Британська та Американська граматика

Британська та американська граматика

4 хвилини читання

В поданій статті ми розповімо чим відрізняється британська та американська граматика.

Американська англійська відрізняється від британської не тільки лексикою, а й граматикою. Жителі Великобританії, як справжні консерватори, вважають за краще суворо дотримуватись правил, усталеним багато років тому, а американцям властиво спрощувати свою вимову.

Past Simple замість Present Perfect Simple

Американці досить гнучко ставляться до граматичних правил англійської мови і вважають за краще спрощувати мову, наприклад, використовуючи Past Simple замість Present Perfect Simple. Британці, в свою чергу, бережуть традиції і дотримуються граматичних правил. Порівняйте:

 • AmE: We already saw the Sphinx. – Ми вже бачили Сфінкса.
 • BrE: We‘ve already seen the Sphinx. – Ми вже бачили Сфінкса.

Наведемо приклади з фільму The Green Mile і The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring.

– Percy, we already tried that.
– What’d you say?

– Персі, ми вже намагалися це зробити.
– Що ти сказав?

The Lord of the Rings:

– These are the daggers of the Noldorin. They have already seen service in war. Do not fear, young Peregrin Took. You will find your courage.

– Це нолдорські кинджали. Вони вже перевірені в бою. Не бійся, юний Перегрин. Ти знайдеш в собі хоробрість.

Gotten замість got

Американці вважають за краще використовувати gotten замість третьої форми дієслова got, за винятком тих випадків, коли to get означає «мати» або «мати». У той час як жителі Великобританії завжди використовують третю форму дієслова – got.

 • AmE: We‘ve already gotten Dan a backpack for his school year. – Ми вже придбали Дену рюкзак для нового навчального року.
 • BrE: We‘ve already got Dan a backpack for his school year. – Ми вже придбали Дену рюкзак для нового навчального року.

Подивіться приклади з фільмів 21 і The Hunger Games.

– Look, I can not just go to Vegas on weekends.
– Why not? MIT’s on cruise control for you, you‘ve already gotten into Harvard Med.

– Послухай, я не можу просто так літати на вихідні в Вегас.
– Чому? З навчанням в МІТ у тебе все в порядку, а до Гарвардської медичної школи ти вже прийнятий.

Hunger Games:

– Do not kill her. You just create a murder.
– It seems I‘ve already got one.

– Не вбивайте її, вона стане мученицею.
– Схоже у нас вже є одна.

Прийменинк on

В англійській граматиці є правило – вживати прийменник on перед днями тижня: on Thursday (в четвер), on Friday (в п’ятницю). Британці суворо дотримуються цього правила, тоді як американці часто пропускають прийменник.

 • AmE: We’ve got a biology test Monday. – Тест з біології буде в понеділок.
 • BrE: We’ve got a biology test on Monday. – Тест з біології буде в понеділок.

Давайте подивимося приклади з фільмів Goodfellas і Catch Me If You Can.

– The best time is probably over a weekend. So maybe Saturday night.
– There’s a Jewish holiday Monday. They will not find out until Tuesday. Beautiful!

– Він каже, що найкращий час – вікенд. Може в суботу?
У понеділок єврейське свято. Вони не почнуть шукати до вівторка. Чудово!

Catch Me If You Can:

– I’m flying to Chicago to see my daughter. I’ll be back to work on Monday.

– Я відлітаю до Чикаго, щоб побачити дочку. Повернуся в понеділок.

Through замість from … to

Для позначення тривалості чогось американці, як правило, використовують прийменник through, а британці в цьому значенні вживають прийменники from і to.

 • AmE: I’m going to be on a trip Monday through Friday. – Я збираюся бути в подорожі з понеділка по п’ятницю.
 • BrE: I’m going to be on a trip from Monday to Friday. – Я збираюся бути в подорожі з понеділка по п’ятницю.

Розглянемо приклади з фільмів Terminator 2: Judgment Day і Happy New Year.

– Visiting hours is 10 to 4. Monday through Friday.

– Години відвідування з 10 до 16. З понеділка по п’ятницю.

Happy New Year:

– We were friends. And not friends like you who poke each other on Facebook from Friday to Friday.

– Ми були друзями. Не такими друзями, як зараз, що заходять один до одного в Facebook від п’ятниці до п’ятниці.

Артикль перед словом hospital:

Жителі США рідко вживають артикль перед словом hospital (лікарня).

 • AmE: The ambulance took Andrew to hospital. – Швидка допомога відвезла Ендрю в лікарню.
 • BrE: The ambulance took Andrew to the hospital. – Швидка допомога відвезла Ендрю в лікарню.

Розглянемо приклади з фільмів Slumdog Millionaire і The Godfather: Part II.

– I thought she died in childbirth.
– Exactly sir. She was on the way to hospital when it happened.

– Я думав, вона померла при пологах.
– Звичайно, сер. Вона загинула якраз по дорозі в пологовий будинок.

– Relax, we’re taking you to the hospital.

– Не хвилюйтеся, ми відвеземо вас до лікарні.

Do замість have

В американській англійській розділове запитання з do може стояти в реченні з присудком have. У британському варіанті таке неприпустимо.

 • AmE: They‘ve got a lot of money, do not they? – У них багато грошей, чи не так?
 • BrE: They‘ve got a lot of money, have not they? – У них багато грошей, чи не так?

Розглянемо приклади з фільмів There Will Be Blood і The Queen.

– My dear Mrs. Hunter, you have arthritis, do not you?

– Дорога місіс Хантер, у вас артрит, чи не так?

– The children must be very proud?
– I hope so.
– You have three, have not you?
– That’s right.
– Oh, how lovely. Such a blessing … children.

– Діти повинні пишатися вами.
– Так, я сподіваюсь.
– У вас троє, чи не так?
– Вірно.
– Як це мило. Це таке щастя – діти.

Умовні речення

У неформальній бесіді американці вживають would і would have в першій частині умовного речення третього типу. Тоді як британці завжди дотримуються правил побудови умовних речень.

 • AmE: If that would have happened to me, I would have felt awful. – Якби це сталося зі мною, я б відчував себе жахливо.
 • BrE: If that had happened to me, I would have felt awful. – Якби це сталося зі мною, я б відчував себе жахливо.

Наведемо приклади з фільмів Three Colors: Red і The Lord of the Rings: The Two Towers.

– At first I wanted to kill him. I would have, if it would have changed something. Now … he was waiting for my verdict.

– Спочатку я було відмовлявся, але не вдалося. Все одно б це нічого не змінило. А тепер … тепер він чекав мого вердикту.

– If something has happened to Boromir, we would have you tell us.

– Якщо щось трапилося з Боромиром, розкажіть нам про це.

Тепер ви знаєте, які граматичний правила американці воліють порушувати. Значить і ви можете дати собі поблажку 😉