Загальні властивості безособової форми дієслова

Загальні властивості безособової форми дієслова

1 хвилина читання

Поряд з особовими, тобто відмінюваними формами дієслова, в англійській мові (як і в українській) є безособові, невідмінювані за числами і особами форми дієслова. В даній статті ми з вами розберемо загальні властивості безособової форми дієслова.

До неособових форм дієслова в англійській мові належать інфінітив (the Infinitive), дієприкметник (the Participle) і герундій (the Gerund).

Англійський інфінітив відповідає українській неозначеній формі дієслова, а дієприкметник — українському дієприкметнику і дієприслівнику. Форми, відповідної до англійського герундія, в українській мові немає. Значення герундія може бути передано в українській мові віддієслівним іменником, неозначеною формою дієслова, а також іншими формами.

Загальними для всіх неособових форм дієслова є такі властивості:

  • вони не мають форм особи і числа;
  • не можуть самостійно виступати в ролі присудка.

Безособові форми дієслова поєднують в собі властивості дієслова і іменника (інфінітив, герундій) або дієслова і прикметника (дієприкметник).

Відмітною рисою англійських неособових форм дієслова є їх властивість утворювати так звані синтаксичні комплекси, тобто сполучення з іменниками або займенниками. Ці комплекси еквівалентні за значенням підрядним реченням і виступають у функції складних членів речення (складного додатка, підмета, означення або обставини).

I’d like you to go with us (складний додаток з інфінітивом).

Я б хотів, щоб ти пішов з нами.

In the evening we listened to the orchestra playing in the park (складний додаток з дієприкметником).

Ввечері ми слухає, як грає оркестр в парку.

You’ve kept me waiting for half an hour (складний додаток з дієприкметником).

Ти змусив мене чекати пів години.

Do you remember my (me) asking for the book before? (складний додаток з герундієм).

Пам’ятаєш, я питав в тебе за книгу?

Додатковий матеріал до теми “Загальні властивості безособової форми дієслова”: