Дієслово need


Модальне дієслово need має тільки форму теперішнього часу — need;

питальна форма — Need І?;

заперечна— need not (needn’t).

Модальне дієслово need вживається тільки у питальних і заперечних реченнях із значенням необхідності здійснення дії або відсутності такої.

Need you go so soon?

You needn’t do the whole exercise again.