Займенник all
/

Займенник all

1 хвилина читання

Неозначений займенник all в англійській мові може бути і іменником, і прикметником. А в реченні його функції такі: підмет, додаток, означення.

Коли ми працюємо з ним як з прикметником all, ми використовуємо його в значенні «всі» (злічувані іменники, множина) і в значенні «весь», «вся», «все» (незлічувані іменники). Якщо при ньому ще є означений артикль, присвійний або вказівний займенник, то їх місце в реченні буде після all.

I remember all the things she said.

Я пам’ятаю все, що вона сказала.

It can not rain all the time.

Дощ не може падати весь час.

Якщо ми працюємо з злічуваним іменником в однині і хочемо передати значення «увесь», ми замість займенника all зазвичай використовуємо поєднання the whole. До речі, при наявності слів morning, day, night, а також інших позначень часу, ми маємо право використовувати і all, і whole.

The whole city is going crazy.

Все місто божеволіє.

The birds were singing all the morning (the whole morning).

Птахи співали весь ранок.

Якщо ми вживаємо його як іменник all, ми використовуємо його в значенні «всі», «все»:

They all deserve to die.

Вони всі заслуговують смерті.

I think we are all doomed.

Я думаю, ми всі приречені.

You have all read this book.

Ви всі читали цю книгу.

We must all take responsibility.

Ми всі повинні нести відповідальність.

They have all been knighted.

Їх всіх посвятили в лицарі.

– Who should do it?
– We all should.

– Кому слід зробити це?
– Нам усім.

She’ll give invitations to them all.

Вона їм усім роздасть запрошення.

Подивіться уважно на представлені вище приклади і зверніть увагу на місце розташування займенники all в різних ситуаціях, а саме:

  1. перед дієсловом-присудком;
  2. після дієслова to be;
  3. після допоміжного або модального дієслова;
  4. якщо допоміжних дієслів два, то після першого з них;
  5. перед допоміжним або модальним дієсловом в коротких відповідях;

Коли неозначений займенник all є підметом у реченні і має значення «всі», дієслово-присудок стоїть у множині:

All are equal.

Всі рівні.

Коли неозначений займенник all є підметом у реченні і має значення «все», дієслово-присудок стоїть в однині:

All is lost.

Все втрачено.

Додатковий матеріал до теми “Займенник all”: