Комплекс з герундієм
///

Комплекс з герундієм

1 хвилина читання

Герундій, як інфінітив і дієприкметник, може утворювати синтаксичний комплекс, який виконує роль складного члена речення і рівноцінний підрядному реченню. Пропонуємо вам розглянути комплекс з герундієм.

Комплекс з герундієм складається з двох частин: перша частина комплексу — присвійний займенник або іменник у присвійному відмінку, який є означенням до герундія, друга — герундій.

Excuse my interrupting you.

Пробачте, що я перебив вас.

Would you mind my opening the window?

Ви не заперечуєте проти того, щоб я відчинив вікно?

I don’t like his coming here.

Мені не подобається, що він сюди ходить.

Who told you of Ann’s being there?

Хто тобі сказав, що Енн буде тут?

Першою частиною герундіального комплексу може бути також особовий займенник в об’єктному відмінку або іменник у загальному відмінку.

I don’t like him coming here.

Порівняйте: I don’t like his coming here.

Who told you of Ann being there?

Порівняйте: Who told you of Ann’s being there?

Функції

Герундіальний комплекс виконує в реченні такі функції:

  • складного прямого додатка; після дієслів to mind, to excuse, to forgive, to pardon, to understand герундій вживається, як правило, в комплексі:

Do you mind my opening the window?

Ви не проти, якщо я відчиню вікно?

You must forgive our coming late.

Пробачте нас за наше запізнення.

Please excuse my disturbing you.

Прошу, вибачте, що турбую Вас.

  • складного прийменникового додатка:

Did your mother agree to your going on this trip?

Твоя мати погодилась, щоб ти їхав в цю подорож?

Do you object to my taking part in the competition?

Ви маєте щось проти моєї участі в змаганнях?

  • складного означення:

Is there any objection to my sitting here?

Ви маєте щось проти того, щоб я посидів тут?

I had no idea of your leaving tomorrow.

Я й не знала, що ти їдеш завтра.

  • складного підмета:

Your coming here always gives us much pleasure.

Твій прихід сюди завжди приносить задоволення.

Our going there now won’t help much.

Те, що ми туди підемо, вже ніяк не допоможе.

  • складної обставини (завжди з прийменником):

I can never do anything without your (you) interfering.

Я ніколи не можу нічого зробити, без твоїх коментарів.

Додатковий матеріал до теми “Комплекс з герундієм”: