Модальне дієслово need

Модальне дієслово need

У цій статті мова піде про дуже популярне в англійській мові смислове та модальне дієслово need. Українською воно перекладається словами «мати потребу в чомусь», «мати необхідність». Ми розповімо про всі особливості вживання дієслова need і познайомимо вас з конструкцією need not have done.

Коли використовується модальне дієслово need в англійській мові

Змістовне need і модальне need – це два різних дієслова. Подивимося, в чому особливості модального дієслова need:

  • це дієслово не змінюється за часами, воно має одну форму – need;
  • в реченні за ним стоїть інфінітив без частки toneed do something;
  • заперечні речення утворюються за допомогою частки notneed not (needn’t) do something;
  • в питаннях need стає на перше місце замість допоміжного дієслова – need somebody do something?

Для чого ж потрібне модальне дієслово need? Це дієслово використовується в основному в заперечних реченнях. Воно повідомляє про те, що дію можна зробити, але в ній немає необхідності. У перекладі українською ми будемо використовувати слова «не потрібно», «необов’язково».

You needn’t open the window, but you can do it if you want.

Необов’язково відкривати вікно, але ти можеш зробити це, якщо хочеш.

The number of tickets is limited, but they needn’t worry. I have already bought a couple.

Кількість квитків обмежена, але їм не потрібно переживати. Я вже купив пару.

У стверджувальних реченнях модальне дієслово need зустрічається в основному в формальному контексті. Найчастіше його супроводжує якесь заперечне слово (no one / nobody – ніхто, nothing – ніщо, never – ніколи). Українською такі фрази перекладаються словами «не слід», «немає необхідності».

Nobody need worry about their safety.

Нікому не слід переживати за свою безпеку.

Якщо потрібно висловити дозвіл не робити що-небудь, можна використовувати як смислове, так і модальне дієслово need. Значення фрази при цьому не зміниться.

You needn’t water the flower. I have already done it. = You don’t need to water the flower. I have already done it.

Тобі не потрібно (можеш не) поливати квітку. Я це вже зробив.

Якщо ж мова йде про загальновідомий факт, слід використовувати тільки смислове дієслово need:

You don’t need to be very rich to get a good education.

Не потрібно (необов’язково) бути дуже багатим, щоб отримати гарну освіту.

You don’t need to be an employee to enter the building.

Не потрібно бути співробітником, щоб увійти в будівлю.

Коли використовується смислове дієслово need в англійській мові

Смислове дієслово need повідомляє, що нам потрібен якийсь предмет або необхідно здійснити якусь дію. У смислового need є такі поєднання в англійській мові:

  • To need something – потребувати чимось.

It’s raining outside. I need an umbrella.

На вулиці йде дощ. Мені потрібна парасолька.

A cat is hungry. It needs some food.

Кіт голодний. Йому потрібна їжа.

  • To need to do something – мати необхідність зробити щось.

He needs to win this game to stay in the team.

Йому необхідно (Він повинен) виграти цю гру, щоб залишитися в команді.

  • To need doing something = to need to be done – потрібно / слід зробити щось.

Ці форми використовуються, якщо ми хочемо сказати, що якась дія має бути зроблена, але не уточнюємо, хто її повинен виконати.

This room needs cleaning / needs to be cleaned, it’s too dirty.

Цю кімнату потрібно прибрати, вона занадто брудна.

The cat’s claws need cutting / need to be cut, they are too long.

Кігті кішки потрібно підстригти, вони занадто довгі.

Смислове дієслово need можна використовувати в заперечних реченнях, щоб сказати, що ми не потребуємо чогось або нам не потрібно щось робити. Заперечення будується за допомогою допоміжного дієслова do not / does not.

I do not need your money. I can make my own.

Мені не потрібні твої гроші. Я сам можу заробити.

He doesn’t need to go to the bank tomorrow. He has already been there today.

Йому не потрібно йти в банк завтра. Він там вже був сьогодні.

Питання зі смисловим дієсловом need також утворюються за допомогою допоміжних дієслів:

Do I need to come to you tomorrow?

Мені потрібно йти до тебе завтра?

Does he need to leave? He has just come.

Йому потрібно йти? Він тільки що прийшов.

Як смислове дієслово need можна використовувати в минулому та майбутньому часах:

I needed to see you.

Мені потрібно було тебе побачити.

I needed your help yesterday.

Учора мені потрібна була твоя допомога.

I will always need you.

Ти завжди мені будеш потрібен.

He will need to consult a doctor.

Йому потрібно буде проконсультуватися з лікарем.

Did not need to vs. need not have done 

Для того щоб позначити дію в минулому, ми використовуємо форми didn’t need to (смислове need) і needn’t have done (модальне need). Українською мовою вони будуть перекладатися словами «не треба було», «не було необхідності».

Однак між ними є різниця в значенні:

  • did not need to повідомляє, що в дії не було необхідності і ми її не робили;
  • need not have done – не було необхідності, але ми все-таки дію зробили.

I didn’t need to buy a new computer. The old one worked normally.

Не було необхідності купувати новий комп’ютер. Старий працював нормально. (Не треба було, я і не купив)

I needn’t have bought a new computer. The old one worked normally.

Не було необхідності купувати новий комп’ютер. Старий працював нормально. (Не треба було, але я все одно купив)

Як бачите, значення слова need в якості смислового і модального дієслів не дуже відрізняються одна від одної. Але для того щоб вживати дієслово need правильно, необхідно знати деякі нюанси. Сподіваємося, нам вдалося прояснити їх, і ви будете активно використовувати need в своїй промові.

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box