Загальні властивості неособової форми дієслова


Поряд з особовими, тобто відмінюваними формами дієслова, в англійській мові (як і в українській) є неособові, невідмінювані за числами і особами форми дієслова.

До неособових форм дієслова в англійській мові належать інфінітив (the Infinitive), дієприкметник (the Participle) і герундій (the Gerund).

Англійський інфінітив відповідає українській неозначеній формі дієслова, а дієприкметник — українському дієприкметнику і дієприслівнику. Форми, відповідної до англійського герундія, в українській мові немає. Значення герундія може бути передано в українській мові віддієслівним іменником, неозначеною формою дієслова, а також іншими формами.

Загальними для всіх неособових форм дієслова є такі властивості:

  • вони не мають форм особи і числа;
  • не можуть самостійно виступати в ролі присудка.

Неособові форми дієслова поєднують в собі властивості дієслова і іменника (інфінітив, герундій) або дієслова і прикметника (дієприкметник).

Відмітною рисою англійських неособових форм дієслова є їх властивість утворювати так звані синтаксичні комплекси, тобто сполучення з іменниками або займенниками. Ці комплекси еквівалентні за значенням підрядним реченням і виступають у функції складних членів речення (складного додатка, підмета, означення або обставини).

I’d like you to go with us (складний додаток з інфінітивом).

In the evening we listened to the orchestra playing in the park (складний додаток з дієприкметником).

You’ve kept me waiting for half an hour (складний додаток з дієприкметником).

Do you remember my (me) asking for the book before? (складний додаток з герундієм).


Підпишіться на наш Telegram!