайті cambridgeenglish.org. Якщо ви вибрали комп’ютерний формат, то результати викладають через 2 тижні після іспиту, а при традиційному форматі – приблизно через 4 тижні. Сертифікат ви отримаєте приблизно через 6-8 тижнів після складання іспиту.

Підрахунок балів:

Кожен кандидат, який успішно склав міжнародний іспит C1 Advanced (CAE), отримує два документи: сам сертифікат в друкованому вигляді та Statement of Results в електронному вигляді. У Statement of Results вказуються оцінки за кожну частину іспиту, загальна сума балів, а також присвоєний вам рівень відповідно до шкали CEFR.

БалОцінкаЩо отримаєте
200-210АСертифікат з оцінкою A і рівнем C2 (Proficiency) + Statement of Results
193-199ВСертифікат з оцінкою B і рівнем C1 + Statement of Results
180-192ССертифікат з оцінкою C і рівнем C1 + Statement of Results
160-179Level B2Сертифікат з оцінкою Level B2 і рівнем B2 (Upper-Intermediate) + Statement of Results
142-159Тільки Statement of Results без сертифіката
80-141Не видаються ніякі документи

Як видно з таблиці, якщо ви набрали високі бали, то вам видадуть сертифікат з зазначенням наступного (професійного) рівня володіння англійською. Якщо ж ви набрали менше 142 балів, ніякі документи не видаються.

Структура іспиту (варто уточнювати кожного року)

У 2015 році в кембриджський іспит внесли зміни. По-перше, він став коротше: замість 4 годин 40 хвилин він триває 4 години. По-друге, частини Reading і Use of English тепер об’єднані в одну частину, і іспит складається всього з 4 частин. По-третє, скасовано письмове завдання set text (твір по книзі).

Склад іспиту:

ЧастинаТривалістьКількість частинКількість завданьБали
Reading and Use of English1 година 30 хвилин8 частин56 питань40% загальної оцінки за іспит
Writing1 година 30 хвилин2 частини2 роботи20%
Listening40 хвилин4 частини30 питань20%
Speaking15 хвилин4 частини4 завдання20%

Як складати кожну частину C1 Advanced (CAE)

Rading and Use of English

Тепер складається з 8 частин:

 1. Multiple-choice cloze (8 завдань по 1 балу): Вам необхідно буде заповнити пропуски в тексті, вибравши одне із запропонованих чотирьох слів. Всього пропущено 8 слів.
 2. Open cloze (8 завдань по 1 балу): Потрібно знову заповнити пропуски в тексті словами, відповідними за змістом. Пропущено 8 слів, але на цей раз вам не дають варіантів відповіді.
 3. Word formation (8 завдань по 1 балу): Вам треба заповнити пропуски в тексті, утворюючи потрібні слова від запропонованих однокореневих слів.
 4. Key word transformations (6 завдань по 2 бали): Вам дають речення і певне слово або словосполучення. Вам треба перетворити речення таким чином, щоб в нього увійшло дане словосполучення.
 5. Multiple-choice (6 завдань по 2 бали): Вам дають текст для читання і кілька запитань до нього. Вам потрібно прочитати текст і відповісти на питання, вибравши один з чотирьох запропонованих варіантів відповіді.
 6. Cross-text multiple matching (4 завдання по 2 бали): Вам дають 4 коротких тексти і 4 питання. Вам потрібно вказати, в якому з текстів висвітлюється конкретне питання.
 7. Gapped text (6 завдань по 2 бали): Вам дають текст і кілька пропущених з нього абзаців в довільному порядку. Вам потрібно вставити ці абзаци в текст на свої місця.
 8. Multiple matching (10 завдань по 1 балу): Вам дають довгий текст і завдання, в яких вказана та чи інша інформація. Вам потрібно прочитати текст і вказати, в якому з абзаців представлена зазначена в конкретному завданні інформація.

Сумарна кількість слів у всіх завданнях цієї частини складає 3000-3500 слів. Тексти беруться з газет, журналів, книг, інформаційних і рекламних матеріалів і т. Д. Таким чином, Reading and Use of English показує, наскільки добре ви розумієте різні види текстів, а також демонструє ваші знання граматики і лексики англійської мови.

Writing

Включає в себе 2 завдання:

 • Compulsory question: an essay based on points included in the text. Есе на 220-260 слів.

Вам дають тему есе і дві ідеї, на основі яких необхідно написати твір. Вам потрібно написати, яка з двох запропонованих ідей важливіша, і навести аргументи, чому ви так думаєте. Виконання цього завдання не вимагає якихось спеціальних знань.

