Неозначений артикль
/

Неозначений артикль

4 хвилини читання

Тема «артикль» завжди важко дається студентам, які тільки розпочинають вивчення англійської. Відкриємо секрет: у всіх мовах світу головна функція артикля – це показати, що після нього стоїть іменник. Він ніби говорить: «Зверніть увагу, після мене буде який-небудь предмет, явище або людина!» В українській мові сама по собі форма слова показує, що це іменник. Але в англійській часто буває так, що одна і та ж форма слова може бути іменником, а може бути дієсловом, наприклад: a hand – рука, to hand – передавати щось. Тому так важливо приділити особливу увагу, в першу чергу, таким темам як означений та неозначений артикль. Уявіть, як хтось говорить українською без іменників. Саме так звучить наша мова для іноземців, коли ми не вживаємо артиклі!

Форми неозначеного артикля

Сьогодні ми зупинимося на неозначеному артиклі. У невизначеного артикля в англійській мові (the indefinite article) дві форми:

 1. A – перед приголосними звуками (a boy, a plane, a chair).
 2. An – перед голосними звуками (an officer, an incident, an idea).

Це дві форми одного явища і позначають вони одне й те саме. Навіщо потрібні дві форми неозначеного артикля? Для благозвучності мови. Адже важко вимовляти слова, в яких поспіль йдуть кілька приголосних або голосних, зручніше «пов’язувати» слова за принципом «приголосна + голосна + приголосна». При виборі a або an необхідно звертати увагу на вимову, а не на написання. Ми використовуємо артикль a, якщо слово починається на приголосний звук (саме звук, а не букву) і беремо an, якщо слово починається на голосний звук:

This is a university.

Це – університет. (Слово university починається на голосну букву u, але звук / ju / або / йу /, тобто голосний)

He is an honest man.

Він – чесний чоловік. (Слово honest починається на приголосну букву h, але ми цю букву не вимовляємо, а наступний звук – голосний / o /)

До речі, зауважте, що в другому прикладі після артикля стоїть не іменник, а прикметник (honest). Все залежить від того, з якого звуку починається слово, яке безпосередньо стоїть за неозначеним артиклем, навіть якщо це не іменник. У таблиці вказано, як правильно вибрати форму неозначеного артикля.

A An
Слово починається з приголосного звуку:
a person / pɜː (r) s (ə) n / – людина;
a boy / bɔɪ / – хлопчик.
В тому числі:
a unity / juːnəti / – єдність;
a year / jɪə (r) / – рік.
Слово починається з голосного звуку:
an orange / ɒrɪndʒ / – апельсин;
an umbrella / ʌmbrelə / – парасолька.
В тому числі:
an honour / ɒnə (r) / – честь;
an hour / aʊə (r) / – година.

Історія походження неозначеного артикля

Своїм походженням неозначений артикль в англійській мові зобов’язаний англійському числівнику one (один). Так вам легше буде запам’ятати, що неозначений артикль використовується тільки з іменниками в однині! Завжди в однині! Проте це не означає, що артикль a / an і слово one взаємозамінні.

I need an apple.

Мені потрібно яблуко. (Будь-яке)

I need one apple.

Мені потрібно одне яблуко.

Як бачите, за змістом речення різні. Якщо ви прагнете підкреслити однину особи або предмета, використовуйте числівник one. А для чого потрібно використовувати неозначений артикль розповімо далі.

Коли вживається неозначений артикль

 • Він використовується, коли мова йде про щось загальне (якийсь, деякий, один з групи таких же людей або предметів), а не про щось конкретне.

I’d like to buy a dress.

Я б хотіла купити плаття. (Якесь, не визначене плаття)

It’s a trolley-bus.

Це – тролейбус. (Якийсь тролейбус)

He’s a doctor.

Він лікар. (Один з групи лікарів)

Зверніть увагу, що ми можемо використовувати прикметник перед іменником:

 1. A house – будинок (якийсь будинок).
 2. A new house – новий будинок (якийсь новий будинок).
 3. A new two-storeyed house – новий двоповерховий будинок (якась нова «двоповерхівка»).
 • Ми використовуємо a / an, коли іменник виступає в ролі представника групи предметів, осіб, явищ, тобто свого роду узагальнюючим поняттям для всієї групи. У цьому випадку замість артикля можна поставити слова «будь-хто», «кожен», «всякий» (every, any) представники даної групи.

If you want to be a teacher, you should study a lot.

Якщо ти хочеш стати вчителем, ти повинен багато вчитися. (Вчитель як представник даної професії)

Would you like an orange?

Апельсин хочеш? (будь-який)

Це значення неозначеного артикля особливо відзначено в прислів’ях і приказках англійської мови, які виражають властивості, характерні для будь-якого з даного класу предметів або осіб.

A friend in need is a friend indeed.

Друг пізнається в біді. (Будь-який один)

A liar is not believed when he speaks the truth.

Брехунові не вірять, коли він говорить правду. (Будь-якого брехунові)

 • Третє значення неозначеного артикля в англійській мові – це значення однини. Воно пов’язане з походженням даного артикля, про що згадувалося вище. Значення однини особливо очевидно при вираженні часу, відстані, ваги, кількості.

I’d like a cup of coffee, please.

Я б хотів чашечку кави. (Одну чашку)

I ran a kilometer without a stop.

Я пробіг кілометр без зупинки. (Один кілометр)

Однину неозначеного артикля ми знаходимо в стійких словосполученнях, які передають однократність дії:

 1. To have a rest – відпочити.
 2. To have a snack – перекусити.
 3. To make a mistake – помилитися.
 4. To give a lift – підвезти.
 5. To play a trick – пожартувати.
 6. As a result of – в результаті.
 7. Ми використовуємо a / an, коли вперше говоримо про який-небудь предмет, обличчя, явище. А ось повторна і далі багаторазова згадка цього ж предмета буде представлена означеним артиклем the.

Yesterday I saw a cat in the street. The cat was hungry.

Вчора я побачив кішку на вулиці. Ця кішка була голодною. (Перший раз говоримо про «якусь» кішку, а другий раз вже про точну «цю» кішку)

This morning I bought a newspaper and a magazine. The newspaper is in my bag but I do not know where the magazine is.

Сьогодні вранці я купив газету і журнал. Газета у мене в сумці, але я не знаю, куди подівся журнал. (В першому реченні купив «якийсь» журнал і газету, а в другому «ці» газета і журнал десь лежать)

 • Використовуйте артикль a / an в таких фразах, як “раз на місяць (щомісяця)“, “двічі на рік (щороку)“, “три рази в тиждень (щотижня)“, тому що тут ми говоримо про повторюваність дії за одну одиницю часу – місяць, рік, тиждень:

I buy newspapers once a week.

Я купую газети раз на тиждень.

She drinks champagne twice a year.

Вона п’є шампанське двічі на рік.

АЛЕ! Коли ми використовуємо множину “once every two days” – “один раз в два дні”, “three times every four weeks” – “три рази кожні чотири тижні”, артикль a / an не потрібен.

Коли не використовується невизначений артикль

Якщо у всіх п’яти описаних вище випадках вживається іменники у множині, то ми не використовуємо артикль a / an.

They are doctors.

Вони лікарі.

I’d like to buy dresses.

Я б хотіла придбати сукні.

 • Якщо ми використовуємо незлічувані іменники, то неозначений артикль також не вживають.

We bought new furniture yesterday.

Ми вчора купили нові меблі.

Water covers more than 70% of the Earth’s surface.

Вода займає більше 70% поверхні Землі.

Додатковий матеріал: