Синтаксичні властивості герундія


До синтаксичних властивостей герундія належать такі:

Дієслівні властивості.

  • Герундій перехідних дієслів може мати прямий, непрямий і прийменниковий додаток:

Would you mind passing me the bread? (непрямий і прямий додаток).

I like reading books of that sort (прямий додаток).

Do you mind my speaking to him? (прийменниковий додаток).

  • Герундій може визначатися прислівником:

Our friends objected to our leaving so soon.

The child burst out crying bitterly.

Іменникові властивості.

  • Герундій так само, як і іменник, утворює прийменникові сполучення, найчастіше з прийменниками of, for,in, without, before, after, on (upon), by, about, to:

But what’s the use of arguing?

She would not hear of staying to dinner.

Thank you for helping me.

  • Герундій може мати означення, виражене присвійним займенником або іменником у присвійному відмінку:

What do you say to his joining us?

Aunt’s coming is always a pleasure for all of us.

  • Герундій може виконувати в реченні функції, властиві іменнику: підмета, додатка та іменної частини складеного присудка.

На українську мову герундій перекладають порізному: віддієслівним іменником, інфінітивом або цілим реченням залежно від функції герундія в реченні і від контексту.

The floor of this room needs painting.

(Підлогу цієї кімнати треба пофарбувати.)

I go in for skiing.

(Я ходжу на лижах (займаюсь лижним спортом).

Stop talking, please.

(Перестаньте, будь ласка, розмовляти.).

I don’t feel like eating.

(Я зараз не хочу їсти.)

Everybody laughed on hearing his answer.

 (Всі розсміялися, почувши його відповідь.)

I remember hearing this story before.

(Я пам’ятаю, що вже чув це оповідання раніше.)