Що таке хобі? (What is a hobby?)

Що таке хобі

Що таке хобі? Хобі – це заняття для душі, яке робить наше життя наповненим, покращує настрій, заряджає енергією і приносить задоволення. Пропонуємо ознайомитись з твором “Що таке хобі?” який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку тему.

What is a hobby?

There are a whole bunch of people with interests around. In my opinion, having a hobby is the right thing to do. If there is no hobby, there is a void, and we always seek ways to fulfil the emptiness. It is usually filled with all kinds of unnecessary and sometimes harmful things.

Hobbies are different. There are hobbies, at the heart of which is collecting. You can collect anything: stamps, rare coins, lighters, figurines of some characters. Collecting is a beneficial activity. It helps people develop their memory and out-of-the-box thinking.

Some hobbies are all about making things. You can make anything. It is essential to have the necessary materials on hand. Everyday objects and decorations out of wood or other materials can be created. You can also create models, for example, a model aeroplane or car.

Another type of hobby is related to a variety of physical and mental activities. Fishing, mushroom picking, hunting, and hot air balloon racing are all activities related to this type of hobby. I think that hobbies help people learn a lot, especially patience, diligence, craftsmanship and the most important, communication with other people. So I believe everyone should have a hobby.

Переклад:

Навколо існує ціла купа людей, які чимось цікавляться. На мій погляд, мати хобі – це важлива річ. Якщо немає хобі, є порожнеча, а ми завжди шукаємо шляхи, щоб заповнити її. І зазвичай вона наповнена всілякими непотрібними, а часом і шкідливими, речами.

Є різні хобі, в основі яких лежить колекціонування. Ви можете зібрати що завгодно: марки, рідкісні монети, запальнички, статуетки деяких персонажів. Збір – це корисна діяльність. Це допомагає людям розвивати свою пам’ять та нестандартне мислення.

Деякі види хобі стосуються лише створення речей. Ви можете зробити що завгодно. Лише важливо мати під рукою необхідні матеріали. Можна створювати щоденні предмети та прикраси з дерева або інших матеріалів. Ви також можете створювати моделі, наприклад, модель літака чи автомобіля.

Інший вид хобі пов’язаний з різноманітними фізичними та розумовими видами діяльності. Риболовля, збір грибів, полювання та перегони на повітряній кулі – це все, що стосується цього виду хобі. Я думаю, що захоплення допомагають людям багато чому навчитися, особливо терпінню, працьовитості, майстерності та найголовніше, спілкуванню з іншими людьми. Тож я вважаю, що кожен повинен мати своє хобі.

Додатковий матеріал до твору “Що таке хобі? (What is hobby?)”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box