Місце артикля в мові

Місце артикля в мові

01.09.2020
3 хвилини читання

Якщо вам необхідно перекласти англійською окреме слово або навіть словосполучення, питань про те, де місце артикля в мові не виникає. А що робити, якщо у нас є ще кілька слів, які визначають іменник? Чи впливають вони на розташування артикля в англійській мові (position of article)? Впливають, хоча не дуже сильно і лише певна група слів. Давайте поговоримо про те, де саме необхідно розміщувати артикль загалом і в різних ситуаціях.

Як правило, артикль безпосередньо розташований перед іменником, якого він позначає. Більш того, якщо перед іменником знаходиться означення, то він ставиться перед ними:

I’m reading a book. I’m reading an interesting book. I’m reading a very interesting book.

Я читаю книгу. Я читаю цікаву книгу. Я читаю дуже цікаву книгу.

All, both, half…

Проте, такі слова – all, both, half, double, twice, many, quite, rather, such, what – можуть використовуватися як перед артиклем, так і після нього. В даному випадку розташування артикля в англійській мові істотно впливає на зміст речення, навіть змінюючи його.

Half + a (an) або half + the позначає половину будь-якого кількості або числа:

 • half a month – півмісяця
 • half a minute – пів хвилини
 • half a mile – підлогу милі
 • half the battle – половина справи
 • half the distance – половина відстані
 • half the population – половина населення

А ось поєднання A + half (The + half) вже визначає якість:

 • a half-brother – єдинокровний брат
 • a half truth – неповна правда
 • a half-culture community – напівкультурне суспільство
 • the half bottle we drank – півпляшки, яку ми випили
 • a half-wild – напівдикий

Double (twice) + the володіє значенням «вдвічі більше»:

 • double the number – удвічі більше число
 • double the work – подвійна робота
 • twice the price – вдвічі дорожче
 • twice the amount of – в два рази більше

Twice

Слово twice в поєднанні з неозначеним артиклем в англійській мові виражає частотність якого-небудь дії:

 • twice a day – два рази на день
 • twice a year – два рази на рік

Якщо ж розташування артикля в англійській мові змінити, і сам артикль поставити перед словом double A (the) + double, зможемо вказати:

Якість:

 • a double-breasted – двобортний (піджак)
 • a double-face – обманщик

Подвійну міру чого-небудь:

 • a double yolked egg – яйце з двома жовтками
 • a double shift – робота в дві зміни
 • a double whisky – подвійне віскі

Слова all, both завжди стоять перед означеним артиклем (можливий варіант з нульовим артиклем):

All (the) students of our group attended the meeting.

Усі студенти нашої групи відвідали збори.

All the way.

В повний зріст.

Both the wolves have eaten much and the sheep have not been touched!

І вовки ситі, і вівці цілі.

Quite, rather, such…

Ось ці слова визначають прикметник в англійській мові: quite, rather, such, what, so, as, too, however. Розташування неозначеного артикля щодо цих слів і прикметника може бути різним. Артикль можна поставити на перше, друге і навіть третє місце:

It’s quite a good idea! What a good idea! It’s so good an idea!

Яка прекрасна ідея!

Неозначений артикль зазвичай використовуємо відразу ж після слів quite, rather:

 • to be quite a success – мати чималий успіх
 • for quite a distance – на пристойну відстань
 • rather a grim business – вельми неприємна справа
 • rather a surprising result – досить несподіваний результат

Але перестановка цих слів і артикля також має право на існування:

 • a quite exceptional case – надзвичайний випадок
 • to a quite good approximation – в дуже хорошому наближенні
 • a rather big farmhold – досить велика ферма

Such i what

Розташування артикля в англійській мові по відношенню до слів such і what таке – неозначений артикль стоїть після них:

It’s such an interesting novel!

Це такий цікавий роман!

He has such a fine haul of prizes.

Він отримав стільки призів.

What a bally nuisance!

Яке неподобство!

What a frost!

Яке розчарування!

So, as, to, how, however

А ось якщо перед прикметником ми бачимо слова so, as, too, how, however, неозначений артикль ставимо після прикметника:

It’s not so simple a problem as it seems.

Це не така проста проблема, як здається.

Too high a price.

Занадто висока ціна.

У книжковому стилі англійської мови можна зіткнутися з такою конструкцією – many + a (an) + іменник в однині:

Many a true word is spoken in jest.

В кожному жарті є частка правди.

Many a testament of his friendship.

Багато свідчень його дружби.

Many a book.

Чимало книг. (Багато книг, не одна книга)

Many a time.

Багато разів.

Kind of, sort of, type of

Запам’ятайте, що після виразів kind of, sort of, type of неозначений артикль зазвичай не використовується (виключення зустрічаються дуже рідко, наприклад, He is a kind of (sort of) a hero – На нього дивляться як на героя):

He is a different kind of man.

Він зовсім інша людина.

A positive sort of man.

Самовпевнений чоловік.

Type of car.

Марка машини.

Додатковий матеріал до теми “Місце артикля в мові”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss