Значення часових форм інфінітива
///

Значення часових форм інфінітива

1 хвилина читання

В нашому блозі ми розібрали декілька тем пов’язаних з таким феноменом як “інфінітив”. Ця стаття є продовженням серії, в якій ми розглянемо значення часових форм інфінітива.

Indefinite Infinitive

Indefinite Infinitive означає дію (або стан), одночасну з дією (або станом), вираженою дієсловом в особовій формі.

  • I’m very glad to see you.
  • I don’t like to be interrupted.
  • I’m sorry to be late.

Continuous Infinitive

Continuous Infinitive вживається для вираження дії, що триває в момент (період), до якого відноситься інша дія, виражена дієсловом в особовій формі.

The weather seems to be changing.

Погода, здається, міняється.

It was a real pleasure to be swimming in the sea on such a hot day.

Плавати в такий гарячий день в морі було одним задоволенням.

Perfect Infinitive

Perfect Infinitive означає, дію (стан), яка передує дії (стану), вираженій особовою формою дієслова.

  • I’m glad to have bought this book.
  • It’s awfully nice of you to have come.

Після дієслів to hope, to mean, to expect у Past Indefinite і модальних дієслів should, could, ought (to), to be (to) вживаний Perfect Infinitive означає, що дія (намір, зобов’язання) не була виконана.

I hoped to have come in time.

(Я сподівався прийти вчасно (але не прийшов).

Не could have written the composition much better.

(Він міг би написати твір набагато краще.)

She was to have come yesterday.

(Вона повинна була приїхати вчора (але не приїхала).

Форми інфінітива активного стану (Indefinite, Continuous і Perfect Infinitive Active) описують дію, що здійснюється кимсь або чимсь.

  • I want to finish this work today.
  • Will you help me to carry this box upstairs?

Форми інфінітива пасивного стану описують дію, що відбувається над кимсь або над чимсь.

This work must be finished today.

Робота має бути закінчена сьогодні.

Cosmic space has many secrets yet to be discovered.

Космос має ще достатню кількість таємниць, які потрібно дослідити.

Nothing can be done. I’m afraid.

Нічого вже не зробити. Мені страшно.

Інфінітив, як і особові форми дієслова, може визначатися прислівником.

I can’t speak so fast.

Я не можу говорити настільки швидко.

You must come back as soon as possible.

Ти повинен повернутись як можна швидше.

Інфінітив перехідних дієслів, як і особові форми дієслова, може мати прямий, непрямий і прийменниковий додаток.

I’ll be glad to keep you company (you — непрямий додаток, company — прямий додаток).

Я буду радий зіставити тобі компанію.

I’m not going to wait for you (for you — прийменниковий додаток).

Я не збираюся тебе чекати.

Do you like to recite poems? (poems — прямий додаток).

Ти любиш читати поеми?

Додатковий матеріал до теми “Значення часових форм інфінітива”: