Типи питань
Questions types
//

Типи питань

3 хвилини читання

Всі речення в англійській мові виражають твердження, заперечення або питання. Сьогодні ми розглянемо типи питань та їх утворення, адже саме з ними часто у студентів бувають труднощі.

В англійській всього 5 типів питань. Сьогоднішня стаття – оглядова, це означає, що ми коротко розповімо про кожен з п’яти типів питань.

Давайте згадаємо, що в англійській є певний порядок слів у реченні: спочатку йде підмет, за ним присудок, потім присудок та інші члени речення. Але такий порядок слів порушується в питанні. Питання може починатися з питального слова або допоміжного дієслова (крім розділових питань), потім йде підмет і присудок, додаток та інші члени речення. Всього в англійській мові п’ять типів питань:

Тип питання Приклад
Загальне Are you a booklover? – Ти книголюб?
Do you read a book? – Ти читаєш книгу?
Спеціальне Why are you a booklover? – Чому ти книголюб?
When do you read a book? – Коли ти читаєш книгу?
Альтернативне Are you a booklover or a nonreader? – Ти книголюб чи ні?
Do you read a book or a magazine? – Ти читаєш книгу або журнал?
Розділове You are a booklover, are not you? – Ти книголюб, чи не так?
You do not read a book, do you? – Ти не читаєш книгу, чи не так?
Питання до підмета Who is a booklover? – Хто книголюб?
Who reads a book? – Хто читає книгу?

Загальне запитання

Якщо на питання треба відповісти «так» або «ні», то це загальне питання. Його ще називають “Yes / No question”. Загальна схема для такого питання виглядає так:

Допоміжне або модальне дієслово + Підмет + Присудок + Додаток + Інші члени речення.

Do (допоміжне дієслово) you (підмет) play (присудок) computer games (додаток)?

Ти граєш в комп’ютерні ігри?

Can (модальне дієслово) you (підмет) do (присудок) it (додаток) for me (інші члени речення)?

Ти можеш для мене це зробити?

Тільки не забувайте, що дієслову to be в теперішньому і простому минулому часі не потрібні ніякі допоміжні дієслова:

Are (дієслово to be) you (підмет) at home (інші члени речення)?

Ти вдома?

Was (дієслово to be) he (підмет) at the cinema yesterday (інші члени речення)?

Він був учора в театрі?

Спеціальне запитання

На таке питання вже просто «так» або «ні» не відповісти. Він вимагає докладного і розгорнутої відповіді. Спеціальний питання в англійській мові відрізняється тим, що він може бути заданий до будь-якого члену пропозиції. Порядок слів у таких питаннях такий же, як і в загальному, тільки на початку треба поставити одне з питальних слів:

  • What? – Що?
  • When? – Коли?
  • Where? – Де?
  • Why? – Чому?
  • Which? – Котрий?

Зверніть увагу, всі питальні слова починаються з wh, тому такий тип питань ще називається “Wh-questions“.

А ось так виглядає формула, по якій будують спеціальне питання:

Питальне слово + Допоміжне або модальне дієслово + Підмет + Присудок + Додаток + Інші члени речення.

Where (питальне слово) are (допоміжне дієслово) you (підмет) going (присудок)?

Куди ти йдеш?

What (питальне слово) do (допоміжне дієслово) you (підмет) want to read (присудок)?

Що ти хочеш почитати?

When (питальне слово) did (допоміжне дієслово) you (підмет) leave (присудок) the house (додаток)?

Коли ти пішов з дому?

Альтернативне запитання

Подивіться на назву цього типу питань – «альтернативне», значить, що в питанні повинен бути вибір між двома варіантами. Таке питання можна задати до будь-якого члену речення. І найголовніше – тут завжди ви зустрінете сполучник or (або). Формула така ж, як в загальному питанні, але треба не забути поставити or там, де потрібно. Розглянемо, як ми можемо поставити альтернативні питання до такої такого речення:

They finished writing the article at 5 p.m.

Вони закінчили писати статтю в 5 вечора.

Did they finish writing the article in the morning or at night?

Вони закінчили писати статтю вранці чи ввечері?

Did they finish writing or reading the article?

Вони закінчили писати або читати статтю?

Розділове запитання

Порядок слів у такому питанні прямий, як в звичайному реченні. І тільки в кінці такого речення ми зустрінемо питання, яке називається tag. В українській мові теж є таке питання, і звучить він так: «чи не так?» / «Не так?» / «Так?». Для того щоб утворити tag-question, допоміжне дієслово і підмет треба поставити в кінець речення. Є два способи утворення такого питання в англійській мові:

  • Стверджувальний початок речення + коротке негативне питання.

He reads a book, does not he?

Він читає книгу, чи не так?

His friend is German, is not he?

Його друг німець, чи не так?

  • Негативний початок речення + коротке позитивне питання.

She does not go to the church, does she?

Вона не ходить до церкви, чи не так?

He is not at the meeting, is he?

Він не на зустрічі, чи не так?

Як бачите, в більшості випадків автор питання знає відповідь на нього, просто він хоче перепитати співрозмовника, показати здивування або недовіру.

Питання до підмета

Найлегший тип для формування питання. Вам потрібно взяти стверджувальне речення, прибрати підмет і замість нього поставити who (хто) або what (що). Ніякі допоміжні дієслова не потрібні. Є лише один нюанс – в теперішньому часі додаємо закінчення -s до дієслова.

Who invites guests for the party?

Хто запрошує гостей на вечірку?

What makes you feel upset?

Що змушує тебе сумувати?

What happened to us?

Що трапилося з нами?

Додатковий матеріал до теми “Типи питань”: