Герундій

Дієслово в англійській мові має особову і безособову форми. До безособової форми дієслова відносяться інфінітив (infinitive), дієприкметник (participle) і герундій (gerund). В українській мові такої форми, як герундій, не існує, тому деяким буває складно зрозуміти цю тему. У статті ми детально розберемо, що таке герундій і наведемо приклади його використання.

Правила утворення герундія

Герундій – це безособова форма дієслова із закінченням -ing, яка поєднує в собі ознаки іменника і дієслова.

Для того щоб утворити герундий, додайте закінчення -ing до дієслова в неозначеній формі:

 • to look (дивитися) – looking (огляд)
 • to fish (ловити рибу) – fishing (ловля риби)

Living in the city is much more exciting than in the country.

Життя в місті набагато цікавіше, ніж в селі.

Для утворення заперечної форми поставте частку not перед герундієм.

I forgive you for not telling me the truth.

Я прощаю тебе за те, що ти не сказав мені правду.

Зверніть увагу на особливості правопису герундія:

 • Закінчення дієслова -e пропускається перед -ing: to drive (водити) – driving (водіння).
 • Закінчення -ie змінюється на -y: to lie (брехати) – lying (брехня).
 • Коли дієслово закінчується на одну приголосну букву, перед якою є ударний голосний звук, то згодна буква на кінці подвоюється: to run (бігти) – running (біг).

Використання герундія

Випадки вживання герундія в англійській мові:

Як іменник (підмет або додаток).

Parking is not allowed here.

Тут заборонено паркування.

My husband loves singing in the shower.

Мій чоловік обожнює співати в душі.

Після прийменника або дієслова з прийменником:

to feel like – почуватися
to accuse of – звинувачувати в
to adjust to – пристосовуватися
to apologize for – вибачатися
to carry on – продовжувати
to believe in – вірити в
to blame for – звинувачувати за
to care for – піклуватися про
to complain of – скаржитися на
to depend on – залежати від
to dream of – мріяти про
to hear of – чути про
to insist on – наполягати на
to keep from – утримуватися від
to look like – виглядати як
to praise for – хвалити за
to prevent from – перешкоджати
to succeed in – процвітати в
to suspect of – підозрювати в
to take up – починати робити
to thank for – дякувати за
to think of – думати про

There are many ways of pronouncing this word.

Є багато варіантів вимови цього слова.

He apologized for talking so loudly.

Він вибачився, що говорив так голосно.

Після певних дієслів в якості додатку:

to admit – визнавати
to appreciate – цінувати, бути вдячним
to avoid – уникати
to consider – вважати, вважати
to delay – відкладати
to deny – заперечувати
to discuss – обговорювати
to like – подобатися
to dislike – не любити
to enjoy – насолоджуватися
to love – любити
to hate – ненавидіти
to fancy – хотіти
to imagine – уявляти, представляти
to involve – включати в себе
to begin – починати
to start – починати
to keep (on) – продовжувати
to continue – продовжувати
to finish – закінчувати
to give up – здаватися, кидати
to mention – згадувати
to mind – заперечувати
to miss – нудьгувати
to postpone – відкладати
to practise – практикувати
to prefer – надавати перевагу
to quit – кидати (робити щось)
to recall – пригадувати
to recommend – рекомендувати
to resent – обурюватися
to resist – чинити опір
to risk – ризикувати
to suggest – пропонувати
to tolerate – терпіти
to forgive – прощати
to allow – дозволяти
to prevent – запобігати

Please, keep on writing.

Будь ласка, продовжуйте писати.

I quit smoking 5 years ago.

Я кинув курити 5 років тому.

They suggested going to the circus.

Вони запропонували сходити в цирк.

Let’s discuss moving to a new office.

Давайте обговоримо переїзд до нового офісу.

Після дієслів catch, find, leave

They caught me eating late at night.

Вони засікли мене, коли я їла пізно вночі.

I found her talking to Tom.

Я знайшла її за розмовою з Томом.

My brother left me crying on the playground.

Мій брат залишив мене плакати на майданчику.

Після дієслова go

Важливо, що вживається, коли мова йде про фізичні активності:

 • to go dancing – ходити на танці
 • to go running – ходити на пробіжку
 • to go shopping – ходити за покупками

Let’s go swimming this evening.

Давай підемо поплаваємо ввечері.

She goes dancing from time to time.

Час від часу вона ходить танцювати.

Після виразів з часткою to:

 • to be / get accustomed to – звикати до
 • to be / get used to – звикати до
 • to look forward to – з нетерпінням чекати
 • to object to – заперечувати
 • to take to – звертатися / вдаватися до
 • in addition to – на додачу до

You will get used to cooking so much food.

