модальне дієслово

Модальне дієслово have to.

19.06.2019
3 хвилини читання

В англійській мові модальне дієслово have to користується великою популярністю. Українською воно може перекладатися по-різному: «бути вимушеним», «бути належним», «доводиться», «треба». З цієї статті ви дізнаєтеся про те, в яких ситуаціях слід вживати модальне дієслово have to і як це робити правильно.

Особливості модального дієслова have to

У цьому розділі ми розповімо вам все, що потрібно знати про модальне дієслово have to, щоб вживати його правильно.

  • Модальне дієслово have to змінюється за часами:

В теперішньому часі з займенниками he (він), she (вона), it (воно) вживається has to, а з I (я), you (ти, Ви, ви), we (ми), they (вони) – have to.

She works as a journalist. She has to write an article.

Вона працює журналістом. Вона повинна написати статтю.

В минулому часі have to змінюється на had to.

She worked as a journalist. She had to write articles.

Вона працювала журналістом. Їй доводилося писати статті.

В майбутньому часі have to може вживатися з will для вираження необхідності, обов’язку щось зробити, і з may / might для вираження ймовірності того, що щось потрібно буде зробити.

If it rains tomorrow, I’ll have to take an umbrella.

Якщо завтра піде дощ, я повинен буду взяти парасольку.

You may have to go to the doctor next week.

Можливо, тобі доведеться піти до лікаря наступного тижня.

  • Питальні речення з have to утворюються за допомогою допоміжних дієслів: do, does – в теперішньому часі, did – в минулому; will – у майбутньому.

What do I have to do to stop you?

Що я повинен зробити, щоб зупинити тебе?

Why did you have to spend so much money?

Чому тобі довелося витратити так багато грошей?

  • Заперечна форма have to (do not / does not have to) перекладається словами «не потрібно», «не доводиться», «немає необхідності» і висловлює відсутність необхідності в чому-небудь. Зверніть увагу: ми можемо зробити дію, але в цьому немає потреби. Не плутайте з модальним дієсловом must not, який виражає сувору заборону.

You do not have to dress up for the party, but you can if you want to.

Немає необхідності вбиратися на вечірку, але ти можеш це зробити, якщо хочеш.

I did not have to leave. It was still early.

Мені не потрібно було йти. Було ще рано.

You will not have to meet me.

Тобі не доведеться мене зустрічати.

  • Замість have to можна використовувати конструкцію have got to (‘ve got to). Цей вислів часто використовується в розмовній мові як синонім have to. Детальніше про конструкцію have got to ви можете почитати в цій статті.

You have to press the doorbell three times. = You’ve got to press the doorbell three times.

Потрібно натиснути на дверний дзвінок три рази.

Модальне дієслово have to – які його функці?

У цьому розділі ми розповімо вам, в яких ситуаціях можна вживати модальне дієслово have to:

  • Obligation, necessity – обов’язок, необхідність.

За допомогою have to можна сказати, що ви зобов’язані або вам необхідно зробити щось через будь-які зовнішні обставини. Це основна функція модального дієслова have to.

You have to turn right here. You can not turn left.

Ти повинен повернути праворуч тут. Не можна повертати наліво.

He is responsible for his family. He has to work without weekends.

Він відповідальний за свою сім’ю. Він змушений працювати без вихідних.

У цій функції have to легко переплутати з модальним дієсловом must. Must, як і have to, служить для вираження обов’язку або необхідності. Однак must виражає необхідність зробити щось в силу будь-яких особистих прагнень.

I have not seen my grandmother for a long time. I must visit her.

Я давно не бачив свою бабусю. Я повинен її провідати.

My boss is waiting for me. I have to go now.

Мій начальник чекає мене. Я змушений йти.

  • Deduction, logical assumption – логічний висновок або припущення.

Ми можемо використовувати have to, щоб сказати, що на підставі чогось ми зробили якийсь висновок, припущення. Однак частіше при цьому вживається модальне дієслово must.

The sun is shining. It has to / must be warm outside.

Світить сонце. На вулиці, мабуть, тепло.

  • Advice or recommendation – порада чи рекомендація.

За допомогою have to можна дати раду, якщо ви хочете переконати людину зробити щось. При перекладі українською слід використовувати слово «повинен».

You have to try this cake. It’s very tasty.

Ти повинен спробувати цей торт. Він дуже смачний.

You have to see that play. You’ll like it.

Ти повинен подивитися той спектакль. Тобі сподобається.

Завдяки своїй багатофункціональності have to – одне з найбільш популярних дієслів в англійській мові. З його допомогою ви зможете сказати про свої потреби, висловити припущення і дати пораду.

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

Ми розповіли вам найважливішу інформацію про модальне дієслово have to. Пропонуємо перевірити, як ви її засвоїли, за допомогою нашого тесту.

Haven’t you seen this cartoon yet? You ____ watch it.

Correct! Wrong!

My friend doesn’t feel well. He ____ go to the doctor.

Correct! Wrong!

He may come tomorrow. I ____ meet him at the airport.

Correct! Wrong!

We have enough time. We ____ hurry.

Correct! Wrong!

This game is very interesting. Your children ____ play.

Correct! Wrong!

I ____ come to the meeting. It was cancelled.

Correct! Wrong!

I was busy at work last Monday. I ____ finish the final report.

Correct! Wrong!

My guests didn’t come. I ____ cook a lot.

Correct! Wrong!

There are many clouds. It ____ start raining soon.

Correct! Wrong!

Today is the weekend. I ____ go to work.

Correct! Wrong!

Повернутисьнаверх

Don't Miss