Герундій


Герундій — неособова форма дієслова, яка поєднує властивості дієслова та іменника. Такої неособової форми в українській мові немає.

Таблиця форм герундія

Форма герундія

Неперехідні дієслова

Перехідні дієслова

 

Active Voice

Active Voice

Passive Voice

Indefinite (неозначений)

coming

asking

being asked

Perfect (перфектний)

having come

having asked

having been asked

 

Усі форми герундія збігаються з формами дієприкметника (Present Participle, Perfect Participle). Проте дієприкметник і герундій є різними формами дієслова, які відрізняються одна від одної як значенням, так і синтаксичними функціями. Порівняйте:

The boy reciting a poem forgot some lines. (Present Participle) — Хлопчик, що декламував вірш, забув кілька рядків.

He likes reciting poems. (Indefinite Gerund) — Він любить декламацію віршів (декламувати вірші).

Having passed the exams, we went on a hike. (Perfect Participle) — Склавши екзамени, ми пішли у похід.

Не was proud of having passed his exams very well. (Perfect Gerund)— Він пишався тим, що склав екзамени дуже добре.

The Indefinite Gerund (неозначений герундій) утворюється від основи дієслова за допомогою закінчення -ing і збігається за формою з Present Participle (дієприкметником теперішнього часу):

to go — going; to learn — learning

Про орфографічні правила додавання закінчення -ing дивіться тут.

Інші форми герундія показані в таблиці.