//

Займенники both, either, neither, all, each та every

4 хвилини читання

У цій статті пропонуємо розібрати детально займенники в англійській мові, за допомогою яких ми можемо сказати про певну групу об’єктів – both, either, neither, all, each і every.

Якщо нам треба позначити два об’єкти, можемо використовувати слова both (обидва), either (будь-який з двох) і neither (жоден з двох). Якщо ж об’єктів більше двох, можемо вжити all (всі), each (кожен) або every (кожен). Різниця в значенні цих слів не завжди зрозуміла, але нюанси їх використання можуть суттєво вплинути на зміст усього речення. У статті розповімо про особливості вживання цих слів і дамо приклади.

Both

Слово both в англійській мові об’єднує два предмета або двох людей. Українською мовою воно може перекладатися як «обидва», «обидві», «і … і», «і той, і інший».

Розглянемо особливості вживання both в англійській мові.

  • Both (of) може стояти перед іменником або займенником:

Якщо перед іменником немає артикля і слова-визначника, використовуємо both.

Both students passed the test.

Обидва студента склали іспит.

You should look both ways when crossing the street.

Ти повинен подивитися в обидві сторони, коли переходиш дорогу.

Якщо перед іменником є ​​артикль (the, my, these), можна використовувати і both, і both of.

I visited both / both of my brothers yesterday.

Я відвідала обох моїх братів вчора

Both / Both of her children are at school.

Обидві її дитини в школі.

Перед особистими займенниками (us, you, them) використовуємо both of.

Both of them came to the party.

Вони обидва прийшли на вечірку.

  • Both можна використовувати після іменника або займенника.

She has invited us both.

Вона запросила нас обох.

Якщо both відноситься до підмета, то в цьому випадку both зазвичай ставиться після дієслова to be, допоміжних або модальних дієслів.

My sisters are both good dancers.

Обидві мої сестри добре танцюють.

The boys have both gone to bed.

Обидва хлопці пішли спати.

В інших випадках both ставиться перед дієсловом.

Her friends both went to the cinema yesterday.

Обидва її друга пішли в кіно вчора.

Також ви можете зустріти конструкцію both … and, яка перекладається як «і … і», «як …, так і …», «і той, і інший».

Mary is both young and beautiful.

Мері і молода, і красива.

Both English and Hawaiian are official languages in Hawaii.

Офіційними мовами на Гавайських островах є як гавайська, так і англійська.

Either та Neither

Говорячи про вибір між двома предметами / людьми, можна вживати either (будь-який з двох) або neither (жоден з двох). Neither використовується тільки в стверджувальних реченнях, щоб уникнути подвійного заперечення.

Є по два варіанти вимови цих слів: either – / i: ðər /, / aɪðə (r) / і neither – / naɪðə (r) /, / niːðə (r) /.

Перейдемо до особливостей вживання either і neither.

  • Ми використовуємо either і neither перед обчислювальними іменниками в однині.

Either dress suits you in its way.

Будь-яка з (двох) суконь тобі по-своєму йде.

Neither film was interesting.

Жоден з (двох) фільмів не був цікавий.

Зверніть увагу, що в англійській мові іменник стоїть в однині, а в українській – у множині.

Якщо перед іменником стоїть артикль або інше слово-визначник, вживаємо either of чи neither of. У цьому випадком іменник буде у множині.

I did not like either of her Christmas presents.

Жоден з її різдвяних подарунків мені не сподобався.

Neither of my brothers can sing.

Жоден з моїх братів не вміє співати.

Також використовуємо either of / neither of перед займенниками us, them, you.

You can invite either of them.

Можеш запросити будь-якого з них.

Neither of them has been to Paris.

Ніхто з них не був у Парижі.

  • У формальній англійській дієслово після either of і neither of повинен стояти в однині.

Whatever either of you is thinking, you’re wrong.

Що б кожен з вас не думав, ви помиляєтеся.

Neither of us wants to leave.

Ніхто з нас не хоче йти.

Однак в розмовній англійській часто вживають дієслово і в множині.

Do either of you know the answer?

Хтось із вас знає відповідь?

All

Якщо вам треба вказати на всю групу людей або предметів в цілому, використовуйте all. Особливості використання all:

All може вживатися з іменниками у множині, воно буде переводитися як «все». Також all вживається і з незліченними іменниками, в такому випадку воно перекладається як «весь», «все», «вся».

All employees should have health insurance.

У всіх співробітників повинна бути медична страховка.

All parcels were delivered on time.

Всі посилки були доставлені вчасно.

Якщо перед іменником є ​​артикль (the, my, this), можна використовувати і all, і all of.

All / All of the dishes offered by the chef tasted delicious.

Усі страви, запропоновані шеф-кухарем, були дуже смачні.

З  особовими займенниками (us / you / them) використовуємо all of.

All of you can come tomorrow.

Ви всі можете прийти завтра.

  • Ще одна властивість all – посилення прикметників, прислівників і навіть прийменників.

When she felt all alone, she started crying.

Коли вона відчула себе зовсім самотньою, вона заплакала.

  • Ще один цікавий випадок вживання all / all of – поєднання з іменами власними в значенні «весь», «повністю».

All / All of Paris celebrated the victory.

Весь Париж святкував перемогу.

  • Якщо all відноситься до підмета, то в цьому випадку all зазвичай ставиться після дієслова to be, допоміжних або модальних дієслів.

Those apples were all wormy.

Всі ці яблука були червиві.

В інших випадках воно ставиться перед дієсловом.

They all work together.

Вони всі працюють разом.

Each and every

Every і each переводяться як «кожен», але все ж мають свої відмінності. Розглянемо особливості вживання each і every:

  • Each вказує на кожну окрему людину в групі, підкреслюючи його або її індивідуальність, а every навпаки узагальнює.

Every city was decorated for New Year.

Кожне місто було прикрашено до Нового Року. (Усі міста)

Each town chose its own decorations.

Кожне місто вибрало свої прикраси. (Місто в окремо)

В англійській часто використовуються конструкції each of і every one of, вони переводяться як «кожен з». Зверніть увагу, що не можна сказати every of.

Every one of your action has a positive or a negative value.

У кожній з ваших дій є позитивне або негативне значення.

Each of you needs something.

Кожному з вас щось потрібно.

  • Є ситуації, в яких використовується тільки each:

Для опису двох людей або парних предметів

Each twin was happy with their toy. – Кожен близнюк був радий своїй іграшці.

Самостійно, без іменника за ним або займенника

These rings are too expensive – $ 100 each. – Ці кільця занадто дорогі – 100 доларів кожне!

  • Випадки, коли ми використовуємо тільки every:

Для опису частоти виконання дії

I promised my trainer to exercise every day.

Я пообіцяв своєму тренеру тренуватися щодня.

Why are you calling me every five minutes?

Чому ти мені дзвониш кожні п’ять хвилин?

Зверніть увагу, якщо ми вказуємо на кількість разів або використовуємо слово few (кілька), то іменник буде стояти у множині.

Для утворення похідних займенників: everybody (кожен, всякий), everyone (кожен, всякий), everything (все), everywhere (всюди)

Our boss gathered everybody together for a group photograph.

Наш бос зібрав всіх для спільної фотографії.

Стійкі вирази: every single word (кожне слово), in every way (в усіх відношеннях)

Дякуємо за інтерес до цієї теми. Сподіваємося, що завдяки нашій статті ви зможете використовувати займенники both, either, neither, each, every і all більш впевнено.

Додатковий матеріал до теми”Займенники both, eithet, neither, each, every та all”: