Яке дієслово вибрати?
//

Яке дієслово вибрати – should, must чи have?

4 хвилини читання

Важливо вміти правильно підбирати модальні дієслова як під час розмови, так і на письмі. І часто учні задають собі запитання – яке дієслово вибрати? Давайте спробуємо порівняти функції дієслів should, must чи have to, зрозуміти різницю між ними і знайти точний переклад.

Should

Почнемо з should / shouldn’t. У цього дієслова,  на щастя, є абсолютно точний переклад на українську: варто / не варто.

You should go to that party. It’s going to be really interesting.

Тобі варто піти на цю вечірку. Вона дійсно цікава.

Дієслово should пропонує альтернативу. У випадку із вечіркою, людині дається порада. У неї є вибір – піти на вечірку чи ні. В наступному прикладі також дається порада:

If you want to feel better you should go to the gym.

Якщо ти хочеш почувати себе краще, тобі варто сходити в спортзал.

На думку мовця, похід до спортзалу покращить самопочуття і це було б добре, однак це не означає, що людина зобов’язана йти туди.

Яке дієслово вибрати – should чи have to

Тепер розглянемо різницю між should і have to на наступних прикладах:

Her apartment is very small. She should change it.

Її квартира дуже маленька. Вона повинна це змінити.

His landlord asked him to move out so he has to look for a new apartment.

Його хазяйка попросила його переїхати, тому йому треба шукати нову квартиру.

У першому випадку зміна квартири бажана, але не обов’язкова. Є думка, що їй варто жити у квартирі більшій за розмірами.

У другому прикладі пошук нової квартири необхідний. Чоловік зобов’язаний шукати нове помешкання, не маючи іншого вибору.

Плутанина при виборі дієслів виникає через те, що ми їх частенько перекладаємо словом треба. Наступні два приклади також можна перекласти так:

 • Її квартира дуже маленька. Їй треба її змінити.
 • Власниця квартири попросила його виїхати, тому йому треба шукати нову квартиру.

Однак, якщо для кожної із цих ситуацій ми підберемо більш точне українське дієслово, то вибір англійського варіанту стане абсолютно зрозумілим:

 • Її квартира дуже маленька, їй варто (should)  її змінити.
 • Власниця квартири попросила його виїхати, тому він змушений (has to) шукати нову квартиру.

Розглянемо ще один приклад:

He doesn’t have to cook because his mom comes to him and does cooking.

Йому не треба готувати, бо до нього приходить його мама і готує.

He shouldn’t cook for the party because nobody likes his dishes.

Він не повинен готувати на вечірці, оскільки ніхто не любить його страви.

У першому випадку герою історії не приходиться готувати, він не змушений тратити на це свій час, тому що це робить його мати.

У другому випадку герою історії не варто готувати, тому що, на думку того хто говорить, ніхто не буде їсти його куховарство, і його старання будуть марними.

Спробуємо розібратися з дієсловом must.

Must

Це дієслово – мікс. У ньому зібралися елементи дієслова should та have to, однак воно саме володіє особливими функціями. Зв’язок з дієсловом have to відслідковується у минулому часі дієслова must, адже воно звучить як had to:

Yesterday I had to submit all my papers to the embassy. (Past Simple)

Вчора я повинен був подати всі свої документи до посольства.

Every time I must submit all the necessary documents to the embassy. (Present Simple)

Кожного разу я повинен подавати всі необхідні документи до посольства.

В дієслові must, звичайно, притаманна більша строгість. Якщо порівняти дієслова should та must, ми побачимо, що альтернатива в ситуації з must практично відсутня.

Порівняємо:

 • You should apologize!
 • You must apologize!

У двох варіантах є заклик вибачитися, однак, якщо у першому варіанті, на думку того, хто говорить, це бажано, то у другому варіанті це обов’язково.

Давайте перекладемо:

 • Тобі варто вибачитися!
 • Ти повинен вибачитися!

І в цьому випадку також, точно підібране українське дієслово допомагає правильно підібрати англійський варіант.

Можна запропонувати другу відвідати цікаву виставку:

You should go to this exhibition, I think.

Вам слід піти на цю виставку, я думаю.

You must go to this exhibition. It’s very useful!

Ви повинні піти на цю виставку. Це дуже корисно!

У першому варіанті це порада, а у другому – нагальна рекомендація:

 • Я думаю, вам варто сходити на цю виставку!
 • Ви повинні сходити на цю виставку! Це корисно!

Розглянемо варіант must і have to:

Яке дієслово вибрати – must чи have to

I have to go now. It’s getting dark.

Мені слід йти. Вже темніє.

I must go now. It’s getting dark.

Мені треба йти. Вже темніє.

У цьому прикладі два дієслова дуже схожі і виступають синонімами. На вибір того, хто говорить надається сила емоції і відношення до того, що відбувається:

 • Я слід піти. Вже темніє.
 • Я повинен піти. Вже темніє.

У ситуації «вимушеності» вживається have to, а не must.

I have no bread. I have to go to the shop.

У мене немає хліба. Я вимушений йти до магазину. (Дуже не хочеться, ніхто не заставляє, але дуже треба)

I have to work late tomorrow. Sorry I can’t come to the party.

Я вимушений працювати довго завтра. Я не можу прийти на вечірку. (Дуже не хочеться, але дуже треба, так склалися обставини)

У письмових інструкціях використовується лише дієслово must, яке може перекладатися українською словом «повинен». Наприклад:

You must switch off your computer before you leave.

Ви повинні вимкнути комп’ютер перед тим, як піти.

Дуже велика різниця у змісті між mustn’t і don’t have to:

Mustn’t завжди перекладається як «не мати права», у то час як don’t have to – перекладається як «не приходиться, немає потреби». Розглянемо приклад:

You mustn’t touch anything here before the police come.

Ви не маєте права нічого торкатися до приїзду поліції. (за це буде покарання)

We don’t have to touch anything here she will come and do everything.

У нас немає потреби тут щось торкатися, вона приїде і все зробить. (ми можемо, але немає необхідності)

Чи:

You mustn’t use someone’s ideas in your book without any references. It’s plagiarism.

Ви не маєте права без посилань використовувати чиїсь ідеї у вашій книзі. Це – плагіат.

You don’t have to use his ideas in your book they are not that bright. You can do without them.

У тебе немає потреби брати його ідеї у свою книгу, вони не настільки яскраві. Ти можеш без них обійтися.

При виборі модального дієслова необхідно керуватися контекстом і зрозуміти точне значення цього дієслова українською. Точний переклад завжди допоможе вам вжити правильне дієслово!

Додатковий матеріал до теми “Яке дієслово вибрати?”: