Сурядні сполучники в англійській мові

Розглянемо інформацію про сурядні сполучники в англійській мові. Сполучники – це службова частина мови, яка служить для поєднання слів і речень у синтаксичне ціле. Це…

Сполучникові слова

Сполучникові слова – це займенники і займенникові прислівники, які використовуються у якості підрядних сполучників. Як правило в якості сполучникових слів виступають займенники who – хто,…

Підпишіться на наш Telegram!