Сполучникові слова

Сполучникові слова – це займенники і займенникові прислівники, які використовуються у якості підрядних сполучників. Як правило в якості сполучникових слів виступають займенники who – хто,…

Модальні слова

Модальні слова виражають відношення того, хто говорить, до цілого висловлення, означаючи впевненість, сумнів, припущення, позитивну або негативну оцінку того, про що говориться в реченні. Модальні…