/

Прийменник

2 хвилини читання

Прийменник — це службове слово, яке виражає різні відношення іменників або його еквівалентів (займенників-іменників, герундія) до інших слів у реченні (іменників, прикметників, дієслів). Прийменники можуть виражати конкретні відношення простору і часу: on the table — на столі, at six o’clock — о 6-й годині.…

Детальніше