Сполучникові слова

Сполучникові слова – це займенники і займенникові прислівники, які використовуються у якості підрядних сполучників. Як правило в якості сполучникових слів виступають займенники who – хто,…