Синтаксичні властивості герундія
///

Синтаксичні властивості герундія

1 хвилина читання

Ми вже неодноразово розбирали герундій та різні його властивості. В даній статті пропонуємо розглянути синтаксичні властивості герундія.

Дієслівні властивості

  • Герундій перехідних дієслів може мати прямий, непрямий і прийменниковий додаток:

Would you mind passing me the bread? (Непрямий і прямий додаток).

Можеш передати мені хліба?

I like reading books of that sort. (Прямий додаток).

Я люблю читати такі книги.

Do you mind my speaking to him? (прийменниковий додаток).

Ти не проти, якщо я з ним поговорю?

  • Герундій може визначатися прислівником:

Our friends objected to our leaving so soon.

Наші друзі заперечили наш від’їзд.

The child burst out crying bitterly.

Дитя гірко розревілось.

Іменникові властивості

  • Герундій так само, як і іменник, утворює прийменникові сполучення, найчастіше з прийменниками of, for,in, without, before, after, on (upon), by, about, to:

But what’s the use of arguing?

В чому сенс спору?

Thank you for helping me.

Дякую тобі за допомогу.

  • Герундій може мати означення, виражене присвійним займенником або іменником у присвійному відмінку:

What do you say to his joining us?

Що скажеш про приєднання до нас?

Aunt’s coming is always a pleasure for all of us.

Прихід тітки завжди радість для нас.

  • Герундій може виконувати в реченні функції, властиві іменнику: підмета, додатка та іменної частини складеного присудка.

Українською мовою герундій перекладають різними шляхами: віддієслівним іменником, інфінітивом або цілим реченням залежно від функції герундія в реченні і від контексту.

The floor of this room needs painting.

Підлогу цієї кімнати треба пофарбувати.

I go in for skiing.

Я займаюсь лижним спортом.

Stop talking, please.

Перестаньте, будь ласка, розмовляти.

I don’t feel like eating.

Я зараз не хочу їсти.

Everybody laughed on hearing his answer.

Всі розсміялися, почувши його відповідь.

I remember hearing this story before.

Я пам’ятаю, що вже чув це оповідання раніше.

Додатковий матеріал до теми “Синтаксичні властивості герундія”: