Модальні слова

Модальні слова виражають відношення того, хто говорить, до цілого висловлення, означаючи впевненість, сумнів, припущення, позитивну або негативну оцінку того, про що говориться в реченні. Модальні…