Фразове дієслово take

фразове дієслово

Наступним словом, яке ми розберемо, є фразове дієслово take, кількість значень у якого така сама, як і у дієслова get, велика. Якщо ви поглянете в словник, то побачите, що розділ, присвячений цьому дієслову, займає не одну сторінку, а прикладів його використання не так вже й мало. Нас будуть цікавити фразове дієслово та його поєднання з різними англійськими прийменниками, завдяки яким це слово отримує нові значення, відмінні від свого основного.

Фразове дієслово take – яке його начення?

Як нам відомо, початкове значення цього дієслова передається наступними словами – брати, взяти, зловити. У яких ще значеннях ви можете зустріти це фразове дієслово?

 • Take after – походити на (батьків, родичів).

Jane is very short – she takes after her grandmother.

Джейн дуже маленького зросту, вона пішла в свою бабусю.

 • Take along – брати з собою (в дорогу), приводити, привозити.

She took her sister along to the hospital.

Вона привела свою сестру в лікарню.

Take me along.

Візьми мене з собою.

 • Take apart – розбирати, аналізувати, розкритикувати (насварити, відчитати кого-небудь).

He spent two days taking his car apart.

Він два дні розбирав по частинах свою машину.

The director will take her excuses apart.

Директор швидко розбереться в її відмовках.

 • Take aside – відвести в сторону, відкликати (для розмови).

It was a serious question and she decided to take him aside in order not to involve others in the discussion.

Це було серйозне питання, і вона вирішила відвести його в сторону, щоб не залучати інших до обговорення.

 • Take away – прибирати, забирати, відбирати; віднімати, віднімати.

He was taken away to prison.

Його відвезли до в’язниці.

Take 10 away from 100.

Відніми десять від ста.

You can take our plates away.

Можеш прибирати зі столу.

 • Take back – повертати, взяти назад (визнати, що ваша думка невірна).

It’s not easy to take back everything I said but I will do this.

Нелегко взяти назад свої слова, але я це зроблю.

Take this bag back to the shop and change it.

Віднеси цю сумку назад в магазин і поміняй.

 • Take down – знімати (звідкись), зняти (одяг), зносити, записувати, розібрати (машину), знизити (ціну), знищити.

Did you take down his speech?

Ти записав його виступ?

She took down the picture from the wall.

Вона зняла картину зі стіни.

The building was taken down.

Будівлю знесли.

Take your coat down.

Знімайте пальто.

 • Take in – вносити; ушивати (одяг), прибирати (вітрила); включати; засвоювати; обманювати; давати притулок (брати мешканців); брати роботу додому; оглядати, відвідувати.

It was a boring lesson and I did not take in the essence of the new theme.

Це був нудний урок, і я не зрозумів суть нової теми.

You could earn some extra money by taking in students.

Ти можеш заробити додаткові кошти, якщо будеш надавати житло студентам.

She takes in sewing.

Вона бере шиття додому.

She took in her skirt.

Вона пошила свою спідницю.

We were completely taken in.

Нас прекрасно обманули.

 • Take off – знімати (одяг), відводити, відвозити, забирати; копіювати, імітувати; злітати; знімати заборону; набути популярності, мати успіх; зробити перерву в роботі (взяти відгул).

Take your hands off the table.

Прибери руки зі столу.

I had a lot of work and now I’m going to take two days off.

У мене було багато роботи, а зараз я хочу взяти два вихідних.

The plane took off in time.

Літак злетів вчасно.

He took off his cap.

Він зняв кепку.

 • Take on – брати, взяти на себе; наймати (брати на роботу); здобувати; хвилюватися; битися з кимось.

She does not want to take on too much work.

Вона не хоче брати на себе занадто багато роботи.

I should take you on at basketball sometime.

Мені якось треба б позмагатися з тобою в баскетболі.

The word took on a new meaning.

Слово набуло нового значення.

Останнє речення в прикладах є дуже актуальним для нашої статті, адже в різних поєднаннях фразове дієслово take дійсно набуває нових значень.

 • Take out – виймати, витягати, видаляти; виводити (гуляти) і вивести (видалити пляму); знищувати; випустити гнів, зводити рахунки; виписувати.

Are you taking him out for his birthday?

Ти ведеш його куди-небудь на його день народження?

Do not take it out on me, I am not guilty.

Не звалюйте це на мене, я не винен.

I’m afraid of taking out teeth.

Я боюся виривати зуби.

 • Take over – приймати керівництво, брати відповідальність, вступати у володіння; перевозити на інший берег.

Who’ll be taking over from Chris when he retires?

Хто займе місце Кріса, коли він піде на пенсію?

After some discussions he decided to take over the leadership in organizing of this expedition.

Після кількох обговорень він вирішив взяти на себе керівну роль в організації цієї експедиції.

 • Take through – здійснювати, доводити до кінця, пояснювати.

My English teacher took me through my first book of English.

Мій учитель англійської мови допоміг мені справитися з моєю першою англійською книгою.

 • Take to – призвичаїтися, прив’язатися.

For some reason, I took to him quickly.

З якоїсь причини я швидко прив’язалася до нього

 • Take up – піднімати; приймати (виклик); знімати, викопувати; вкорочувати; займати місце); братися за щось, займатися чимось; зустрічатися з ким-небудь; здобувати, приймати.

I think I should take up jogging.

Я думаю, мені треба почати бігати.

This wardrobe takes up too much space.

Ця шафа займає надто багато місця.

I have to take this case up with my mother.

Я повинен обговорити цей випадок з матір’ю.

She took up her bag and left.

Вона підняла свою сумку і пішла.

Ось стільки значень фразового дієслова take у нас вийшло. А якщо ще порахувати, скільки у кожного значення підрозділів, то вийде досить багато інформації для заучування. Але це не повинно вас налякати. Необхідна кількість практики, постійне використання фразових дієслів в мовленні виконають за вас цю роботу, і нові значення міцно засядуть в голові.

А для того, щоб закріпити свої знання хочемо запропонувати вам пройти невеличкий тест:

The new manager will ____ next week.

Correct! Wrong!

I’m going to ____ my girlfriend ____ tonight.

Correct! Wrong!

I am thinking about ____ football or basketball.

Correct! Wrong!

Pick up your pencils and ____ the notes.

Correct! Wrong!

As the plane ____ I felt really nervous.

Correct! Wrong!

The dustmen are coming to ____ the rubbish.

Correct! Wrong!

Millie ____ her mother in appearance.

Correct! Wrong!

Charlie ____ his coat and sat down.

Correct! Wrong!

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box