Типові помилки при вживанні артиклів


Розглянемо найтиповіші помилки при вживанні артиклів у англійській мові. Найпопулярніша помилка –  у випадку вживання артиклів зі зчислювальними і незчислювальними іменниками:

I’m afraid of a spiders

She was wearing a blue trousers.

We live in small house.

It’s a nice weather

Alice is studying to become doctor.

The carrots are my favorite vegetable.

I love the poetry, the music, the art.

Неозначений артикль асоціюється зі словом «один» і тому він не використовується зі зчислювальними іменниками у множині.

I’m afraid of spiders. Я боюся павуків

She was wearing blue trousers. На ній були сині штани.

Неозначений артикль використовується зі зчислювальними іменниками в однині:

We live in а small house. Ми живемо в маленькому будинку.

Неозначений артикль не вживається з незчислювальними іменниками:

It’s a nice weather Погода чудова.

Артикль a/an вживається з назвами професій:

Alice is studying to become а doctor. Аліса вчиться, щоби стати лікарем.

Коли предмет/предмети характеризуються у загальному, іменник у множині чи незчислювальний іменник вживається без артикля:

Carrots are my favorite vegetable. Морква – мій улюблений овоч.
I love poetry, music, art. Я люблю поезію,музику, живопис.

 Розглянемо випадки коли помилки виникають при вживанні артиклів з конкретними предметами:

Shut a door!

How did you like a film?

I think there is the letter for you.

Артикль the з конкретними іменниками використовується у випадках: якщо той хто слухає, знає про що йде мова; якщо той хто говорить сповіщає про те, що він має на увазі:

Shut the door. Закрий двері.
How did you like the film? Тобі сподобався фільм?

Невизначеність значення передається артиклем a/an:

I think there’s a letter for you. Думаю, що для тебе є лист.

У цьому випадку з незчислювальними іменниками використовують слова some/any або ж артикль не вживається зовсім:

Would you like some cheese? Не хочеш  сиру?
I haven’t got any problems. У мене нема проблем.

We need beer. Нам треба пиво.

Помилки вживання артикля у випадку вигуку:

What lovely dress!

У вигуках після what звичайно вживається артикль a/an:

What a lovely dress! Яке чудове плаття!

What lovely weather! Яка чудова погода!

Слід відмітити, що часто для узагальнення також використовується артикль a/an:

One should give a child plenty of encouragement (a = any)

Дітей слід заохочувати


Підпишіться на наш Telegram!