 • Situationally based writing task: email / letter, proposal, report or review. Письмова робота на 220-260 слів.

Вам дають завдання написати текст певного формату і стилю. Це може бути лист, електронний лист, пропозиція, звіт або відгук. Зазвичай пропонується три типи завдань, з яких вам потрібно вибрати і написати тільки одне. Щоб вам легше було виконати письмову роботу, в завданні повідомляють контекст, мету роботи і вказують потенційного читача даної роботи.

Таким чином, частина Writing перевіряє ваші здібності писати різні типи текстів, викладати свої думки в письмовому вигляді, а також уміння переконувати, аргументувати, висловлювати свою думку.

Listening

Включає в себе такі частини:

 • Multiple choice (6 завдань по 1 балу): Ви слухаєте діалог чи монолог, а потім відповідаєте на запитання до нього: потрібно вибрати правильний варіант відповіді з трьох запропонованих.
 • Sentence completion (8 завдань по 1 балу): Ви слухаєте монолог, який триває приблизно 3 хвилини. Під час прослуховування необхідно заповнити представлені в завданні пропуски почутими словами.
 • Multiple choice (6 завдань по 1 балу): Ви слухаєте розмову 2 і більше осіб приблизно 4 хвилини. Після цього вам треба відповісти на питання до завдання, вибравши правильний варіант з трьох запропонованих.
 • Multiple matching (10 завдань по 1 балу): Ви слухаєте 5 монологів різних людей по 30 секунд. Після цього вам дають два завдання. У кожному з них потрібно вибрати по одному твердженню, які можуть застосовуватися до кожного мовця з 8 можливих варіантів відповіді.

Всі записи в частині Listening дають прослухати 2 рази. Теми вибираються загальні, без специфічної лексики. Зазвичай беруть діалоги і монологи з інтерв’ю, радіопередач, презентацій і т. п.

Speaking

Складається з наступних частин:

 • Interview: 2 хвилини в цілому.

Ви з напарником по черзі спілкуєтеся з екзаменатором. Він задає питання про ваші інтереси, роботу, навчанні і т. Д. Вам треба відповідати 2-4 невеликими реченнями на кожне питання.

 • Long turn: 1 хвилина для кожного кандидата.

Екзаменатор дає вам три фотографії і просить вас розповісти про дві з них. Ви повинні говорити близько однієї хвилини. Після цього вашого партнера попросять прокоментувати ваші міркування протягом 30 секунд. Потім ваш напарник отримує інший набір фотографій і говорить про них протягом 1 хвилини, а вам треба буде прокоментувати його відповідь за 30 секунд. Питання до обговорення фотографій будуть написані безпосередньо над зображеннями.

 • Collaborative task: 3 хвилини в цілому.

У цій частині вам треба буде вести діалог зі своїм напарником. Вам дають матеріал з будь-яким завданням. Необхідно протягом 2 хвилин обговорити завдання, а протягом останньої хвилини прийти до якого-небудь спільного рішення. Якщо ви складаєте цю частину втрьох, то вам дають 3 хвилини на обговорення і 2 хвилини на прийняття спільного рішення.

 • Discussion: 5 хвилин в цілому

Вам треба буде знову вести діалог зі своїм напарником на тему, підняту під час виконання попереднього завдання. Екзаменатор буде задавати питання кожному з кандидатів, а ваше завдання – обговорити їх.

Частина Speaking показує ваше вміння вести діалог і монолог англійською мовою на різні теми, висловлювати свою точку зору, наводити аргументи і проводити дискусію.

Підготовка до іспиту

Ви можете готуватися самостійно, на курсах або індивідуально з викладачем. Ми рекомендуємо готуватися до C1 Advanced (CAE) з учителем по 3 причин:

 1. Викладач познайомить вас з форматом іспиту, пояснить, як успішно здавати ту чи іншу частину.
 2. До частини Speaking можна готуватися тільки з партнером, і найкращим співрозмовником стане саме вчитель, який допоможе вам заговорити побіжно і грамотно, навчить правильно відповідати на питання іспиту.
 3. Учитель виявить ваші типові помилки і допоможе позбутися від них, при необхідності посилено працюватиме складні для вас теми.

Бажаємо вам легкої підготовки та успішного складання іспиту.

Додатковий матеріал до теми “C1 Advanced: розповідаємо про іспит”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box