Ти звикнеш до приготування такої великої кількості їжі.

I’m looking forward to talking to you in person.

Я з нетерпінням чекаю особистої розмови з вами.

Після певних виразів:

as well as – точно також, як
to be in favor of – бути за, підтримувати
to be busy – бути зайнятим
to spend time / money – витрачати час / гроші
to waste time / money – даремно витрачати час / гроші
it’s no good / use – марно
how about – як щодо
can not stand – не виносити
can not help – не могти зупинитися / утриматися
it’s worth – це варто того, щоб
there’s no chance of – немає шансу на
there’s no point in – немає сенсу в
What’s the point of …? – Який сенс в …?
What’s the use of …? – Що толку в …?

They are busy cleaning the house.

Вони зайняті прибиранням будинку.

We spend thousands of dollars hiring new staff.

Ми витрачаємо тисячі доларів на найм нових співробітників.

As well as playing billiards, he loves darts.

Він любить дартс так само, як гру в більярд.

What’s the use of talking to him? He does not hear.

Який сенс розмовляти з ним? Він не чує.

Після конструкції to be + прикметник + прийменник:

to be afraid of smth – боятися чого-небудь
to be angry for smth – злитися за щось
to be aware of smth – знати про щось
to be ashamed of smth – соромитися чого-небудь
to be engaged in smth – бути зайнятим чим-небудь
to be good at smth – бути здібним до чогось
to be fond of smth – любити що-небудь, захоплюватися чим-небудь
to be interested in smth – цікавитися чим-небудь
to be tired of smth – втомлюватися від чого-небудь
to be proud of smth – пишатися чимось
to be sorry for smth – шкодувати про щось
to be sure of smth – бути впевненим в чомусь
to be worried about smth – турбуватися про що-небудь
to be responsible for smth – бути відповідальним за щось

Some old people are afraid of going out alone.

Деякі люди похилого віку бояться виходити на вулицю одні.

He is good at writing compositions.

Він добре пише твори.

I’m sorry for being late.

Прошу вибачення за запізнення.

Різниця в використанні герундія і інфінітива після певних дієслів

В англійській є дієслова, після яких можна використовувати як герундій, так і інфінітив (дієслово в початковій формі з часткою to), без зміни змісту речення. Наведемо список таких дієслів:

 • to begin / to start – починати
 • to like – подобатися
 • to love – любити
 • can not bear – на дух не переносити

My parents love to watch / watching thrillers, but I like romantic comedies.

Моїм батькам подобається дивитися трилери, а я люблю романтичні комедії.

Також є окрема група дієслів, після яких можна використовувати і герундій, і інфінітив, але при цьому буде різний зміст речення. наприклад:

 • to remember to do – пам’ятати / не забувати зробити
 • to remember doing – згадувати щось з минулого

Did you remember to call your dad?

Ти не забув подзвонити своєму татові?

I do not remember writing down his number.

Я не пам’ятаю, як записала його номер.

 • to forget to do – забувати зробити
 • to forget doing – забувати щось з минулого

Do not forget to buy some milk! I need it for the cake.

Не забудь купити молоко. Мені воно потрібне для торта.

He will never forget spending his holidays in the mountains.

Він ніколи не забуде, як провів свою відпустку в горах.

 • to stop to do – зупинитися, щоб зробити щось
 • to stop doing – припинити робити щось

Let’s stop to ask for directions.

Давай зупинимося, щоб запитати дорогу.

Please stop pretending to be ill.

Будь ласка, перестань прикидатися, що ти хворий.

 • to regret to do – повідомляти щось з жалем (вживається у формальній мові)
 • to regret doing – шкодувати про те, що зробив

We regret to announce that your flight has been cancelled.

З жалем повідомляємо, що ваш рейс був скасований.

I regret coming so late.

Я шкодую, що прийшла так пізно.

 • to go on / continue to do – закінчити робити щось і почати робити щось інше
 • to go on / continue doing – продовжувати робити щось

After presenting a new program, she went on to talk about innovations.

Після презентації нової програми, вона перейшла до розмови про інновації.

She went on talking for the whole evening.

Вона продовжила говорити весь вечір.

 • to try to do – намагатися, докладати зусилля
 • to try doing – спробувати щось (в якості експерименту)

I am trying to meet deadlines but it seems I will not.

Я намагаюся вкластися в терміни, але, схоже, у мене не вийде.

Let’s try watching something different. For example, a new interview with Emma Watson.

Давай спробуємо подивитися щось інше. Наприклад, нове інтерв’ю з Еммою Уотсон.

Додатковий матеріал до теми “Герундій”: