/

Вибір слова: before або beforehand, after або afterwards

2 хвилини читання

Від носіїв мови ми можемо почути не тільки фразу I have never booked a ticket before, а й I booked the tickets beforehand. Вони кажуть They got married just after Christmas і They got married afterwards. Що краще використовувати в тій чи іншій ситуації – before або beforehand, after або afterwards? Розберемося в цій статті.

Before або beforehand?

Слід звернути увагу на частину мови, до якої відноситься кожне зі слів. Адже саме це визначає місце слова в реченні, його функцію і переклад. Проте в англійській мові одне і те ж слово може виступати кількома частинами мови в залежності від ситуації.

Before

З таблиці ви дізнаєтеся, коли before виступає власною мовою, сполучником і прийменником.

Питання Частина мови Значення Приклад
Коли? Прийменник Перед, до She always goes jogging before breakfast. – Вона завжди бігає перед сніданком.

I should have told you about it before the trip. – Я повинен був розповісти тобі про це перед поїздкою.
Де? Прийменник Попереду You did not stand before me in the queue. – Ви не стояли переді мною в черзі.
Коли? Сполучник Перш ніж, до того як Give me a call before you leave. – Подзвони мені до того, як підеш.

Before you go to sleep, please switch off the TV. – Перш ніж йти спати, будь ласка, вимкни телевізор.
Коли? Прислівник Раніше, перш I could learn poems quickly before. – Раніше я міг швидко вчити вірші.

I should have told you about it before. – Я повинен був розповісти тобі про це раніше.

Зверніть увагу, коли слово before виступає в ролі прислівники, воно стоїть в кінці речення, прийменника – в середині, а сполучника – на початку або в середині речення.

Beforehand

Тепер розглянемо слово beforehand. Воно виступає лише прислівником і завжди стоїть в кінці речення.

Питання Частина мови Значення Приклад
Коли? Як? Прислівник Заздалегідь, завчасно Make your payments beforehand. Thus, you can avoid potential problems. – Вносьте оплату завчасно. Так ви зможете уникнути можливих проблем.

I should have told you about it beforehand. – Я повинен був розповісти тобі про це заздалегідь.

Багато хто плутає before і beforehand. Незважаючи на те, що вони обидва використовуються як прислівники, вони розрізняються за значенням.

I’ve read this book before.

Я читав цю книгу раніше.

Do not read it beforehand. You will start when I tell you.

Не читайте це заздалегідь. Ви почнете, коли я скажу.

After чи afterwards?

After

Слід зазначити, що слово after дуже багатозначне, в реченні воно може виступати прийменником, сполучником або прислівником.

Питання Частина мови Значення Приклад
Коли? Прийменник Після We went for a walk after lunch. – Ми пішли прогулятися по обіді.
Коли? Сполучник Після того, як I called him after I had come back home. – Я зателефонувала йому після того, як повернулася додому.
Коли? Прислівник Незабаром; відтоді He demonstrated his character soon after. – Він незабаром продемонстрував свій характер.
They lived happily ever after. – З тих пір жили вони довго і щасливо.

У більшості випадків в ролі прислівники after використовується разом з іншими словами.

Afterwards

Що стосується слова afterwards (BrE) / afterward (AmE), воно менш багатозначно, ніж after, і завжди стоїть в кінці речення.

Питання Частина мови Значення Приклад
Коли? Прислівник Згодом, потім The criminal was caught afterwards. – Злочинця згодом спіймали.
We had lunch and went for a walk soon afterwards. – Ми пообідали і пішли прогулятися незабаром після цього.

Додатковий матеріал до теми “Вибір слова: before або beforehand, after або afterwards”: