Герундій

Герундій — неособова форма дієслова, яка поєднує властивості дієслова та іменника. Такої неособової форми в українській мові немає. Таблиця форм герундія Форма герундія Неперехідні дієслова…