Типові помилки при вживанні артиклів

Типові помилки при вживанні артиклів

Пропонуємо розглянути типові помилки при вживанні артиклів у англійській мові. Слід зазначити, що найпопулярнішою помилкою є вживання артиклів зі злічуваними і незлічуваними іменниками.

Неозначений артикль

 • I’m afraid of a spiders
 • She was wearing a blue trousers.
 • We live in small house.
 • It’s a nice weather
 • Alice is studying to become doctor.
 • The carrots are my favorite vegetable.
 • I love the poetry, the music, the art.

Неозначений артикль асоціюється зі словом «один» і тому він не використовується зі злічуваними іменниками у множині.

I’m afraid of spiders.

Я боюся павуків

She was wearing blue trousers.

На ній були сині штани.

Неозначений артикль використовується зі злічуваними іменниками в однині:

We live in а small house.

Ми живемо в маленькому будинку.

Також він не вживається з незлічуваними іменниками:

It’s a nice weather.

Погода чудова.

Артикль a/an слід вживати з назвами професій:

Alice is studying to become а doctor.

Аліса вчиться, щоби стати лікарем.

Коли предмет характеризується в загальному, іменник у множині чи незлічуваний іменник вживається без артикля:

Carrots are my favorite vegetable.

Морква – мій улюблений овоч.

I love poetry, music, art.

Я люблю поезію, музику, живопис.

Конкретні предмети

Розглянемо випадки коли помилки виникають при вживанні артиклів з конкретними предметами:

 • Shut a door!
 • How did you like a film?
 • I think there is the letter for you.

Артикль the з конкретними іменниками використовується у випадках: якщо той хто слухає, знає про що йде мова; якщо мовець сповіщає про те, що він має на увазі:

Shut the door.

Закрий двері.

How did you like the film?

Тобі сподобався фільм?

Невизначеність значення передається артиклем a/an:

I think there’s a letter for you.

Думаю, що для тебе є лист.

У цьому випадку з незлічуваними іменниками використовують слова some/any або ж артикль не вживається зовсім:

Would you like some cheese?

Не хочеш  сиру?

I haven’t got any problems.

У мене нема проблем.

We need beer.

Нам треба пива.

Вигук

Помилки вживання артикля у випадку вигуку:

 • What lovely dress!

У вигуках після what звичайно вживається артикль a/an:

What a lovely dress!

Яке чудове плаття!

What lovely weather!

Яка чудова погода!

Слід відмітити, що часто для узагальнення також використовується артикль a/an:

One should give a child plenty of encouragement (a = any)

Дітей слід заохочувати

Додатковий матеріал до теми “Типові помилки при вживанні артиклів”:


Підпишіться на наш Telegram!