/

Вживання коми. Кома в Relative Clause.

6 хвилини читання

З розділовими знаками в англійській мові справа йде, прямо скажемо, не легко. У школі особливу увагу цій темі ніхто не приділяв, тому за звичкою при розстановці розділових знаків ми розраховуємо на правила української пунктуації, які, відверто кажучи, не «працюють» в англійській мові. Але ж від правильно поставленої коми багато що залежить в реченні. На нашому сайті ви можете детально ознайомитися з правилами вживання коми. А найголовніше, більш докладно зупинимося на дуже заплутаному правилі вживання коми в так званих Relative Clause в англійській мові.

Просте речення

  • Кома в простому реченні (з однією синтаксичною основою – підмет і присудок) ставиться: При перерахуванні однорідних членів речення. Кома навіть може ставитися перед останнім сполучником and:

I saw milk, vegetables, fruit (,) and tuna tins in the fridge.

Я побачив молоко, овочі, фрукти і консерви з тунця в холодильнику.

  • При перерахуванні однорідних членів речення, якщо останній пункт є довшим, ніж попередні, то обов’язково ставимо кому:

I spent my holiday on the beach sun tanning, swimming, dancing, and drinking non-alcoholic mojito in the shadow of two palm-trees.

Я провів свою відпустку на пляжі, загоряючи, купаючись, танцюючи і попиваючи безалкогольний мохіто в тіні двох пальм.

  • Для відокремлення вступних слів, словосполучень, конструкцій і в тих випадках, коли необхідно уникнути подвійності значень:

Moreover, I will not tolerate your dismissive attitude.

Крім того, я не потерплю твого зневажливого ставлення.

To draw a conclusion, I believe we should keep an eye on that situation.

Підводячи підсумок, я думаю, нам варто наглядати за тією ситуацією.

  • При зверненні до одного або декількох людей:

Sandra, show me your essay.

Сандра, покажи мені свій твір.

  • Для вираження додатка, що стоїть після означального іменника:

Oscar Wilde, the father of Aesthetic Movement, was born in 1854.

Оскар Уайльд, засновник естетичного руху, народився в 1854 році.

  • При виділенні дієприкметникового звороту.

Having apologized for being late, he continued the job interview.

Вибачившись за запізнення, він продовжив співбесіду.

  • У написанні дат відокремлюють рік від числа:

I was born on the 19th April, 1990.

Я народився 19 квітня 1990 року.

  • При оформленні прямої мови:

He asked, “Where did you get those shoes?”

Він запитав: «Де ти дістав ті черевики?»

Складне речення

Які ще правила вживання коми у складних реченнях?

Складнопідрядне речення

Кілька невеликих простих речень без сурядних сполучників and або or відокремлюються комами:

The sun was shining, the birds were singing, the wind was blowing – everything was so peaceful that day in Atlanta.

Сонце світило, птахи співали, вітер дув – все було таким мирним в той день в Атланті.

У реченнях з сурядними сполучниками but і and зазвичай ставиться кома. Її може не бути, якщо речення дуже короткі.

The police questioned him about this involvement with homicide, but he could not tell them anything relevant to that case.

Поліція допитувала його про причетність до вбивства, але він не міг сказати нічого стосовно справи.

Складнопідрядне речення

Зі школи ми звикли, що в складнопідрядних речннях завжди потрібно ставити кому. Проте в англійській мові більше випадків, коли вживання коми після підрядного сполучника не використовують.

  • Підрядне речення не відділяється комою, якщо воно стоїть на місці підмета або присудка:

Where he found that bag is a mystery to me.

Де він знайшов ту сумку, це загадка для мене.

  • Якщо підрядні речення, які є обставинами місця, стоять перед підметом, то їх потрібно виділяти коми:

If you are ever in London, you should visit the Houses of Parliament.

Якщо ти коли-небудь побуваєш в Лондоні, то тобі слід відвідати Будинки Парламенту.

Relative Clauses чи Attributive Clauses

Which, That, Who (Підрядні з’ясувальні речення)

Про те, яку функцію виконують підрядні з’ясувальні речення, можна здогадатися з назви цих речень – вони потрібні, щоб визначати людину або предмет. Найчастіше додаткові з’ясувальні речення ми можемо зустріти в листі, проте в усному мовленні ми їх також часто вживаємо. Напевно, ви і не замислювалися, що підрядні речення, які починаються з that (який), which (який, який), who (який по відношенню до людини), whose (чий), whom (яким у відношенні людини), називаються визначальними підрядними або Relative Clause або Attributive Clause. Підрядні з’ясувальні речення бувають identifying (restrictive) і non-identifying (non-restrictive), тобто ті, що обмежують значення. Детальніше з цими реченнями ми ознайомимося на прикладах:

My sister who is from New York came to my place last weekend.

Моя сестра, та, що з Нью-Йорка, приїхала до мене на минулих вихідних. (Identifying або restrictive clause)

Яка саме з моїх сестер приїхала до мене?

My sister, who is from New York, came to my place last weekend.

Моя сестра, яка живе в Нью-Йорку, приїхала до мене на минулих вихідних. (Non-identifying (non-restrictive) clause)

Просте речення з описом сестри, яка одна.

На перший погляд різниці в цих двох реченнях немає, той же набір слів, в такому ж порядку, значить, і сенс повинен бути у них однаковий. Але, на жаль, в англійській мові не все так просто. Зверніть увагу на розстановку ком: у першому реченні їх зовсім немає, а в другому вони стоять після підмета my sister. Ці коми відіграють дуже важливу роль для значення всього речення.

У першому реченні автор уточнює, яка саме з його сестер приїхала до нього, це означає, що у нього є кілька сестер, і саме та, яка з Нью-Йорка, приїхала до нього. Це дуже важлива інформація, ми не можемо її опустити, так як вона уточнює деталі, важливі для розуміння змісту речення. У цьому випадку додаткова визначальна вважається identifying (restrictive), тобто воно обмежує значення підмета.

У другому реченні з запитом фраза who is from New York є просто додатковою інформацією, у автора одна сестра, і він просто вирішив внести додаткову інформацію, яку легко можна прибрати з речення без втрати сенсу. Тобто фраза who is from New York, виділена комами, є non-identifying (non-restrictive), її легко можна викинути з речення без втрати сенсу.

Так, така подвійність може трішки заплутати. Як же зрозуміти, що малося на увазі? Чи потрібна кома чи ні? В усному мовленні тільки по контексту можна здогадатися, що це дуже важлива інформація. Зате в письмовій мові, якщо ви зустрінете коми, то відразу будете знати, які перед вами підрядні речення, і наскільки інформація в дужках має значення для розуміння.

Розглянемо інші приклади підрядних з’ясувальних речень з that і which. Ми використовуємо that і which, коли визначаємо речі, щось неживе (комп’ютери, книги, фільми):

The food that (which) we ate last Monday was really good. (Identifying (restrictive) clause)

Їжа, яку ми їли в минулий понеділок, була дуже смачною.

Для правильного розуміння речення нам потрібно знати, яка саме їжа була хорошою?

The chair which (that) I got from my grandmother was shabby. (Identifying (restrictive) clause)

Стілець, який мені дістався від бабусі, був пошарпаний.

Який саме з усіх стільців був пошарпаний? Було багато стільців, і той, який я отримав від бабусі, був пошарпаний.

Percy Jackson, which (that) I finished reading last week, was an interesting book. (Non-identifying (non-restrictive) clause)

Персі Джексон, якого я закінчив читати минулого тижня, була дуже цікавою книгою.

Ми розуміємо, яка книга мається на увазі, книга про Персі Джексона, і вона була цікавою. А те, що я закінчив читати її минулого тижня, є всього лише описом. Ми можемо прибрати цю фразу про те, що я закінчив читати її минулого тижня, без втрати значення речення – книга про Персі Джексона була дуже цікавою.

Kyiv, which (that) is very old, is a multinational city. (Non-identifying (non-restrictive) clause)

Київ, який дуже старий, є багатонаціональним містом.

Ми знаємо, що йдеться про Київ, він один, нам не треба уточнювати який саме Київ. А слова which is very old також є описовими з нашої точки зору. Київ це багатонаціональне місто, which is very old можна прибрати з речення, тому воно виділяється комами.

Запам’ятайте: В identifying clause з неживими предметами ми можемо використовувати that і which, але в non-identifying clause ми використовуємо тільки WHICH. Перед THAT ніколи не можна ставити кому!

Наведемо приклади речень з identifying clause:

The 7-year old boy who gained 60 extra kilos was on TV last night. (Identifying clause)

Семирічний хлопчик, який набрав зайвих 60 кг, був вчора по телевізору.

Саме того хлопчика, який набрав 60 кг, показували по телевізору.

The manager whom I spoke to did not let me in. (Identifying clause)

Менеджер, з яким я розмовляв, не впустив мене.

Саме той менеджер, з яким я говорив, не впустив мене.

The car which (that) I saw yesterday bumped into a tree. (Identifying clause)

Машина, яку я вчора бачив, врізалася в дерево.

Саме та машина, яку я вчора бачив, врізалася в дерево.

The car which (that) he bought is green. (Identifying clause)

Машина, яку він купив, зеленого кольору.

Саме та машина, яку він купив, зелена.

А ось приклад речення з non-identifying clause.

Brad Pitt, whose performance at the “Legends of the fall” is great, is 49 years old. (Non-identifying clause)

Бреду Піту, чия акторська гра у фільмі «Легенди осені» була чудовою, 49 років.

Бред Піт один, нам не потрібна уточнююча інформація про те, який саме Бред Піт, ми тільки описуємо, що його акторська гра у фільмі «Легенди осені» була чудовою.

Незважаючи на те, що в англійській мові скоріше більше правил пунктуації, де не потрібна кома, правила вживання коми, як ви вже зрозуміли, необхідно знати. Іноді одна така маленька кома може вплинути на значення всього речення, і, звичайно, необхідно бути в курсі таких особливостей.

Додатковий матреіал на тему “Вживання коми в Relative Clause”: