Американізми в граматиці

Американізми в граматиці

6 хвилини читання

Будь-яка мова має своєю самобутню специфіку як в лексичному, так і в граматичному складі. Завдяки стрімкому розвитку американського суспільства в англійську мову поступово впроваджуються американізми. Їх прояв можна спостерігати в лексиці, граматиці, орфографії, вимові і навіть пунктуації. У статті ми розповіли про американізми в граматиці, а також порівняли варіанти вживання граматичних конструкцій в британському та американському варіантах англійської.

Правило №1

Past Simple часто вживається замість Present Perfect

American EnglishBritish English
Ross just left. – Росс щойно пішов. Ross has just left. – Росс щойно пішов.
Mr Stevens brought a pile of books. – Містер Стівенс приніс купку книг.Mr Stevens has brought a pile of books. – Містер Стівенс приніс купку книг.

Однак тут слід враховувати відсутність обставин часу в реченні, таких як last week (минулого тижня), last Friday (минулої п’ятниці), in the past month (в минулому місяці) і т. Д. Якщо такі присутні в реченні, то і в американській, і британській англійській буде вживатися Past Simple.

AmericanBritish
He borrowed $ 20 from me last week. – Минулого тижня він взяв у мене 20 $.He has borrowed $ 20 from me last week. – Минулого тижня він взяв у мене 20 $.
The president gave a speech at the scientific conference last Monday. – Президент виступив з промовою на науковій конференції минулого понеділка.The president has given gave a speech at the scientific conference last Monday. – Президент виступив з промовою на науковій конференції минулого понеділка.

Якщо в реченні є прислівник never (ніколи), то в американському англійською можливі два варіанти перекладу, тоді як в британському – один.

AmericanBritish
She never gave it a try. – Вона ніколи не намагалася зробити це. / Вона так і не спробувала зробити це.She has never given it a try. – Вона так і не спробувала зробити це.

Правило №2

Американізми в граматиці: різниця у вживанні already, just і yet.

У британській англійській використання already, just і yet характерно для часу Present Perfect, тоді як в американській їх можна побачити не тільки c Present Perfect, але і з Past Simple.

AmericanBritish
They just left for New York. = They have just left for New York. – Вони тільки що поїхали в Нью-Йорк.They have just left for New York. – Вони тільки що поїхали в Нью-Йорк.
She already watched this film. = She has already watched this film. – Вона вже дивилась цей фільм.She has already watched this film. – Вона вже дивилась цей фільм.
The kids didn’t come back yet. = The kids haven’t come back yet. – Діти ще не повернулися.The kids haven’t come back yet. – Діти ще не повернулися.

Правило №3

Past Simple часто використовується замість Past Perfect.

AmericanBritish
After Tom returned from his business trip he started working on a new project. – Повернувшись з відрядження, Том приступив до роботи над новим проектом.After Tom had returned from his business trip he started working on a new project. – Повернувшись з відрядження, Том приступив до роботи над новим проектом.

Правило №4

Американці часто нехтують правилами узгодження часів.

AmericanBritish
She said she is not feeling well. – Вона сказала, що погано себе почуває.She said she was not feeling well. – Вона сказала, що погано себе почуває.
I thought it is your birthday today. – Я думала, сьогодні твій День народження.I thought it was your birthday today. – Я думала, сьогодні твій День народження.

Правило №5

Американізми в граматиці: відмінності у вживанні деяких дієслів:

  • Дієслово need в британській англійській має дві заперечні форми – needn’t і don’t need to, в той час як в американській зазвичай вживається тільки don’t need to.
AmericanBritish
You don’t need to bring your laptop next time. – Наступного разу вам не потрібно брати з собою ноутбук.You don’t need to bring your laptop next time. = You needn’t bring your laptop next time. – Наступного разу вам не потрібно брати з собою ноутбук.
  • Форма shall майже ніколи не вживається в американському варіанті, але в британському все ще іноді зустрічається, хоч і вважається досить формальною.
AmericanBritish
I will never leave you alone. – Я ніколи не залишу тебе одну.I shall / will never leave you alone. – Я ніколи не залишу тебе одну.
  • Якщо ви пропонуєте щось зробити для іншої людини, то в американському варіанті використовується дієслово should, в той час як в британському – shall.
AmericanBritish
You look pale. Should I bring you a glass of water? – Ти виглядаєш блідим. Принести тобі склянку води?You look pale. Shall I bring you a glass of water? – Ти виглядаєш блідим. Принести тобі склянку води?
  • Британці та американці по-різному висловлюють ідею володіння чимось: якщо британці дотримуються варіанту have got, то американці можуть використовувати як have got, так і просто have (останній – найбільш поширений варіант).
AmericanBritish
Do you have a driving licence? = Have you got a driving licence? – У тебе є водійське посвідченя?Have you got a driving licence? – У тебе є водійське посвідчення?

Правило №6

В американській англійській прислівники часто ставляться перед дієсловом.

AmericanBritish
She then asked me to come over as soon as possible. – Потім вона попросила мене приїхати якомога швидше.Then she asked me to come over as soon as possible. – Потім вона попросила мене приїхати якомога швидше.
She probably has told him the truth. – Ймовірно, вона сказала йому правду.She has probably told him the truth. – Ймовірно, вона сказала йому правду.

Правило №7

В американській англійській в конструкції Complex Object (складний додаток) може пропускатися частина пасивного інфінітива.

AmericanBritish
They demanded the documents [to be] sent immediately. – Вони зажадали негайно вислати документи.They demanded the documents to be sent immediately. – Вони зажадали негайно вислати документи.

Правило №8

Американізми в граматиці: в підрядних реченнях часто пропускаються деякі граматичні елементи.

AmericanBritish
He suggested that I [should] go there on my own. – Він порадив мені їхати туди самою.He suggested that I should go there on my own. – Він порадив мені їхати туди самою.
It is important that your teacher [should] correct all the mistakes in your essay. – Дуже важливо, щоб ваш учитель виправив всі помилки у вашому есе.It is important that your teacher should correct all the mistakes in your essay. – Дуже важливо, щоб ваш учитель виправив всі помилки у вашому есе.

При перекладі таких речень дуже важливо враховувати контекст, оскільки одне і те ж речення може мати два різних значення:

It is important that we [should] assist him in supervising the project.

Дуже важливо, що ми допомагаємо йому керувати проектом. / Дуже важливо, щоб ми допомагали йому керувати проектом.

В даному випадку обидва варіанти перекладу правильні, але вибір одного або іншого буде залежати від контексту.

Також може пропускатися слово that в сполученні so that:

She asked him to come so [that] he could see it for himself.

Вона попросила його прийти, щоб він сам міг побачити це.

Якщо в даному реченні поставити кому перед so, то можливий інший варіант перекладу. Однак в усному мовленні коми та інші розділові знаки вловити можна.

She asked him to come, so [that] he could see it for himself.

Вона попросила його прийти, тому він сам міг все побачити.

Правило №9

Американізми також проявляються у вживанні прийменників і артиклів.

AmericanBritishTranslation
on the streetin the streetна вулиці
to fill out a formto fill in a formзаповнити анкету
on weekendsat weekendsу вихідні
to do overto do upпереробити
one thing or the otherone thing or anotherабо те, або інше
to go to the hospitalto go to hospitalлягти в лікарню
in the hospitalin hospitalв лікарні
all morningall the morningвесь ранок

Правило №10

Деякі форми минулого відрізняються в американському і британському варіантах англійської.

AmericanBritishTranslation
gottengotотриманий
proved/provenprovedдоведений
strickenstruckвдарений
learnedlearntвчинений
smelledsmeltпахнучий
dreameddreamtмріявший

Правило №11

Американізми в граматиці: різниця у вживанні збірних іменників з дієсловами.

У британській англійській збірні іменники family (сім’я), government (уряд), team (команда), crew (команда, екіпаж), jury (журі) та інші можна зустріти з дієсловами однини і множини. В американському варіанті найчастіше їх використовують з дієсловами у однині.

AnericanBritish
The team is going to win. – Команда виграє.The team is / are going to win. – Команда виграє.
The government wants to make a few amendments to the law. – Уряд хоче внести в закон кілька поправок.The government wants / want to make a few amendments to the law. – Уряд хоче внести в закон кілька поправок.

Правило №12

Різниця у вживанні допоміжного дієслова to do.

Щоб замінити головне дієслово в реченні, британці використовують допоміжне дієслово to do. Це дозволяє уникнути непотрібних повторень в мові. У американців немає такого правила.

AmericanBritish
– May I come in?
– Yes, you may.
– Можна увійти?
– Так.
– May I come in?
– Yes, you do. = Yes, you may.
– Можна увійти?
– Так, заходь.
– You were supposed to have done the dishes before you went out.
– I have.
– Ти повинен був вимити посуд перед тим, як піти.
– Я вимив.
– You were supposed to have done the dishes before you went out.
– I done. = I have.
– Ти повинен був вимити посуд перед тим, як піти.
-Я вимив.

Правило №13

В американському англійською часто можна зустріти сполучник like замість сполучників as if і as though.

AmericanBritish
She talks like she is rich. = She talks as if she is rich.- Вона говорить так, ніби вона багата.She talks as if she is rich. – Вона говорить так, ніби вона багата.

Правило №14

Різниця у вживанні неозначеного займенника one.

В американському варіанті в неозначено-особистих реченнях з one найчастіше використовуються займенники he / she, him / her, his / her і т. Д. У британському ж всюди вживається займенник one. Також в обох мовах спостерігається тенденція до вживання займенника their, навіть якщо воно відноситься до однини.

AmericanBritish
One must think about his / her / their future. – Треба думати про своє майбутнє.One must think about one’s / their future. – Треба думати про своє майбутнє.

Молодь туманного Альбіону все частіше нехтує більш складними британськими словами або елементами граматики, використовуючи прості американізми. Чому так відбувається, однозначно відповісти не можна. Однак, можна припустити, що появі американізмів сприяв різкий стрибок розвитку американського суспільства. Америка славиться своїми досягненнями: технології та економіка розвиваються з шаленою швидкістю, в країні уживаються мільйони представників найрізноманітніших культур, широко розвинена медіаіндустрія і кінематограф. Все це має великий вплив на багато сфер життя за межами США, в тому числі і на мову.

Додатковий матеріал до теми “Американізми в граматиці”: