//

Товариство дієслова з герундієм та інфінітивом

3 хвилини читання

Раніше ми вже розглядали цю тему в статтях «Герундій» та «Інфінітив чи герундій». А зараз, давайте оглянемо товариство дієслова з герундієм та інфінітивом.

Дієслово + дієслово (verb + verb)

Таке явище в мові ми можемо зустріти, коли одне дієслово соїть за іншим. Це друге дієслово може бути або інфінітивом (to do – робити, to play – грати, to sing – співати і т. Д.), або герундієм (buying, crying, singing і т. Д.).

Давайте подивимося на їх вживання на прикладах:

  • Дієслово + герундій

My brother usually goes shopping at the weekend.

Зазвичай мій брат ходить по магазинах у вихідні.

My boyfriend suggested going to the theatre on Friday evening.

Мій хлопець запропонував сходити в театр в п’ятницю ввечері.

  • Дієслово + інфінітив

I decided to make a family meal.

Я вирішила приготувати сімейну вечерю.

I do not want to go to bed so early!

Я не хочу лягати спати так рано!

Я впевнений, ви спитаєте себе чи є якесь просте правило, щоб зрозуміти, коли і що треба вживати?. Нажаль ні, але ось декілька корисних підказок.

  • To + інфінітив ми ставимо:

Після дієслів:

Слово Переклад
To know Знати
To learn Чити
To remember Пам’ятати
To ask Питати
To want to know Хотіти знати

Коли після вищевказаних дієслів стоїть питальне слово (who, what, where, how), ми ставимо to + інфінітив. Виняток – why, за ним слідує підмет з присудком.

I want to know how to make him laugh.

Я хочу знати, як змусити його сміятися.

I did not know why he was shouting.

Я не знав, чому він кричав.

Після too і enough теж зазвичай ставлять інфінітив c часткою to.

My daughter is 5 years old so she is too young to go to school.

Моїй доньці 5, вона занадто маленька, щоб йти в школу.

Svitlana is not old enough to vote.

Світлана недостатньо доросла, щоб голосувати.

Після виразів would love / would like / would prefer ми також ставимо інфінітив з часткою to.

I would love to have my own house. – Мені б хотілося мати свій власний будинок.

  • Дієслово + -ing ми пишемо:

Після таких висловлювань:

Слово Переклад
Be busy Бути зайнятим
It’s no use Нема користі, безкорисно
It’s (not) worth (Не) гідний чогось
What’s the use of…? В чому суть…?
There’s no point in… Немає сенсу в…

It’s worth spending several days in Paris.

Нам варто провести кілька днів у Парижі.

Після фразових дієслів (e.g. look into – роздумувати, go through – вивчати, put off – відкладати, look forward to – чекати з нетерпінням) і виразів з прийменником of, таких як be tired of – бути втомленим від, be proud of – бути гордим за, be afraid of – боятися (чогось).

I’m tired of cooking every evening.

Я втомилася від готування щовечора.

They are looking into buying a new fridge.

Вони думають про те, щоб купити новий холодильник.

Модальні дієслова (modal verbs)

Не забувайте, що після модальних дієслів (can, could, must, may, might, should) ми завжди використовуємо інфінітив без to.

You must talk to your parents about this event.

Ти зобов’язаний поговорити з батьками про цю подію.

І в цьому правилі, звичайно ж, є винятки. Зверніть увагу на модальні дієслова have to і ought to, які вимагають постановки частки to після себе.

It’s your day off, you do not have to wake up early.

Це твій вихідний, тобі не треба прокидатися рано.

Дієслово + доповнення + дісєлово (verb + object + verb)

Ми з вами розглянули випадки, коли після дієслова йде дієслово, а зараз давайте ближче познайомимося з фразами, де після дієслова стоїть доповнення, а потім безособова форма дієслова.

I would like you to finish this exercise.

Я б хотіла, щоб ви закінчили цю вправу.

I want her to buy me an ice cream.

Я хочу, щоб вона купила мені морозиво.

У таких комбінаціях, як ви бачите, ми зазвичай використовуємо інфінітив з to.

А тепер давайте розглянемо виключення з цього правила – дієслова let, make, help.

Після цих дієслів нам треба використовувати інфінітив без to (decorate – прикрашати, sleep – спати, leave – залишати, йти). Давайте подивимося приклади:

I do not think my parents will let me buy this expensive video game.

Я не думаю, що мої батьки дозволять мені купити цю дорогу відеогру.

Can you help me check my essay, please?

Чи можеш ти допомогти мені перевірити мій твір, будь ласка?

Найголовніше – це довіряти собі, своєму чуттю, особливо якщо ви вже вивчаєте мову досить довго, адже більшість цих фраз ми зустрічаємо постійно і наш мозок їх запам’ятовує. Якщо фраза «не звучить», то, швидше за все, десь є помилка.

Додатковий матеріал на тему “Товариство дієслова з герундієм та інфінітивом”: