Дефіс (The Hyphen)

Дефіс

Дефіс, або рисочка, вживається як знак переносу або як сполучна лінія між словами при утворенні складних слів.

Правила

При перенесенні англійський слів необхідно дотримуватися наступних правил:

 • Прості слова можуть бути розділені у тому випадку, якщо вони мають більше одного складу nap-kin; plat-form; per-fect;
 • Похідні слова поділяються за морфологічним принципом, тобто відокремленням афіксів від основи: kind-ly; kind-ness; work-er; build-ing;
 • Складні слова, що складаються з двох чи більше основ, можна розділяти між основами: class-room; text-book; time-table; under-ground;
 • Багатоскладові слова, що містять подвійні приголосні, можна розділяти між ними: but-ter; swim-mer; pat-tern; com-ment;
 • Ніколи не розділяються диграфи (будь-які дві букви у слові, що промовляються як одна фонетична одиниця)  та буквосполучення ch, sh, th, gh та ін.
 • Не рекомендується поділяти слова на склади, якщо це потягне за собою зміни у їх вимові, такі як city, pity.
 • Не діляться закінчення, префікси, суфікси.

Через дефіс

В англійській мові слова можуть бути написані роздільно, злито та через дефіс. Як правило через дефіс пишуться:

 • Складні слова, друга частина яких розпочинається з прописної літери: Anglo-Saxon, Franco-Italian;
 • Складні слова, один із компонентів яких закінчується на -ing: dining-room, sewing-machine;
 • Числівники типу twenty-one;
 • Складні прикметники, що утворені від числівників і іменників зі значенням часу і простору: three-page (тристорінковий), ten-year (десятилітній)
 • Складні прикметники, такі як world-famous (всесвітньовідомий), electro-magnetic (електромагнітний)

Оскільки в англійській мові можливе варіативне написання слів, то деякі складні слова можуть писати і злито, і через дефіс, і роздільно, у випадку необхідності необхідно користуватися словником. Якщо ви не впевнені у необхідності дефісу, краще його опустити. Однак дефіс завжди використовується:

 • У складних прикметниках, друга компонента яких утворена від іменника за допомогою закінчення -ed чи являється пасивний дієприкметником: blue-eyed (голубоокий), heart-broken (вбитий горем)
 • В групах слів, що вживаються у якості означення перед іменником: an out-of-work lorry driver (безробітний водій грузовика)
 • У складних словах з наголосом на першій основі (фони також можуть писатися злито); складні слова з наголосом на другу основу пишуться окремо: book-case [`buk-keis], make-up [`meikΛp], paper bag [`peip∂bæg], to make up [meik`Λp]

Додатковий матеріал до теми “Дефіс”


Підпишіться на наш Telegram!