///

Комплекс з інфінітивом

3 хвилини читання

Як і інші безособові форми дієслова, інфінітив у сполученні з іменниками або особовими займенниками утворює синтаксичні комплекси — групи слів без особової форми дієслова, які виконують роль складних членів речення і за значенням еквівалентні підрядним реченням. Комплекс з інфінітивом, зазвичай, перекладають українською мовою підрядними…

Детальніше
///

Функції інфінітива у реченні

3 хвилини читання

В нашому блозі ми вже розглядали таке явище, як інфінітив. В даній статті ми дізнаємось, які функції інфінітива у реченні. Найчастіше інфінітив виконує в реченні роль частини модального дієслівного присудка: без частки to після модальних дієслів can – could, may – might, must, should,…

Детальніше
///

Значення часових форм інфінітива

1 хвилина читання

В нашому блозі ми розібрали декілька тем пов’язаних з таким феноменом як “інфінітив”. Ця стаття є продовженням серії, в якій ми розглянемо значення часових форм інфінітива. Indefinite Infinitive Indefinite Infinitive означає дію (або стан), одночасну з дією (або станом), вираженою дієсловом в особовій формі.…

Детальніше
///

Інфінітив

2 хвилини читання

У англійського дієслова є дві форми – особова і безособова. Всього англійська нараховує три безособові форми дієслова: інфінітив, герундій і дієприкметник. Ця стаття розповість вам про інфінітив в англійській мові. Інфінітивом називають неозначену форму дієслова. Ця форма виражає дію, але не показує особу або…

Детальніше